همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت تیر آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان در انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1300000
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1560000
4 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1770000
5 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 2300000
6 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 2360000
7 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 2530000
8 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 3350000
9 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 4300000
10 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 1265000
11 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 1315000
12 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 1575000
13 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 1780000
14 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 2310000
15 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 2370000
16 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 2545000
17 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 3320000
18 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 4225000
19 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار مشهد شاخه تماس بگیرید
20 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار مشهد شاخه تماس بگیرید
21 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار مشهد شاخه تماس بگیرید
22 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار مشهد شاخه تماس بگیرید
23 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار مشهد شاخه تماس بگیرید
24 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار مشهد شاخه تماس بگیرید
25 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار مشهد شاخه تماس بگیرید
26 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار مشهد شاخه تماس بگیرید
27 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار مشهد شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه آرین در انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 20 265 21 آرین انبار شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 22 300 16 آرین انبار شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 14 110 40 آرین انبار شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 16 160 30 آرین انبار شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 18 215 21 آرین انبار شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه اهواز در انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 135 44 اهواز انبار شاخه 1060000
2 تیرآهن 16 170 33 اهواز انبار شاخه 1325000
3 تیرآهن 18 200 24 اهواز انبار شاخه 1655000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن یزد در انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 135 36 یزد انبار شاخه 1025000
2 تیرآهن 16 180 24 یزد انبار شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 218 21 یزد انبار شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 257 18 یزد انبار شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 22 310 18 یزد انبار شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کرمانشاه در انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
2 تیرآهن 14 120 40 کرمانشاه انبار اصفهان شاخه 950000
1 تیرآهن 14 130 36 کرمانشاه انبار اصفهان شاخه 995000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.