ردیف شرح کالا حالت سایز(cm) کشور سازنده نام تجاری قیمت نمودار
1 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان max 245
2 پیچ سرمته شیروانی 4 تایوان max 250
3 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان max 260
4 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان max 305
5 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان hamro تماس بگیرید
6 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان hamro تماس بگیرید
7 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان hamro تماس بگیرید
8 پیچ سرمته خودکاری 3 تایوان hamro تماس بگیرید
9 پیچ سرمته خودکاری 5 تایوان hamro تماس بگیرید
10 پیچ سرمته خودکاری 7.5 تایوان hamro تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نمایش یک نتیجه