پیچ سرمته

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف شرح کالا حالت سایز(cm) کشور سازنده قیمت نمودار
1 پیچ سرمته شیروانی 2 تایوان 300
2 پیچ سرمته شیروانی 2.5 تایوان 340
3 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان 370
4 پیچ سرمته شیروانی 4 تایوان 470
5 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان 670
6 پیچ سرمته شیروانی 6 تایوان 710
7 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان 770
8 پیچ سرمته شیروانی 10 تایوان 900
9 پیچ سرمته شیروانی 12.5 تایوان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نمایش 4 نتیحه