ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2.5 شیت 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 3 رول 1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 3 شیت 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان 13500
4 4 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 6 رول 1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 10 رول 1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
7 4 شیت 6*1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 13500
8 4 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان 13500
9 5 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان 13500
10 6 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان 13500
11 8 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان 14500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.