کلاف ساده کیان فولاد ابهر
1 کارخانه 3 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمت توماننمودارخرید
16.5ساختمانیA1کارخانه کیان فولاد ابهرکیان فولاد ابهرکیلوگرم 15,700
26.5کششیA1کارخانه کیان فولاد ابهرکیان فولاد ابهرکیلوگرم تماس بگیرید
35.5کششیA1کارخانه کیان فولاد ابهرکیان فولاد ابهرکیلوگرم تماس بگیرید
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0