همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت هاش سبک

ردیف نام سایز تیرآهن وزن سبک HEA محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 هاش 10 200 انبار تهران کیلو 10500
2 هاش 12 240 انبار تهران کیلو 10300
3 هاش 14 300 انبار تهران کیلو 8800
4 هاش 16 365 انبار تهران کیلو 6150
5 هاش 18 425 انبار تهران کیلو 6150
6 هاش 20 507 انبار تهران کیلو 6150
7 هاش 22 606 انبار تهران کیلو 10400
8 هاش 24 723 انبار تهران کیلو 10400
9 هاش 26 818 انبار تهران کیلو 10400
10 هاش 28 916 انبار تهران کیلو 10400
11 هاش 30 1059 انبار تهران کیلو 11000
12 هاش 32 1171 انبار تهران کیلو تماس بگیرید
13 هاش 34 1260 انبار تهران کیلو تماس بگیرید
14 هاش 36 1344 انبار تهران کیلو تماس بگیرید
15 هاش 40 1500 انبار تهران کیلو تماس بگیرید
16 هاش 45 1680 انبار تهران کیلو تماس بگیرید
17 هاش 50 1860 انبار تهران کیلو تماس بگیرید
18 هاش 55 1992 انبار تهران کیلو تماس بگیرید
19 هاش 60 2136 انبار تهران کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت هاش سنگین

ردیف نام سایز تیرآهن وزن سنگین HEB محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 هاش 10 244 انبار تهران کیلو 10500
2 هاش 12 320 انبار تهران کیلو 10300
3 هاش 14 404 انبار تهران کیلو 6800
4 هاش 16 511 انبار تهران کیلو 6150
5 هاش 18 614 انبار تهران کیلو 8500
6 هاش 20 735 انبار تهران کیلو 6150
7 هاش 22 858 انبار تهران کیلو 10400
8 هاش 24 998 انبار تهران کیلو 10400
9 هاش 26 1116 انبار تهران کیلو 10400
10 هاش 28 1236 انبار تهران کیلو 10400
11 هاش 30 1404 انبار تهران کیلو 9000
12 هاش 32 1526 انبار تهران کیلو تماس بگیرید
13 هاش 34 1608 انبار تهران کیلو تماس بگیرید
14 هاش 36 1704 انبار تهران کیلو تماس بگیرید
15 هاش 40 1860 انبار تهران کیلو تماس بگیرید
16 هاش 45 2050 انبار تهران کیلو تماس بگیرید
17 هاش 50 2244 انبار تهران کیلو تماس بگیرید
18 هاش 55 2388 انبار تهران کیلو تماس بگیرید
19 هاش 60 2544 انبار تهران کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.