توری حصاری
1 کارخانه 34 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۱:۲۶
ردیفناممفتول(mm)چشمه(cm)عرص(m)طول(m)حالتمحل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
146*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 21,550
22.76*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 21,550
336*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 21,550
42.56*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 21,550
535*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 21,550
645*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 21,550
72.26*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 21,750
82.46*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 21,550
92.54*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
102.74*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
1134*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
1244*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
132.45*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 21,550
142.55*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 21,550
152.75*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 21,550
162.56*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 21,700
172.76*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 21,700
1836*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 21,700
1946*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 21,700
202.24*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
212.44*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
222.55*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 21,700
232.75*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 21,700
2435*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 21,700
2545*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 21,700
262.26*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 22,000
272.46*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 21,700
282.54*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
292.74*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
3034*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
3144*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
322.45*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 21,700
332.24*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
342.44*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0