قیمت به روز نبشی کارخانه ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

فولاد ناب تبریز

شرکت فولاد تبریز در سال 1382 با هدف گسترش تولیدات صنعتی کشور با سرمایه گذاری مشترک دو کشور ایران و ترکیه در شهر تبریز پایه ریزی شد. این مجتمع تولیدی، حدود یکسال پس از تاسیس با تجهیز خطوط تولید شروع به فعالیت نمود و تولید خود را بطور آزمایشی آغاز کرد.

قیمت نبشی ناب تبریز کارخانه

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 4 8.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6800
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6550
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6500
4 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
7 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6600
8 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6600
9 5 5 22.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6550
10 5 6 27 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
11 6 3 20 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
12 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6570
13 6 5 27.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6560
14 6 6 32.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6500
15 6.3 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
16 6.3 5 28.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
17 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
18 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6750
19 7 6 38 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
20 7 7 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
21 7.5 5 34.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
22 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
23 7.5 7 47.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
24 8 6 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6750
25 8 7 51 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6750
26 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
27 10 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
28 10 8 73.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
29 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
30 4.5 3 25 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
31 4.5 5 37.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 6900
32 5 4 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
33 5 5 42 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
34 5 6 53.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
35 6 5 55 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
36 6 6 65 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
37 6.3 4 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 6960
38 6.3 5 57.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 6900
39 6.3 6 68 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 6950
40 7 5 63 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
41 7.5 5 69 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 6900
42 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 6900
43 8 7 102 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 6750
44 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 6750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی ناب تبریز انبار

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 4 8.2 6 کیلوگرم انبار تبریز 6900
2 4 3 11 6 کیلوگرم انبار تبریز 6650
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 6600
4 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم انبار تبریز 6800
7 5 3 14 6 کیلوگرم انبار تبریز 6700
8 5 4 18 6 کیلوگرم انبار تبریز 6700
9 5 5 22.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 6650
10 5 6 27 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
11 6 3 20 6 کیلوگرم انبار تبریز 6800
12 6 4 22 6 کیلوگرم انبار تبریز 6670
13 6 5 27.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 6660
14 6 6 32.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 6600
15 6.3 4 6 کیلوگرم انبار تبریز 6800
16 6.3 5 28.8 6 کیلوگرم انبار تبریز 6800
17 6.3 6 34 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
18 7 5 32 6 کیلوگرم انبار تبریز 6850
19 7 6 38 6 کیلوگرم انبار تبریز 6800
20 7 7 44 6 کیلوگرم انبار تبریز 6800
21 7.5 5 34.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 6800
22 7.5 6 41 6 کیلوگرم انبار تبریز 6800
23 7.5 7 47.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
24 8 6 44 6 کیلوگرم انبار تبریز 6850
25 8 7 51 6 کیلوگرم انبار تبریز 6850
26 8 8 58 6 کیلوگرم انبار تبریز 6800
27 10 7 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
28 10 8 73.2 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
29 10 10 90 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
30 4.5 3 25 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
31 4.5 5 37.5 12 کیلوگرم انبار تبریز 7000
32 5 4 37 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
33 5 5 42 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
34 5 6 53.5 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
35 6 5 55 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
36 6 6 65 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
37 6.3 4 12 کیلوگرم انبار تبریز 7060
38 6.3 5 57.5 12 کیلوگرم انبار تبریز 7000
39 6.3 6 68 12 کیلوگرم انبار تبریز 7050
40 7 5 63 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
41 7.5 5 69 12 کیلوگرم انبار تبریز 7000
42 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم انبار تبریز 7000
43 8 7 102 12 کیلوگرم انبار تبریز 6850
44 10 10 180 12 کیلوگرم انبار تبریز 6850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


از چشم اندازهای این مجتمع دستیابی به کیفیت بالا در تولیدات می باشد که به سرعت به این هدف نائل گردید. یکی از اصلی ترین مقاطع تولیدی توسط این مجتمع نبشی می باشد. نبشی ناب تبریز در صنایع صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد .خط تولید نبشی های سایز بزرگ این مجتمع نیز در سال 1389 به بهره برداری رسیده است. قیمت نبشی ناب تبریز به نسبت کیفیت تولیدی این محصول بسیار مناسب است. مجموعه مرکزآهن  عامل فروش محصولات این کارخانه فعالیت خود را آغاز کرده است و آماده ارسال مقاطع به سراسر ایران می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.