0
مرکزآهنعایق و پوشش

عایق و پوشش

11 کارخانه
پشم سنگ پتویی
پشم سنگ پتویی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولدانسیته (kg/m3)طول(m)عرض(m)ضخامت(mm)واحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 30100سفارشی1-1.2030یک متر مربع
ثابت108,000
9,720
پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 40100سفارشی1-1.2040یک متر مربع
ثابت129,000
11,610
پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 50100سفارشی1-1.2050یک متر مربع
ثابت150,000
13,500
پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 60100سفارشی1-1.2060یک متر مربع
ثابت171,000
15,390
پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 70100سفارشی1-1.2070یک متر مربع
ثابت192,000
17,280
پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 80100سفارشی1-1.2080یک متر مربع
ثابت213,000
19,170
پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 90100سفارشی1-1.2090یک متر مربع
ثابت234,500
21,105
پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 100100سفارشی1-1.20100یک متر مربع
ثابت255,000
22,950
پشم سنگ دانسیته 120 ضخامت 30120سفارشی1-1.2030یک متر مربع
ثابت126,000
11,340
پشم سنگ دانسیته 120 ضخامت 40120سفارشی1-1.2040یک متر مربع
ثابت147,000
13,230
پشم سنگ تخته ای
پشم سنگ تخته ای
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولدانسیته (kg/m3)طول(m)عرض(m)ضخامت(mm)واحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 501001.20.650یک متر مربع
ثابت105,000
9,450
پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 601001.20.660یک متر مربع
ثابت125,000
11,250
پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 701001.20.670یک متر مربع
ثابت158,000
14,220
پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 801001.20.680یک متر مربع
ثابت177,000
15,930
پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 901001.20.690یک متر مربع
ثابت200,000
18,000
پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 1001001.20.6100یک متر مربع
ثابت237,000
21,330
پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 301001.20.630یک متر مربع
ثابت68,000
6,120
پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 401001.20.640یک متر مربع
ثابت85,000
7,650
پشم سنگ دانسیته 120 ضخامت 401201.20.640یک متر مربع
ثابت105,000
9,450
پشم سنگ دانسیته 120 ضخامت 501201.20.650یک متر مربع
ثابت130,000
11,700
ساندویچ پانل پلی اورتان
ساندویچ پانل پلی اورتان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولضخامت ورق(mm)ضخامت عایق ساندویچ پانل (cm)عرض(m)طول(m)رنگمحل بارگیریواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ساندویچ پانل پلی اورتان دیواری0.441دلخواهدوطرف رنگکارخانهمتر مربع
ثابت780,000
70,200
ساندویچ پانل پلی اورتان دیواری0.541دلخواهدوطرف رنگکارخانهمتر مربع
ثابت790,000
71,100
ساندویچ پانل پلی اورتان دیواری0.451دلخواهدوطرف رنگکارخانهمتر مربع
ثابت800,000
72,000
ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی0.441دلخواهدوطرف رنگکارخانهمتر مربع
ثابت810,000
72,900
ساندویچ پانل پلی اورتان دیواری0.551دلخواهدوطرف رنگکارخانهمتر مربع
ثابت820,000
73,800
ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی0.541دلخواهدوطرف رنگکارخانهمتر مربع
ثابت840,000
75,600
ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی0.451دلخواهدوطرف رنگکارخانهمتر مربع
ثابت850,000
76,500
ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی0.551دلخواهدوطرف رنگکارخانهمتر مربع
ثابت870,000
78,300
ساندویچ پانل پلی اورتان دیواری0.4101دلخواهدوطرف رنگکارخانهمتر مربع
ثابت960,000
86,400
ساندویچ پانل پلی اورتان دیواری0.5101دلخواهدوطرف رنگکارخانهمتر مربع
ثابت980,000
88,200
فوم سقفی
فوم سقفی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولعرض (cm)طول(m)رنگبرشضخامت(cm)دانسیته (kg/m3)وزن(kg)قیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
فوم سقفی دانسیته 7.5 وزن 1.2 گیلوگرم502سفیدسقفی207.51.2
ثابت101,000
9,090
فوم سقفی دانسیته 8.5 وزن 1.3 گیلوگرم502سفیدسقفی208.51.3
ثابت110,000
9,900
فوم سقفی دانسیته 9 وزن 1.4 گیلوگرم502سفیدسقفی2091.4
ثابت118,000
10,620
فوم سقفی دانسیته 10 وزن 1.6 گیلوگرم502سفیدسقفی20101.6
ثابت135,000
12,150
فوم سقفی دانسیته 12 وزن 1.5 گیلوگرم661سفیدکرومیت20121.5
ثابت135,000
12,150
فوم سقفی دانسیته 12 وزن 2 گیلوگرم502سفیدسقفی20122
ثابت202,000
18,180
فوم سقفی دانسیته 6 وزن 0.65 گیلوگرم661سفیدکرومیت2060.65
ثابت55,000
4,950
فوم سقفی دانسیته 6.5 وزن 0.75 گیلوگرم661سفیدکرومیت206.50.75
ثابت63,000
5,670
فوم سقفی دانسیته 7 وزن 0.8 گیلوگرم661سفیدکرومیت2070.8
ثابت68,000
6,120
فوم سقفی دانسیته 7.5 وزن 0.85 گیلوگرم661سفیدکرومیت207.50.85
ثابت72,000
6,480
فوم ورقی
فوم ورقی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولعرض (cm)طول(m)رنگضخامت(mm)دانسیته (kg/m3)وزن(kg)قیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
فوم ورقی ضخامت 1 میلیمتر1درخواستیسفید1متغیرمتغیر
ثابت2,940
265
فوم ورقی ضخامت 10 میلیمتر1درخواستیسفید10متغیرمتغیر
ثابت19,600
1,764
فوم ورقی ضخامت 15 میلیمتر1درخواستیسفید15متغیرمتغیر
ثابت29,400
2,646
فوم ورقی ضخامت 2 میلیمتر1درخواستیسفید2متغیرمتغیر
ثابت4,400
396
فوم ورقی ضخامت 20 میلیمتر1درخواستیسفید20متغیرمتغیر
ثابت39,100
3,519
فوم ورقی ضخامت 25 میلیمتر1درخواستیسفید25متغیرمتغیر
ثابت48,900
4,401
فوم ورقی ضخامت 3 میلیمتر1درخواستیسفید3متغیرمتغیر
ثابت5,630
507
فوم ورقی ضخامت 30 میلیمتر1درخواستیسفید30متغیرمتغیر
ثابت58,700
5,283
فوم ورقی ضخامت 35 میلیمتر1درخواستیسفید35متغیرمتغیر
ثابت68,500
6,165
فوم ورقی ضخامت 4 میلیمتر1درخواستیسفید4متغیرمتغیر
ثابت7,800
702
قیمت پشم شیشه
قیمت پشم شیشه
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولدانسیته (kg/m3)حالتطول(m)عرض(m)ضخامت(inch)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
پشم شیشه دانسیته 12 رول متالایز12روکش متالایز151.22کارخانه تهران
ثابت46,000
4,140
پشم شیشه دانسیته 12 رول متالایز12رول متالایز151.22کارخانه شیراز
ثابت49,000
4,410
پشم شیشه دانسیته 12 رول متالایز12رول متالایز151.22بنگاه اصفهان
ثابت50,000
4,500
پشم شیشه دانسیته 12 رول آلومینیوم12رول آلومینیوم151.22کارخانه تهران
ثابت53,000
4,770
پشم شیشه دانسیته 12 رول آلومینیوم12رول آلومینیوم151.22کارخانه شیراز
ثابت56,000
5,040
پشم شیشه دانسیته 12 رول آلومینیوم12رول آلومینیوم151.22بنگاه اصفهان
ثابت57,000
5,130
پشم شیشه دانسیته 20 رول متالایز20رول متالایز101.22کارخانه شیراز
ثابت65,000
5,850
پشم شیشه دانسیته 20 رول متالایز20رول متالایز101.22بنگاه اصفهان
ثابت66,000
5,940
پشم شیشه دانسیته 20 رول آلومینیوم20رول آلومینیوم101.22کارخانه شیراز
ثابت72,000
6,480
پشم شیشه دانسیته 20 رول آلومینیوم20رول آلومینیوم101.22بنگاه اصفهان
ثابت73,000
6,570
قیمت عایق ایزوهم
قیمت عایق ایزوهم
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولضخامت(mm)عرض(m)طول(m)وزن هر متر مربع (گرم)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
عایق حرارتی و برودتی ایزوهم 10 میلیمتر10115400کارخانه تبریز
ثابت73,000
6,570
عایق صوتی و حرارتی ایزوهم 15 میلیمتر151151100کارخانه تبریز
ثابت165,000
14,850
عایق صوتی و حرارتی ایزوهم 25 میلیمتر251151100کارخانه تبریز
ثابت173,000
15,570
عایق حرارتی و برودتی ایزوهم 30 میلیمتر30115600کارخانه تبریز
ثابت95,000
8,550
عایق حرارتی و برودتی ایزوهم 50 میلیمتر50181000کارخانه تبریز
ثابت110,000
9,900
عایق حرارتی و برودتی ایزوهم 20 میلیمتر20115500کارخانه تبریز
تماس بگیرید
-
عایق حرارتی و برودتی ایزوهم 40 میلیمتر40115800کارخانه تبریز
تماس بگیرید
-
قیمت ورق ایرانیت
قیمت ورق ایرانیت
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولطول(m)عرض(m)واحدمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ورق ایرانیت سیمانی طول 2.252.51.1متر مربعکارخانه
ثابت140,000
12,600
ورق ایرانیت سیمانی طول 1.51.51.1متر مربعکارخانه
ثابت140,000
12,600
ورق ایرانیت سیمانی طول 221.1متر مربعکارخانه
ثابت140,000
12,600
ورق ایرانیت سیمانی طول 331.1متر مربعکارخانه
تماس بگیرید
-
ورق ایرانیت سیمانی طول 111.1متر مربعکارخانه
تماس بگیرید
-
ورق ایرانیت سیمانی طول 1.251.251.1متر مربعکارخانه
تماس بگیرید
-
ورق ایرانیت سیمانی طول 1.81.81.1متر مربعکارخانه
تماس بگیرید
-
کارتن پلاست uv
کارتن پلاست uv
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولضخامت(mm)وزن هر متر مربع (گرم)عرض(m)طول(m)رنگواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
کارتن پلاست 3 درصد uv وزن 350 گرم2350250درخواستییک متر مربع
ثابت38,500
3,465
کارتن پلاست 5 درصد uv وزن 350 گرم2350250درخواستییک متر مربع
ثابت40,250
3,623
کارتن پلاست 3 درصد uv وزن 500 گرم3500250درخواستییک متر مربع
ثابت55,000
4,950
کارتن پلاست 5 درصد uv وزن 500 گرم3500250درخواستییک متر مربع
ثابت57,500
5,175
کارتن پلاست 3 درصد uv وزن 700 گرم470023درخواستییک متر مربع
ثابت77,000
6,930
کارتن پلاست 5 درصد uv وزن 700 گرم470023درخواستییک متر مربع
ثابت80,500
7,245
کارتن پلاست 5 درصد uv وزن 900 گرم590023درخواستییک متر مربع
ثابت103,500
9,315
کارتن پلاست 3 درصد uv وزن 900 گرم590023درخواستییک متر مربع
ثابت99,000
8,910
کارتن پلاست 3 درصد uv وزن 1100 گرم6110023درخواستییک متر مربع
ثابت121,000
10,890
کارتن پلاست 5 درصد uv وزن 1100 گرم6110023درخواستییک متر مربع
ثابت126,500
11,385
کارتن پلاست رول
کارتن پلاست رول
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولضخامت(mm)وزن هر متر مربع (گرم)عرض(m)طول(m)رنگواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
رول کارتن پلاست 300 گرمی23001یا250درخواستییک متر مربع
ثابت21,000
1,890
رول کارتن پلاست 450 گرمی34501یا250درخواستییک متر مربع
ثابت31,500
2,835
رول کارتن پلاست 320 گرمی23201یا250درخواستییک متر مربع
تماس بگیرید
-
رول کارتن پلاست 500 گرمی35001یا250درخواستییک متر مربع
تماس بگیرید
-

معمولا در سازه‌های با کیفیت، تنها استحکام مورد توجه قرار نمی‌گیرد! بلکه از لحاظ عایق‌بندی صحیح و اصولی نیز یک ساختمان را مورد توجه قرار می‌دهند. البته که تنها استفاده از عایق کافی نیست؛ اطلاع از استانداردها و استفاده از هر نوع عایق در جایگاه درست خود می‌تواند در کیفیت ساخت یک سازه، اثرگذار باشد. انواع عایق‌ها، ورق پیش عایق و پوشش‌های مختلف با جنس‌های متفاوتی در بازار وجود دارند که با اطلاع از کاربرد هریک می‌توانید در جایگاه درست خود از آن استفاده نمایید. در ادامه با مرکزآهن همراه باشید.

قیمت عایق حرارتی سقف شیروانی

در بخش‌های مختلف ساخت و ساز، از انواع عایق‌های حرارتی استفاده می‌شود. عایق‌کاری سقف‌های شیروانی، منجر به جلوگیری از نفوذ رطوبت در مناطق بارانی خواهد شد. پس اهمیت آن را در صنعت ساخت و ساز، نمی‌توان نادیده گرفت. فاکتورهای بسیار زیادی وجود دارد که تعیین کننده قیمت عایق حرارتی است، یکی از مهمترین آن‌ها جنس و کیفیت خود عایق است، عایق‌های مختلفی برای کاربردهای متفاوت در کارخانجات تولید می‌شود.

توجه داشته باشید که هنگام خرید عایق سقف، نوع با کیفیت آن را استفاده نمایید، زیرا در دراز مدت، نیاز به تعمیر پیدا نکرده و لازم نیست هزینه‌های اضافی برای تعمیرات بپردازید. لازم به ذکر است قیمت عایق حرارتی سقف شیروانی در سایت مرکز آهن، مرتب در حال بروزرسانی است، همچنین قیمت پوشش سقف سوله و قیمت فوم پاششی را می‌توانید از کارشناسان مرکز اهن استعلام بگیرید.

قیمت انواع عایق حرارتی سقف شیروانی

انواع عایق حرارتی و رطوبتی

به دلیل تنوع در کاربرد این محصول، ساخت آن در انواع موارد زیر انجام می شود تا بتوان بیشترین بهره وری را از محصول داشت:

  • عایق بندی با استفاده از پشم شیشه و پشم سنگ
  • ساندویچ پانل
  • عایق‌بندی با استفاده از کارتن پلاست
  • انواع رنگ‌های بتن پودری، بتن مایع و رنگ استخری
  • کفپوش‌های اپوکسی
  • سخت کننده‌های بتن
  • بتن شاتکریت (بتن پاششی)
  • ایزوگام سفید (عایق سفید)
  • پرایمر قیری

انواع عایق حرارتی و رطوبتی

انواع عایق سقف سوله

عایق سقف سوله، انواع مختلفی دارد؛ عایق آتش، حرارتی، رطوبتی و صوتی از جمله انواع عایق‌ها است که هرکدام عملکرد متفاوت و منحصر به فرد خود را دارد. مثلا عایق بندی آتش، ساختمان را در برابر آتش سوزی مقاوم می‌کند. عایق حرارتی از نفوذ یا خروج حرارت، عایق رطوبت از جذب رطوبت و عایق صوتی که از عبور هرگونه صدا و صوتی جلوگیری خواهد کرد. عایق پشم شیشه که با الیاف معدنی تولید می‌شود به عنوان عایق، رطوبت حرارت و صوت در بسیاری از سازه‌ها از آن استفاده می‌شود.

 نوع دوم از عایق‌بندی رایج، پشم سنگ است. این محصول به نسبت مورد قبلی مقاومت بیشتری در برابر دما و حرارت دارد. به گونه ای که تا دمای 1200 درجه سانتی گراد را تحمل می کند. از همین رو علاوه بر کاربرد در صنعت ساختمان در دیگر صنایع پالایشگاه، نفت و گاز هم مورد کاربرد قرار می‌گیرد. فوم‌ها از دیگر عایق‌هایی هستند که کارایی خوبی در صنعت عایق‌بندی دارند. انواع فوم شامل فوم پلی استایرن، پلی یورتان و فوم الاستومری می‌باشد که به صورت ورقی و یا رولی در بازار موجود است. اما برای پوشش سقف سوله، می‌توان با در نظر گرفتن موارد مختلف از انواع عایق‌ها استفاده کرد، مثلا استفاده از عایق پاششی، سرعت اجرای بسیار بالایی دارد و در سطوح گسترده، معمولا از عایق‌های پاششی استفاده می‌شود.

خرید عایق حرارتی

وظیفه عایق‌های حرارتی، ممانعت از ورود و خروج حرارت است. از جمله این عایق‌ها می‌توان به عایق حرارتی سقف، عایق حرارتی کف ساختمان، عایق حرارتی سقف فلزی و غیره اشاره کرد. خرید انواع این عایق‌ها برای جلوگیری از اتلاف انرژی، بسیار ضروری است. اگر قصد خرید عایق حرارتی دارید یا اینکه می‌خواهید از قیمت روز آن اطلاع پیدا کنید، به سایت مرکزآهن مراجعه نمایید زیرا مرکزآهن از عرضه کنندگان انواع عایق‌های حرارتی است.

اطلاعات بیشتر
محصولات پوشش سوله
سوالات و نظرات کاربرانشما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
جهت ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید