قیمت به روز نبشی کارخانه ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

فولاد ناب تبریز

شرکت فولاد تبریز در سال 1382 با هدف گسترش تولیدات صنعتی کشور با سرمایه گذاری مشترک دو کشور ایران و ترکیه در شهر تبریز پایه ریزی شد. این مجتمع تولیدی، حدود یکسال پس از تاسیس با تجهیز خطوط تولید شروع به فعالیت نمود و تولید خود را بطور آزمایشی آغاز کرد.

قیمت نبشی ناب تبریز کارخانه

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 3 9 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
2 4 3 10.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3750
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3700
4 4.5 3 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4300
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
7 5 3 15 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3770
8 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3750
9 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3700
10 6 4 24 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3800
11 6 5 28 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3750
12 6 6 31 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3700
13 6.3 5 29 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3450
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4300
15 7 5 26.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
16 7 6 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4300
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4300
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
20 8 6 45 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3800
21 8 7 50 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3750
22 8 8 55 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3700
23 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 3700
24 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
25 4.5 3 33 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
26 4.5 4 38 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
27 5 3 38 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
28 5 4 32 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
29 5 5 39 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
30 5 6 46 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
31 5 54 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
32 6 5 56 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
33 6 6 62 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
34 6.3 5 58 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
35 6.3 6 68 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
36 7 5 64 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
37 7.5 5 70 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
38 7.5 6 82 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
39 8 7 90 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
40 8 8 100 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
41 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی ناب تبریز انبار

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 3 9 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
2 4 3 10.5 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3850
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3800
4 4.5 3 14.5 6 کیلوگرم انبار اصفهان 4400
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
7 5 3 15 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3870
8 5 4 18 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3850
9 5 5 22 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3800
10 6 4 24 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3900
11 6 5 28 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3850
12 6 6 31 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3800
13 6.3 5 29 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3550
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم انبار اصفهان 4400
15 7 5 26.5 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
16 7 6 32 6 کیلوگرم انبار اصفهان 4400
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم انبار اصفهان 4400
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
20 8 6 45 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3900
21 8 7 50 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3850
22 8 8 55 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3800
23 10 8 85 6 کیلوگرم انبار اصفهان 3800
24 10 10 90 6 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
25 4.5 3 33 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
26 4.5 4 38 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
27 5 3 32 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
28 5 4 39 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
29 5 5 46 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
30 5 54 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
31 6 5 56 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
32 6 6 62 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
33 6.3 5 58 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
34 6.3 6 68 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
35 7 5 64 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
36 7.5 5 70 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
37 7.5 6 82 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
38 8 7 90 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
39 8 8 100 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
40 10 10 180 12 کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید
41 7 7 40 6 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید
42 7 7 40 12 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


از چشم اندازهای این مجتمع دستیابی به کیفیت بالا در تولیدات می باشد که به سرعت به این هدف نائل گردید. یکی از اصلی ترین مقاطع تولیدی توسط این مجتمع نبشی می باشد. نبشی ناب تبریز در صنایع صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد .خط تولید نبشی های سایز بزرگ این مجتمع نیز در سال 1389 به بهره برداری رسیده است. قیمت نبشی ناب تبریز به نسبت کیفیت تولیدی این محصول بسیار مناسب است. مجموعه مرکزآهن  عامل فروش محصولات این کارخانه فعالیت خود را آغاز کرده است و آماده ارسال مقاطع به سراسر ایران می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.