همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت تیر آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان در انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 650000
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 695000
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 795000
4 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 945000
5 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1335000
6 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1595000
7 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1735000
8 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1945000
9 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
10 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 700000
11 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 700000
12 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 800000
13 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 950000
14 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 1340000
15 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 1585000
16 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 1740000
17 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 1960000
18 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 3060000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه آرین در انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 20 265 21 آرین انبار تهران شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 22 320 16 آرین انبار تهران شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 14 135 40 آرین انبار تهران شاخه 660000
4 تیرآهن 16 185 30 آرین انبار تهران شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 18 215 21 آرین انبار تهران شاخه 935000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه اهواز در انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 130 44 اهواز انبار تهران شاخه 630000
2 تیرآهن 16 165 33 اهواز انبار تهران شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 212 24 اهواز انبار تهران شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن یزد در انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 150 36 یزد انبار تهران شاخه 665000
2 تیرآهن 16 180 24 یزد انبار تهران شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 218 21 یزد انبار تهران شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 257 18 یزد انبار تهران شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 22 310 18 یزد انبار تهران شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کرمانشاه در انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
2 تیرآهن 14 120 40 کرمانشاه انبار تهران شاخه تماس بگیرید
1 تیرآهن 16 130 36 کرمانشاه انبار تهران شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.