ردیف نام محصول ضخامت ساندویچ پانل (cm) ضخامت (mm) عرض(m) طول(m) رنگ محل تحویل قیمت نمودار
1 پلی اورتان دیواری 4 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
2 پلی اورتان دیواری 5 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
3 پلی اورتان دیواری 10 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
4 پلی اورتان سقفی 4 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
5 پلی اورتان سقفی 5 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
6 پلی اورتان سقفی 6 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
7 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 58700
8 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 66700
9 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 62700
10 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 70700
11 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
12 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
13 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
14 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 61700
15 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 70700
16 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 66700
17 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 75700
18 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
19 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
20 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
21 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 77200
22 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 81200
23 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 85200
24 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 93200
25 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 101200
27 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 77200
28 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 81200
29 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 85200
30 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 93200
31 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 101200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.