هاش
2 کارخانه 38 محصول حذف فیلترها

هاش

تیرآهن هاش در دو نوع بال پهن سبک و بال پهن سنگین تولید می شود. این محصول دارای بال های پهن است و این عریضی به نسبت طول بیشتر می باشد. این محصول را با علامت اختصاری HEB وHEA نیز شناخته می شود. هاش HEB سنگین است و این بدین معناست که بال آن پهن و ضخامت آن بیشتر از نوع HEA است. استاندارد نوع HEB که در سراسر دنیا معروف و مورد قبول می باشد به صورت زیر است:

  •   CSN42 5550
  •   C-STN42 5550
  •   EN10163-3
  •   EN10034
  •   Euronorm 53 -62
  •   DIN1025
  •   TDP:STN42 0135
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۲:۱۵
ردیفنامسایزطول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریواحد قیمتقیمتنمودارخرید
155121992بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
260122136بنگاه تهرانکیلوگرم 39000
336121344بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
440121500بنگاه تهرانکیلوگرم 39000
545121680بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
650121860بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
73012999بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
832121172بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
934121260بنگاه تهرانکیلوگرم 39000
102212606بنگاه تهرانکیلوگرم 38000
112412702بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
122612764بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
132812875بنگاه تهرانکیلوگرم 38000
141412297بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
151612365بنگاه تهرانکیلوگرم 35000
161812426بنگاه تهرانکیلوگرم 15000
172012508بنگاه تهرانکیلوگرم 40000
181012201بنگاه تهرانکیلوگرم 40000
191212239بنگاه تهرانکیلوگرم 40000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۲:۱۵
ردیفنامسایزطول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریpa_price-unitقیمتنمودارخرید
150122244بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
255122388بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
360122544بنگاه تهرانکیلوگرم 39000
434121608بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
536121704بنگاه تهرانکیلوگرم 39000
640121860بنگاه تهرانکیلوگرم 39000
745122052بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
832121524بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
928121236بنگاه تهرانکیلوگرم 38000
1030121404بنگاه تهرانکیلوگرم 34000
112212858بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
122412999بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
1326121116بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
141412405بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
151612512بنگاه تهرانکیلوگرم 24000
161812615بنگاه تهرانکیلوگرم 15000
172012736بنگاه تهرانکیلوگرم 19000
181012245بنگاه تهرانکیلوگرم 40000
191212321بنگاه تهرانکیلوگرم 40000

اشتراک گذاری

لینک های مفید