میلگرد بستر
1 کارخانه 2 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۰:۰۵
ردیفناممشخصاتضخامت(cm)طول(m)وزن(kg)متعلقاتقیمتنمودارخرید
1مفتول گانوانیزه آجدار5.531قلاب ضخامت 4 میلیمتر 7 سانتی، گیره ضخامت 2 میلیمتر 12 سانتی 29230
2مفتول گانوانیزه آجدار1131.15قلاب ضخامت 4 میلیمتر 7 سانتی، گیره ضخامت 2 میلیمتر 12 سانتی 31230
لینک های مفید