قیمت سیم خاردار

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نام نوع مفتول فاصله بین خارها (cm) گرماژ(kg) متراژ(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 سیم خاردار خطی 2*2/5 8-10 20-25 150-200 انبار اصفهان 8400
2 سیم خاردار خطی 2*2/5 8-10 20-26 150-200 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.