تیرآهن ماهکار فلز اشتهارد
1 کارخانه 5 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزوزن هر شاخه (kg)تعداد شاخه در هر بستهکارخانهمحل بارگیریواحد قیمتقیمتنمودارخرید
11413030ماهکار فلز اشتهاردکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
21414530ماهکار فلز اشتهاردکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
31617025ماهکار فلز اشتهاردکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
41820022ماهکار فلز اشتهاردکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
52025017ماهکار فلز اشتهاردکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
لینک های مفید