ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (درجه 2) 1/2 2 انباراصفهان 6 3150
2 لوله (درجه 2) 3/4 2.5 انباراصفهان 6 3150
3 لوله (درجه 2) 1 3 انباراصفهان 6 3050
4 لوله (درجه 2) 1-1/4 4 انباراصفهان 6 3050
5 لوله (درجه 2) 1-1/2 5 انباراصفهان 6 3050
6 لوله (درجه 2) 2 6 انباراصفهان 6 3050
7 لوله (درجه 2) 2-1/2 7 انباراصفهان 6 3050
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.