همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت هاش سبک

ردیف نام سایز تیرآهن وزن سبک HEA محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 هاش 10 200 انبار اصفهان کیلو 9400
2 هاش 12 240 انبار اصفهان کیلو 11500
3 هاش 14 300 انبار اصفهان کیلو 7100
4 هاش 16 365 انبار اصفهان کیلو 6800
5 هاش 18 425 انبار اصفهان کیلو 6800
6 هاش 20 507 انبار اصفهان کیلو 6800
7 هاش 22 606 انبار اصفهان کیلو 8800
8 هاش 24 723 انبار اصفهان کیلو 9100
9 هاش 26 818 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
10 هاش 28 916 انبار اصفهان کیلو 9200
11 هاش 30 1059 انبار اصفهان کیلو 9300
12 هاش 32 1171 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
13 هاش 34 1260 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
14 هاش 36 1344 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
15 هاش 40 1500 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
16 هاش 45 1680 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
17 هاش 50 1860 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
18 هاش 55 1992 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
19 هاش 60 2136 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت هاش سنگین

ردیف نام سایز تیرآهن وزن سنگین HEB محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 هاش 10 244 انبار اصفهان کیلو 9400
2 هاش 12 320 انبار اصفهان کیلو 10800
3 هاش 14 404 انبار اصفهان کیلو 6900
4 هاش 16 511 انبار اصفهان کیلو 6800
5 هاش 18 614 انبار اصفهان کیلو 9200
6 هاش 20 735 انبار اصفهان کیلو 6800
7 هاش 22 858 انبار اصفهان کیلو 8800
8 هاش 24 998 انبار اصفهان کیلو 9500
9 هاش 26 1116 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
10 هاش 28 1236 انبار اصفهان کیلو 9200
11 هاش 30 1404 انبار اصفهان کیلو 9300
12 هاش 32 1526 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
13 هاش 34 1608 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
14 هاش 36 1704 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
15 هاش 40 1860 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
16 هاش 45 2050 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
17 هاش 50 2244 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
18 هاش 55 2388 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
19 هاش 60 2544 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.