همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

قیمت تیرآهن ذوب آهن کارخانه

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 4560
4 تیرآهن 18 225 24 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 4320
5 تیرآهن 20 270 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 4720
6 تیرآهن 22 314 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 4370
7 تیرآهن 24 368 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 4370
8 تیرآهن 27 433 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
9 تیرآهن 30 506 10 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 665000
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 850000
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 850000
4 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 975000
5 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1300000
6 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1365000
7 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1575000
8 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1865000
9 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 3010000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.