قیمت به روز نبشی کارخانه ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

فولاد ناب تبریز

شرکت فولاد تبریز در سال 1382 با هدف گسترش تولیدات صنعتی کشور با سرمایه گذاری مشترک دو کشور ایران و ترکیه در شهر تبریز پایه ریزی شد. این مجتمع تولیدی، حدود یکسال پس از تاسیس با تجهیز خطوط تولید شروع به فعالیت نمود و تولید خود را بطور آزمایشی آغاز کرد.

قیمت نبشی ناب تبریز کارخانه

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 3 8.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6500
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6480
4 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6580
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6480
7 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6500
8 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6480
9 5 5 22.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6450
10 5 6 27 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6430
11 6 3 20 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6530
12 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6470
13 6 5 27.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6450
14 6 6 32.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6420
15 6.3 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6550
16 6.3 5 28.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6520
17 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6500
18 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6600
19 7 6 38 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6550
20 7 7 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6550
21 7.5 5 34.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6610
22 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6610
23 7.5 7 47.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6610
24 8 6 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6500
25 8 7 51 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6480
26 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6500
27 10 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
28 10 8 73.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
29 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6430
30 4.5 3 25 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
31 4.5 5 37.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 6780
32 5 4 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
33 5 5 42 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
34 5 6 53.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
35 6 5 55 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
36 6 6 65 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
37 6.3 4 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 6750
38 6.3 5 57.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 6720
39 6.3 6 68 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
40 7 5 63 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
41 7.5 5 69 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 6810
42 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 6810
43 8 7 102 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 6680
44 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 6630
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی ناب تبریز انبار

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 3 8.2 6 کیلوگرم انبار تبریز 6800
2 4 3 11 6 کیلوگرم انبار تبریز 6600
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 6580
4 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 6680
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم انبار تبریز 6580
7 5 3 14 6 کیلوگرم انبار تبریز 6600
8 5 4 18 6 کیلوگرم انبار تبریز 6580
9 5 5 22.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 6550
10 5 6 27 6 کیلوگرم انبار تبریز 6630
11 6 3 20 6 کیلوگرم انبار تبریز 6630
12 6 4 22 6 کیلوگرم انبار تبریز 6570
13 6 5 27.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 6550
14 6 6 32.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 6520
15 6.3 4 6 کیلوگرم انبار تبریز 6650
16 6.3 5 28.8 6 کیلوگرم انبار تبریز 6620
17 6.3 6 34 6 کیلوگرم انبار تبریز 6600
18 7 5 32 6 کیلوگرم انبار تبریز 6700
19 7 6 38 6 کیلوگرم انبار تبریز 6650
20 7 7 44 6 کیلوگرم انبار تبریز 6650
21 7.5 5 34.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 6710
22 7.5 6 41 6 کیلوگرم انبار تبریز 6710
23 7.5 7 47.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 6710
24 8 6 44 6 کیلوگرم انبار تبریز 6600
25 8 7 51 6 کیلوگرم انبار تبریز 6580
26 8 8 58 6 کیلوگرم انبار تبریز 6600
27 10 7 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
28 10 8 73.2 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
29 10 10 90 6 کیلوگرم انبار تبریز 6530
30 4.5 3 25 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
31 4.5 5 37.5 12 کیلوگرم انبار تبریز 6880
32 5 4 37 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
33 5 5 42 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
34 5 6 53.5 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
35 6 5 55 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
36 6 6 65 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
37 6.3 4 12 کیلوگرم انبار تبریز 6850
38 6.3 5 57.5 12 کیلوگرم انبار تبریز 6820
39 6.3 6 68 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
40 7 5 63 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
41 7.5 5 69 12 کیلوگرم انبار تبریز 6910
42 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم انبار تبریز 6910
43 8 7 102 12 کیلوگرم انبار تبریز 6780
44 10 10 180 12 کیلوگرم انبار تبریز 6730
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


از چشم اندازهای این مجتمع دستیابی به کیفیت بالا در تولیدات می باشد که به سرعت به این هدف نائل گردید. یکی از اصلی ترین مقاطع تولیدی توسط این مجتمع نبشی می باشد. نبشی ناب تبریز در صنایع صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد .خط تولید نبشی های سایز بزرگ این مجتمع نیز در سال 1389 به بهره برداری رسیده است. قیمت نبشی ناب تبریز به نسبت کیفیت تولیدی این محصول بسیار مناسب است. مجموعه مرکزآهن  عامل فروش محصولات این کارخانه فعالیت خود را آغاز کرده است و آماده ارسال مقاطع به سراسر ایران می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.