سپری آهنی

ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 4 6 کیلوگرم فابریک st37 انبار اصفهان 2090
2 5 6 کیلوگرم فابریک st37 انبار اصفهان 2090
3 6 6 کیلوگرم فابریک st37 انبار اصفهان 2190
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.