ورق آماده برش فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
11 2.5 شیت 1/30×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان 5150
9 3 شیت 1/25×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
1 4 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان 5250
10 4 شیت 1/25×طول درخواستی فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 5 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان 5150
2 6 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان 5180
3 8 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان 5070
4 10 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان 5170
5 12 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان 5070
6 15 شیت 1/5×6 فولادمبارکه انبار اصفهان 5070
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.