قیمت به روز نبشی کارخانه ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

فولاد ناب تبریز

شرکت فولاد تبریز در سال 1382 با هدف گسترش تولیدات صنعتی کشور با سرمایه گذاری مشترک دو کشور ایران و ترکیه در شهر تبریز پایه ریزی شد. این مجتمع تولیدی، حدود یکسال پس از تاسیس با تجهیز خطوط تولید شروع به فعالیت نمود و تولید خود را بطور آزمایشی آغاز کرد.

قیمت نبشی ناب تبریز کارخانه

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 3 9 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4480
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
4 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4580
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4530
7 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
8 5 4 18.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
9 5 5 22.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4370
10 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
11 6 5 27.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
12 6 6 32.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4370
13 6.3 5 29 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4580
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4580
15 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4550
16 7 6 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4580
20 8 6 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
21 8 7 51 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4390
22 8 8 73 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
23 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
24 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4320
25 4.5 3 25 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4780
26 4.5 5 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
27 5 3 28 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
28 5 4 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
29 5 5 45 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
30 5 6 54 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
31 6 4 44 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
32 6 5 55 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
33 6 6 65 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4570
34 6.3 4 58 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
35 6.3 6 68.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4780
36 7 5 63.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4750
37 7.5 5 69 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4780
38 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4780
39 8 7 115.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4590
40 8 8 115.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
41 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4520
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی ناب تبریز انبار

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 3 9 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
2 4 3 11 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 4580
4 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 4680
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم انبار تبریز 4630
7 5 3 14 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
8 5 4 18.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
9 5 5 22.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 4470
10 6 4 22 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
11 6 5 27.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
12 6 6 32.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 4470
13 6.3 5 29 6 کیلوگرم انبار تبریز 4680
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم انبار تبریز 4680
15 7 5 32 6 کیلوگرم انبار تبریز 4650
16 7 6 32 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم انبار تبریز 4680
20 8 6 44 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
21 8 7 51 6 کیلوگرم انبار تبریز 4490
22 8 8 73 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
23 10 8 85 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
24 10 10 90 6 کیلوگرم انبار تبریز 4420
25 4.5 3 25 12 کیلوگرم انبار تبریز 4880
26 4.5 5 37 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
27 5 3 28 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
28 5 4 37 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
29 5 5 45 12 کیلوگرم انبار تبریز 4670
30 5 54 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
31 6 5 55 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
32 6 6 65 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
33 6.3 4 58 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
34 6.3 6 68.5 12 کیلوگرم انبار تبریز 4880
35 7 5 63.5 12 کیلوگرم انبار تبریز 4850
36 7.5 5 69 12 کیلوگرم انبار تبریز 4880
37 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم انبار تبریز 4880
38 8 7 102 12 کیلوگرم انبار تبریز 4690
39 8 8 115.5 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
40 10 10 180 12 کیلوگرم انبار تبریز 4620
41 7 7 40 6 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید
42 7 7 40 12 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


از چشم اندازهای این مجتمع دستیابی به کیفیت بالا در تولیدات می باشد که به سرعت به این هدف نائل گردید. یکی از اصلی ترین مقاطع تولیدی توسط این مجتمع نبشی می باشد. نبشی ناب تبریز در صنایع صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد .خط تولید نبشی های سایز بزرگ این مجتمع نیز در سال 1389 به بهره برداری رسیده است. قیمت نبشی ناب تبریز به نسبت کیفیت تولیدی این محصول بسیار مناسب است. مجموعه مرکزآهن  عامل فروش محصولات این کارخانه فعالیت خود را آغاز کرده است و آماده ارسال مقاطع به سراسر ایران می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.