لوله بدون درز

قیمت لوله فولادی بدون درز

به طور کلی روش های تولید لوله های فولادی به دو گروه اصلی لوله های بدون درز و لوله های جوشی تقسیم می شوند. لوله های بدون درز با استفاده از شمش با مقطع دایره یا مربع مستطیل و با حرارت و کشش و عبور از غلتک ها بدون جوش تولید می شوند. جهت رسیدن به ابعاد لازم و یکنواخت عملیات شکل دهی ممکن است در دو مرحله انجام گیرد: مرحله اول پس از گرم کردن شمش ها در کوره دوار توسط قالب و پرس عمودی و شلیک سمبه ماتریس از غلتک های مخصوص عبور می دهند و پس از رسیدن به شکل اولیه (تبدیل شمش به لوله مادر) دوباره لوله های مادر در کوره گرم می شوند و بسته به قطر و ضخامت مورد درخواست از غلتک های مخصوص تحت نورد و کشش عبور داده می شوند تا به اندازه مورد نظر برسند.

لوله های بدون درز از استحکام بیشتری نسبت به لوله های جوشی برخوردارند. این لوله ها را نیز به نام دانشمندی آلمانی که اولین بار در قرن 19 این محصولات را ساخت ، لوله مانیسمان می نامند.
روش تولید لوله های بدون درز
همان طور که ذکر شد لوله های بدون درز لوله هایی هستند که بدون استفاده از جوش و از تبدیل اسلب یا شمش به لوله طی عملیات گرم، سوراخکاری، کشش گرم یا سرد و نورد تولید می شوند. مواد اولیه بیلت یا شمش به صورت استوانه یا مکعب توپر به طول های بین 6 تا 12 متر است. تمامی غلتک های مورد استفاده در این فرآیندها حرکت چرخشی خود را توسط الکتروموتورها و اعمال فشار آن ها توسط نیروی هیدرولیک تامین می کنند.
لوله های بدون درز به روش های زیر تولید می شوند.
لوله های نورد سرد
این لوله ها در صنایع نفت و گاز کاربرد ندارند.
لوله های نورد گرم
لوله های نورد گرم به روش های مختلفی تولید می شوند که متداول ترین آن ها شامل روش های زیر است:
الف – روش نورد پیوسته با سنبه
ب – روش تلفیقی توپی و سنبه متحرک
ج – روش نورد متقاطع
روش های فوق در نحوه نورد اختلاف دارند ولی بقیه مراحل تولید آن ها مانند یکدیگر می باشد.

اشتراک گذاری

تماس 03135155000 03135156000 0