همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

قیمت به روز نبشی کارخانه ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز کارخانه

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 3 9 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4700
2 4 3 10.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4650
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
4 4.5 3 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4850
7 5 3 15 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4650
8 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4550
9 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4550
10 6 4 24 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
11 6 5 28 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4600
12 6 6 31 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4600
13 6.3 5 29 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
15 7 5 26.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
16 7 6 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5100
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5100
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
20 8 6 45 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4700
21 8 7 50 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4550
22 8 8 55 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4550
23 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5000
24 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4600
25 4.5 3 33 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
26 4.5 4 38 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
27 5 3 38 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
28 5 4 32 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
29 5 5 39 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
30 5 6 46 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
31 5 54 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
32 6 5 56 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
33 6 6 62 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
34 6.3 5 58 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
35 6.3 6 68 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
36 7 5 64 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
37 7.5 5 70 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
38 7.5 6 82 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
39 8 7 90 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
40 8 8 100 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
41 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی ناب تبریز انبار

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 3 9 6 کیلوگرم انبار اصفهان 4800
2 4 3 10.5 6 کیلوگرم انبار اصفهان 4850
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
4 4.5 3 14.5 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم انبار اصفهان 4950
7 5 3 15 6 کیلوگرم انبار اصفهان 4750
8 5 4 18 6 کیلوگرم انبار اصفهان 4650
9 5 5 22 6 کیلوگرم انبار اصفهان 4650
10 6 4 24 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
11 6 5 28 6 کیلوگرم انبار اصفهان 4700
12 6 6 31 6 کیلوگرم انبار اصفهان 4700
13 6.3 5 29 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
15 7 5 26.5 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
16 7 6 32 6 کیلوگرم انبار اصفهان 5200
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم انبار اصفهان 5200
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
20 8 6 45 6 کیلوگرم انبار اصفهان 4800
21 8 7 50 6 کیلوگرم انبار اصفهان 4650
22 8 8 55 6 کیلوگرم انبار اصفهان 4650
23 10 8 85 6 کیلوگرم انبار اصفهان 5100
24 10 10 90 6 کیلوگرم انبار اصفهان 4700
25 4.5 3 33 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
26 4.5 4 38 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
27 5 3 32 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
28 5 4 39 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
29 5 5 46 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
30 5 54 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
31 6 5 56 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
32 6 6 62 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
33 6.3 5 58 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
34 6.3 6 68 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
35 7 5 64 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
36 7.5 5 70 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
37 7.5 6 82 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
38 8 7 90 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
39 8 8 100 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
40 10 10 180 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
41 7 7 40 6 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید
42 7 7 40 12 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فولاد ناب تبریز

شرکت فولاد تبریز در سال 1382 با هدف گسترش تولیدات صنعتی کشور با سرمایه گذاری مشترک دو کشور ایران و ترکیه در شهر تبریز پایه ریزی شد. این مجتمع تولیدی، حدود یکسال پس از تاسیس با تجهیز خطوط تولید شروع به فعالیت نمود و تولید خود را بطور آزمایشی آغاز کرد.

از چشم اندازهای این مجتمع دستیابی به کیفیت بالا در تولیدات می باشد که به سرعت به این هدف نائل گردید. یکی از اصلی ترین مقاطع تولیدی توسط این مجتمع نبشی می باشد. نبشی ناب تبریز در صنایع صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد .خط تولید نبشی های سایز بزرگ این مجتمع نیز در سال 1389 به بهره برداری رسیده است.

قیمت نبشی ناب تبریز به نسبت کیفیت تولیدی این محصول بسیار مناسب است. مجموعه مرکزآهن  عامل فروش محصولات این کارخانه فعالیت خود را آغاز کرده است و آماده ارسال مقاطع به سراسر ایران می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.