قیمت به روز نبشی کارخانه ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

فولاد ناب تبریز

شرکت فولاد تبریز در سال 1382 با هدف گسترش تولیدات صنعتی کشور با سرمایه گذاری مشترک دو کشور ایران و ترکیه در شهر تبریز پایه ریزی شد. این مجتمع تولیدی، حدود یکسال پس از تاسیس با تجهیز خطوط تولید شروع به فعالیت نمود و تولید خود را بطور آزمایشی آغاز کرد.

قیمت نبشی ناب تبریز کارخانه

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 3 8.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5100
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
4 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5100
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5070
6 4.5 5 18.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5050
7 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
8 5 4 18.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
9 5 5 22.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
10 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
11 6 5 27.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
12 6 6 32.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4900
13 6.3 5 28.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5030
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
15 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
16 7 6 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
20 8 6 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
21 8 7 51 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4920
22 8 8 73 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
23 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
24 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4850
25 4.5 3 25 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
26 4.5 5 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
27 5 3 28 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
28 5 4 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
29 5 5 45 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
30 5 6 54 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
31 6 4 44 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
32 6 5 55 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
33 6 6 65 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
34 6.3 4 58 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
35 6.3 6 68.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
36 7 5 63.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
37 7.5 5 69 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
38 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
39 8 7 115.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
40 8 8 115.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
41 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی ناب تبریز انبار

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 3 14.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 5200
2 4 3 11 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
4 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 5200
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 5170
6 4.5 5 18.8 6 کیلوگرم انبار تبریز 5150
7 5 3 14 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
8 5 4 18.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
9 5 5 22.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
10 6 4 22 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
11 6 5 27.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
12 6 6 32.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 5000
13 6.3 5 28.8 6 کیلوگرم انبار تبریز 5130
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
15 7 5 32 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
16 7 6 32 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
20 8 6 44 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
21 8 7 51 6 کیلوگرم انبار تبریز 5020
22 8 8 73 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
23 10 8 85 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
24 10 10 90 6 کیلوگرم انبار تبریز 4950
25 4.5 3 25 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
26 4.5 5 37 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
27 5 3 28 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
28 5 4 37 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
29 5 5 45 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
30 5 54 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
31 6 5 55 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
32 6 6 65 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
33 6.3 4 58 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
34 6.3 6 68.5 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
35 7 5 63.5 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
36 7.5 5 69 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
37 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
38 8 7 102 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
39 8 8 115.5 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
40 10 10 180 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


از چشم اندازهای این مجتمع دستیابی به کیفیت بالا در تولیدات می باشد که به سرعت به این هدف نائل گردید. یکی از اصلی ترین مقاطع تولیدی توسط این مجتمع نبشی می باشد. نبشی ناب تبریز در صنایع صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد .خط تولید نبشی های سایز بزرگ این مجتمع نیز در سال 1389 به بهره برداری رسیده است. قیمت نبشی ناب تبریز به نسبت کیفیت تولیدی این محصول بسیار مناسب است. مجموعه مرکزآهن  عامل فروش محصولات این کارخانه فعالیت خود را آغاز کرده است و آماده ارسال مقاطع به سراسر ایران می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.