همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

قیمت فوم سقفی

قیمت فوم سقفی استاندارد

قیمت فوم ورقی

ردیف عرض (cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 1 درخواستی سفید 0.5 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
2 1 درخواستی سفید 1 ورقی متغیر متغیر 796
3 1 درخواستی سفید 2 ورقی متغیر متغیر 1140
4 1 درخواستی سفید 3 ورقی متغیر متغیر 1520
5 1 درخواستی سفید 4 ورقی متغیر متغیر 1900
6 1 درخواستی سفید 5 ورقی متغیر متغیر 2233
7 1 درخواستی سفید 6 ورقی متغیر متغیر 2470
8 1 درخواستی سفید 7 ورقی متغیر متغیر 3781
9 1 درخواستی سفید 8 ورقی متغیر متغیر 3943
10 1 درخواستی سفید 9 ورقی متغیر متغیر 4313
11 1 درخواستی سفید 10 ورقی متغیر متغیر 4874
12 1 درخواستی سفید 12 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
13 1 درخواستی سفید 13 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
14 1 درخواستی سفید 15 ورقی متغیر متغیر 7733
15 1 درخواستی سفید 18 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
16 1 درخواستی سفید 20 ورقی متغیر متغیر 9975
17 1 درخواستی سفید 25 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
18 1 درخواستی سفید 30 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
19 1 درخواستی سفید 35 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم سقفی

ردیف عرض(cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7 1.1 24500
2 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7.5 1.2 28000
3 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 8 1.25 31000
4 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 9 1.4 32500
5 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 10 1.6 35500
6 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 12 2.2 52000
7 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7 1.25 30000
8 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7.5 1.45 34000
9 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 8 1.6 38000
10 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 9 1.8 40000
11 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 10 2 50000
12 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 12 2.5 66000
13 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.75 17000
14 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7.5 0.8 18500
15 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 8 0.9 21000
16 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 9 1 32000
17 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 10 1.2 34000
18 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 12 1.5 36000
19 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.9 21000
20 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7.5 1 23000
21 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 8 1.1 36000
22 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 9 1.2 37000
23 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 10 1.4 39500
24 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 12 1.8 43000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.