اسید شویی
1 کارخانه 37 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱۳:۵۹
ردیفنامضخامت(mm)عرص(m)کارخانهمحل بارگیریحالتقیمت توماننمودارخرید
151فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
251.25فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
341000فولاد مبارکهw22بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
441250فولاد مبارکهw22بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
551000فولاد مبارکهw22بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
631فولاد مبارکهw22بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
731.25فولاد مبارکهw22بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
841.25فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
92.51.25فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
1051.2فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
1131فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
1231.25فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
1341فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
1451.33فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
1521فولاد مبارکهw22بنگاه تهرانرول 23,300
1621.25فولاد مبارکهw22بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
172.51فولاد مبارکهw22بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
182.51.25فولاد مبارکهw22بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
192.51فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول 23,000
202.51.25فولاد مبارکهst37بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
2131فولاد مبارکهst37بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
2231.25فولاد مبارکهst37بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
2341.25فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
2440.93فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
2531فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
263.51فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
273.51.25فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
2821فولاد مبارکهst37بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
2921.25فولاد مبارکهst37بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
302.51فولاد مبارکهst37بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
3121فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
3221.25فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
3321فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
342.51.25فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
352.51فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
3631.25فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
3721.25فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0