محصولات پوشش سوله

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

کاربردهای پشم سنگ

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام پوشش سوله و گاردریل بپیوندید

قیمت پشم سنگ

ردیف دانسیته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت(mm) قیمت نمودار
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پشم شیشه

ردیف دانیسته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت (INCH) محل تحویل قیمت نمودار
1 10 رول 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
2 10 رول 1.2 20 1 کارخانه تماس بگیرید
3 16 رول 1.2 10 2 کارخانه تماس بگیرید
4 10 رول 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
5 10 رول آلومینیوم 1.2 15 2 کارخانه 6600
6 10 رول متالایز 1.2 15 2 کارخانه 5700
7 8 رول آلومینیوم 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
8 8 رول متالایز 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
9 12 رول متالایز 1.2 20 1 کارخانه 6650
10 12 رول آلومینیوم 1.2 20 2 کارخانه 7550
11 16 رول 1.2 20 1 کارخانه تماس بگیرید
12 10 رول متالایز 1.2 15 2 انبار اصفهان 5850
13 10 رول آلومینیوم 1.2 15 2 انبار اصفهان 6660
14 12 رول متالایز 1.2 20 1 انبار اصفهان تماس بگیرید
15 12 رول آلومینیوم 1.2 20 2 انبار اصفهان تماس بگیرید
16 16 رول 1.2 20 1 انبار اصفهان تماس بگیرید
17 10 رول متالایز 1.2 15 2 کارخانه شیراز 5800
18 10 رول آلومینیوم 1.2 15 2 کارخانه شیراز 7000
19 16 رول متالایز 1.2 20 1 کارخانه شیراز 8400
20 12 رول آلومینیوم 1.2 20 2 کارخانه شیراز 7700
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیچ

ردیف شرح کالا حالت سایز(cm) کشور سازنده قیمت نمودار
1 پیچ سرمته شیروانی 2 تایوان 300
2 پیچ سرمته شیروانی 2.5 تایوان 320
3 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان 350
4 پیچ سرمته شیروانی 4 تایوان 450
5 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان 650
6 پیچ سرمته شیروانی 6 تایوان 700
7 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان 750
8 پیچ سرمته شیروانی 10 تایوان 900
9 پیچ سرمته شیروانی 12.5 تایوان 1150
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت فنس

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 2.2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 2.5 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
27 2.2 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 9000
5 2.7 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
28 2.4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 9000
7 3 3*3 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
8 3 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
9 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8800
11 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
6 2.7 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8800
13 4.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
14 4.75 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
15 2.2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
16 2.2 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
17 2.2 8*8 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
18 2.4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
19 2.8 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
20 2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
21 2.4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
22 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
23 2.7 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
24 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
25 2.4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
26 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
10 3 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8800
12 4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8800
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت توری مرغی

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 سبک 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان 115000
2 نیمه سنگین 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان 150000
3 سنگین 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان 185000
4 سنگین 1 1.2 45 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
5 سبک 3.4 1.2 45 رول کارخانه تماس بگیرید
6 سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه تماس بگیرید
7 سبک 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
8 نیمه سنگین 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
9 سنگین 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
10 سبک 3.4 1.2 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
11 سبک 3.4 1.5 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
12 سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
13 سنگین 3.4 1.5 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
14 سنگین 3.4 1.8 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خرپا

ردیف نوع نورد سایز قیمت نمودار
1 نورد گرم 8،10جوشی 5800
2 نورد گرم 8،10قلابی تماس بگیرید
3 نورد سرد 8،10جوشی تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ساندویچ پانل

ردیف نام محصول ضخامت ساندویچ پانل (cm) ضخامت (mm) عرض(m) طول(m) رنگ محل تحویل قیمت نمودار
1 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
2 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
3 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
4 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
5 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
6 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
7 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
8 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
9 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 146000
10 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 153000
11 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 155000
12 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 162000
13 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 173000
14 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 192000
15 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 214000
16 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 156000
17 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 167000
18 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 165000
19 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 176000
20 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 185000
21 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 203000
22 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 221000
23 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
24 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
25 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
26 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
27 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
28 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
29 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
30 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
31 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
32 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


سیم خاردار

ردیف نام نوع مفتول فاصله بین خارها (cm) گرماژ(kg) متراژ(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 سیم خاردار خطی 2*2/5 8-10 20-25 150-200 انبار اصفهان 8500
2 سیم خاردار خطی 2*2/5 8-10 20-26 150-200 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم

ردیف عرض (cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 1 درخواستی سفید 0.5 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
2 1 درخواستی سفید 1 ورقی متغیر متغیر 850
3 1 درخواستی سفید 2 ورقی متغیر متغیر 1200
4 1 درخواستی سفید 3 ورقی متغیر متغیر 1650
5 1 درخواستی سفید 4 ورقی متغیر متغیر 2100
6 1 درخواستی سفید 5 ورقی متغیر متغیر 2400
7 1 درخواستی سفید 6 ورقی متغیر متغیر 3000
8 1 درخواستی سفید 7 ورقی متغیر متغیر 4200
9 1 درخواستی سفید 8 ورقی متغیر متغیر 4400
10 1 درخواستی سفید 9 ورقی متغیر متغیر 4700
11 1 درخواستی سفید 10 ورقی متغیر متغیر 5400
12 1 درخواستی سفید 12 ورقی متغیر متغیر 7000
13 1 درخواستی سفید 13 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
14 1 درخواستی سفید 15 ورقی متغیر متغیر 8600
15 1 درخواستی سفید 18 ورقی متغیر متغیر 9900
16 1 درخواستی سفید 20 ورقی متغیر متغیر 11000
17 1 درخواستی سفید 25 ورقی متغیر متغیر 14000
18 1 درخواستی سفید 28 ورقی متغیر متغیر 15500
19 1 درخواستی سفید 30 ورقی متغیر متغیر 16500
20 1 درخواستی سفید 35 ورقی متغیر متغیر 19000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم سقفی

ردیف عرض(cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7 1.1 22000
2 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7.5 1.2 26000
3 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 8 1.25 29000
4 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 9 1.4 30000
5 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 10 1.6 33000
6 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 12 2.2 49000
7 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7 1.25 27000
8 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7.5 1.45 31000
9 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 8 1.6 35000
10 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 9 1.8 37000
11 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 10 2 41000
12 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 12 2.5 59000
13 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.75 16500
14 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7.5 0.8 19000
15 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 8.5 0.9 20000
16 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 9 1 22000
17 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 10 1.2 24000
18 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 12 1.5 34000
19 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.9 19000
20 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7.5 1 22000
21 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 8.5 1.1 24000
22 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 9 1.2 26000
23 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 10 1.4 28000
24 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 12 1.8 40000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت کارتن پلاست

ردیف ضخامت(mm) وزن(g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 350 2 50 سفید 5775
2 2 400 2 50 سفید تماس بگیرید
3 3 500 2 50 سفید 8250
4 4 800 2 50 سفید 13200
5 5 1000 2 50 سفید 16500
6 6 1200 2 2 سفید 19800
7 8 1600 2 2 سفید 26400
8 10 1800 2 2 سفید تماس بگیرید
9 4 700 2 3 درخواستی تماس بگیرید
10 6 1100 2 3 درخواستی تماس بگیرید
11 10 2000 2 2 درخواستی 33000
12 12 2400 2 2 درخواستی 39600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول کارتن پلاست

ردیف ضخامت (mm) وزن (g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 300 1 50 درخواستی 4650
2 2 400 2 50 درخواستی تماس بگیرید
3 3 450 2 50 درخواستی 6975
4 3 500 1 50 درخواستی تماس بگیرید
5 4 700 2 2 درخواستی 10850
6 5 900 2 2 درخواستی 13950
7 6 1100 2 2 درخواستی 17050
8 8 1600 2 2 درخواستی 24800
9 10 1800 2 2 درخواستی 27900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گاردریل

ردیف نام تعداد(بسته) قیمت نمودار
1 گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 گالوانیزه 1 575000
2 گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 رنگی 1 543000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مش

ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 5060
2 مش 6ساده 15*15 5060
3 مش 6ساده 20*20 5060
4 مش 6ساده 25*25 5060
5 مش 6ساده 30*30 5060
6 مش 8ساده 10*10 5110
7 مش 8ساده 15*15 5110
8 مش 8ساده 20*20 5110
9 مش 8ساده 25*25 5110
10 مش 8ساده 30*30 5110
11 مش 8آجدار 10*10 4800
12 مش 8آجدار 15*15 4800
13 مش 8آجدار 20*20 4800
14 مش 8آجدار 25*25 4800
15 مش 8آجدار 30*30 4800
16 مش 10آجدار 10*10 4700
17 مش 10آجدار 15*15 4700
18 مش 10آجدار 20*20 4700
19 مش 10آجدار 25*25 4700
20 مش 10آجدار 30*30 4700
21 مش 12آجدار 10*10 4850
22 مش 12آجدار 15*15 4850
23 مش 12آجدار 20*20 4850
24 مش 12آجدار 25*25 4850
25 مش 12آجدار 30*30 4850
26 مش 14آجدار 10*10 4950
27 مش 14آجدار 15*15 4950
28 مش 14آجدار 20*20 4950
29 مش 14آجدار 25*25 4950
30 مش 14آجدار 30*30 4950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رابیتس

ردیف نام ستون چشم وزن عرض طول محل تحویل قیمت نمودار
2 رابیتس 9 3 280 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
1 رابیتس 9 3 300 60 200 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 رابیتس 9 3 320 60 240 کارخانه تماس بگیرید
14 رابیتس 9 3 350 60 240 کارخانه تماس بگیرید
5 رابیتس 13 3 500 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
6 رابیتس 13 3 550 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
7 رابیتس 13 3 580 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 رابیتس 13 3 650 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 رابیتس 13 2 740 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 رابیتس 13 3 800 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 رابیتس 13 3 900 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 رابیتس 13 3 1000 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
3 رابیتس 9 3 360 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
15 رابیتس 9 3 360 60 240 کارخانه تماس بگیرید
16 رابیتس 9 3 370 60 240 کارخانه تماس بگیرید
17 رابیتس 9 3 400 60 240 کارخانه 8400
4 رابیتس 9 3 420 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
18 رابیتس 9 3 490 60 240 کارخانه تماس بگیرید
32 رابیتس 13 3 470 60 240 کارخانه تماس بگیرید
24 رابیتس 11 3 450 60 240 کارخانه تماس بگیرید
19 رابیتس 9 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
25 رابیتس 11 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
33 رابیتس 13 3 500 60 240 کارخانه 10400
26 رابیتس 11 3 510 60 240 کارخانه تماس بگیرید
27 رابیتس 11 3 560 60 240 کارخانه 10700
34 رابیتس 13 3 530 60 240 کارخانه تماس بگیرید
35 رابیتس 13 3 540 60 240 کارخانه تماس بگیرید
28 رابیتس 11 3 650 60 240 کارخانه 10900
36 رابیتس 13 3 550 60 240 کارخانه تماس بگیرید
37 رابیتس 13 3 560 60 240 کارخانه 10200
20 رابیتس 9 3 590 60 240 کارخانه 9200
21 رابیتس 9 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
38 رابیتس 13 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
39 رابیتس 13 3 610 60 240 کارخانه تماس بگیرید
22 رابیتس 9 3 700 60 240 کارخانه تماس بگیرید
40 رابیتس 13 3 620 60 240 کارخانه تماس بگیرید
41 رابیتس 13 3 650 60 240 کارخانه تماس بگیرید
29 رابیتس 11 3 690 60 240 کارخانه تماس بگیرید
30 رابیتس 11 3 860 60 240 کارخانه 11800
42 رابیتس 13 3 660 60 240 کارخانه تماس بگیرید
43 رابیتس 13 3 690 60 240 کارخانه تماس بگیرید
31 رابیتس 11 3 870 60 240 کارخانه تماس بگیرید
44 رابیتس 13 3 700 60 240 کارخانه تماس بگیرید
45 رابیتس 13 3 710 60 240 کارخانه تماس بگیرید
46 رابیتس 13 3 730 60 240 کارخانه تماس بگیرید
23 رابیتس 9 3 850 60 240 کارخانه تماس بگیرید
47 رابیتس 13 3 750 60 240 کارخانه تماس بگیرید
48 رابیتس 13 3 770 60 240 کارخانه 12000
49 رابیتس 13 3 790 60 240 کارخانه تماس بگیرید
50 رابیتس 13 3 800 60 240 کارخانه تماس بگیرید
51 رابیتس 13 3 810 60 240 کارخانه تماس بگیرید
52 رابیتس 13 3 820 60 240 کارخانه تماس بگیرید
53 رابیتس 13 3 830 60 240 کارخانه تماس بگیرید
54 رابیتس 13 3 840 60 240 کارخانه تماس بگیرید
55 رابیتس 13 3 860 60 240 کارخانه 11700
56 رابیتس 13 3 870 60 240 کارخانه تماس بگیرید
57 رابیتس 13 3 890 60 240 کارخانه تماس بگیرید
58 رابیتس 13 3 900 60 240 کارخانه تماس بگیرید
59 رابیتس 13 3 910 60 240 کارخانه تماس بگیرید
60 رابیتس 13 3 920 60 240 کارخانه تماس بگیرید
61 رابیتس 13 3 930 60 240 کارخانه تماس بگیرید
62 رابیتس 13 3 950 60 240 کارخانه تماس بگیرید
63 رابیتس 13 3 960 60 240 کارخانه تماس بگیرید
64 رابیتس 13 3 970 60 240 کارخانه تماس بگیرید
65 رابیتس 13 3 980 60 240 کارخانه 11400
66 رابیتس 13 3 1000 60 240 کارخانه تماس بگیرید
67 رابیتس 13 3 1010 60 240 کارخانه 13000
68 رابیتس 13 3 1020 60 240 کارخانه تماس بگیرید
69 رابیتس 13 3 1040 60 240 کارخانه تماس بگیرید
70 رابیتس 13 3 1050 60 240 کارخانه تماس بگیرید
71 رابیتس 13 3 1060 60 240 کارخانه تماس بگیرید
72 رابیتس 13 3 1080 60 240 کارخانه 14000
73 رابیتس 13 3 1090 60 240 کارخانه تماس بگیرید
74 رابیتس 13 3 1100 60 240 کارخانه 13700
75 رابیتس 13 3 1110 60 240 کارخانه تماس بگیرید
76 رابیتس 13 3 1120 60 240 کارخانه تماس بگیرید
77 رابیتس 13 3 1150 60 240 کارخانه تماس بگیرید
78 رابیتس 13 3 1160 60 240 کارخانه تماس بگیرید
79 رابیتس 13 3 1170 60 240 کارخانه 14900
80 رابیتس 13 3 1200 60 240 کارخانه تماس بگیرید
81 رابیتس 13 3 1210 60 240 کارخانه تماس بگیرید
82 رابیتس 13 3 1220 60 240 کارخانه تماس بگیرید
83 رابیتس 13 3 1250 60 240 کارخانه تماس بگیرید
84 رابیتس 13 3 1270 60 240 کارخانه تماس بگیرید
85 رابیتس 13 3 1300 60 240 کارخانه تماس بگیرید
86 رابیتس 13 3 1340 60 240 کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


توری پرسی

ردیف نام ابعاد چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری پرسی 2*1 2*2 انبار اصفهان 6000
2 توری پرسی 2*1 4*4 انبار اصفهان 6000
3 توری پرسی 2*1 2*2 کارخانه تهران تماس بگیرید
4 توری پرسی 2*1 4*4 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گابیون

ردیف نام مفتول چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری گابیون 1.9 6*8 انبار اصفهان 8000
2 توری گابیون 1.8 6*8 انبار اصفهان 8000
3 توری گابیون 2 6*8 انبار اصفهان 8000
4 توری گابیون 3 8*10 انبار اصفهان 9600
5 توری فرنگی 1.2 "1/2 1 کارخانه تهران تماس بگیرید
6 توری فرنگی 1.5 "1/2 1 کارخانه تهران تماس بگیرید
7 توری فرنگی 1.8 "1/2 1 کارخانه تهران تماس بگیرید
8 توری فرنگی 1.8 8*10 انبار اصفهان 9600
9 توری فرنگی 2 8*10 انبار اصفهان 9600
10 توری گابیون 3 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گریتینگ

ردیف نام نوع باربر رابط مش بندی وزن قیمت نمودار
1 گریتینگ تسمه در تسمه 3*30 3*30 100*30 35 10000
2 گریتینگ تسمه در نیمه تسمه 3*30 3*15 100*30 30 9800
3 گریتینگ تسمه در میلگرد 3*30 3*15 100*30 30 9800
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ایرانیت

ردیف نام محصول عرض(m) طول(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1 مترمربع انبار اصفهان 30000
2 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1.25 مترمربع انبار اصفهان 30000
3 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1.5 مترمربع انبار اصفهان 30000
4 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1.75 مترمربع انبار اصفهان 30000
5 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 2 مترمربع انبار اصفهان 30000
6 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 2.25 مترمربع انبار اصفهان 30000
7 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 3 مترمربع انبار اصفهان 30000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نمایش 4 نتیحه