قیمت به روز نبشی کارخانه ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز کارخانه

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 3 9 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
2 4 3 10.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3400
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3380
4 4.5 3 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3490
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3480
7 5 3 15 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3380
8 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3370
9 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
10 6 4 24 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3390
11 6 5 28 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3380
12 6 6 31 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3370
13 6.3 5 29 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
15 7 5 26.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3550
16 7 6 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3500
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3500
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
20 8 6 45 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3390
21 4.5 3 33 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
22 8 7 50 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3380
23 4.5 4 38 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
24 5 3 38 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
25 5 4 32 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
26 5 5 39 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
27 5 6 46 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
28 5 54 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
29 6 5 56 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
30 6 6 62 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
31 6.3 5 58 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
32 6.3 6 68 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
33 8 8 55 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3370
34 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
35 7 5 64 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
36 7.5 5 70 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
37 7.5 6 82 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
38 8 7 90 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
39 8 8 100 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
40 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
41 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی ناب تبریز انبار

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 3 9 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
2 4 3 10.5 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3500
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3480
4 4.5 3 14.5 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3590
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3580
7 5 3 15 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3480
8 5 4 18 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3470
9 5 5 22 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
10 6 4 24 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3490
11 6 5 28 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3480
12 6 6 31 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3470
13 6.3 5 29 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
15 7 5 26.5 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3650
16 7 6 32 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3600
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3600
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
20 8 6 45 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3490
21 8 7 50 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3480
22 8 8 55 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3470
23 10 8 85 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
24 10 10 90 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3500
25 4.5 3 33 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
26 4.5 4 38 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
27 5 3 32 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
28 5 4 39 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
29 5 5 46 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
30 5 54 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
31 6 5 56 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
32 6 6 62 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
33 6.3 5 58 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
34 6.3 6 68 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
35 7 5 64 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
36 7.5 5 70 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
37 7.5 6 82 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
38 8 7 90 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
39 8 8 100 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
40 10 10 180 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
41 7 7 40 6 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید
42 7 7 40 12 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فولاد ناب تبریز

شرکت فولاد تبریز در سال 1382 با هدف گسترش تولیدات صنعتی کشور با سرمایه گذاری مشترک دو کشور ایران و ترکیه در شهر تبریز پایه ریزی شد. این مجتمع تولیدی، حدود یکسال پس از تاسیس با تجهیز خطوط تولید شروع به فعالیت نمود و تولید خود را بطور آزمایشی آغاز کرد.

از چشم اندازهای این مجتمع دستیابی به کیفیت بالا در تولیدات می باشد که به سرعت به این هدف نائل گردید. یکی از اصلی ترین مقاطع تولیدی توسط این مجتمع نبشی می باشد. نبشی ناب تبریز در صنایع صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد .خط تولید نبشی های سایز بزرگ این مجتمع نیز در سال 1389 به بهره برداری رسیده است.

قیمت نبشی ناب تبریز به نسبت کیفیت تولیدی این محصول بسیار مناسب است. مجموعه مرکزآهن  عامل فروش محصولات این کارخانه فعالیت خود را آغاز کرده است و آماده ارسال مقاطع به سراسر ایران می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.