ناودانی آلومینیوم
2 کارخانه 8 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزکارخانهطول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1500*200*6000آلومین گستر6کیلوگرمکارخانه اصفهان 57000
2300*200*6000آلومین گستر6کیلوگرمکارخانه اصفهان 57000
3400*200*6000آلومین گستر6کیلوگرمکارخانه اصفهان 57000
415*6000آلومین گستر6کیلوگرمکارخانه اصفهان 57000
5200*6000آلومین گستر6کیلوگرمکارخانه اصفهان 57000
6200*6000آلومین گستر6کیلوگرمکارخانه اصفهان 57000
710*6000آلومین گستر6کیلوگرمکارخانه اصفهان 57000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۲:۳۹
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
130*30*3آلومین گستر36کیلوگرمکارخانه 57000
اشتراک گذاری
لینک های مفید