قیمت تیرآهن ذوب آهن کارخانه

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2940
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2840
4 تیرآهن 18 225 24 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2840
5 تیرآهن 20 270 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 3010
6 تیرآهن 22 314 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 3010
7 تیرآهن 24 368 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 3010
8 تیرآهن 27 433 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 3010
9 تیرآهن 30 506 10 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 3300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 394000
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 453000
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 536000
4 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 650000
5 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 822000
6 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 958000
7 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1120000
8 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1324000
9 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1655000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.