ردیف شرح کالا حالت سایز(cm) کشور سازنده نام تجاری قیمت نمودار
1 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان max 135
2 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان max 145
3 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان max 195
4 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان hamro 125
5 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان hamro 155
6 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان hamro 215
7 پیچ سرمته خودکاری 3 تایوان hamro 115
8 پیچ سرمته خودکاری 5 تایوان hamro 145
9 پیچ سرمته خودکاری 7.5 تایوان hamro 205
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نمایش یک نتیجه