استنلس استیل
9 کارخانه 85 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۴:۴۸
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
150*6000استیل مرکزی6کیلوگرمکارخانه 85000
260*6000استیل مرکزی6کیلوگرمکارخانه 85000
380*6000استیل مرکزی6کیلوگرمکارخانه 85000
4100*6000استیل مرکزی6کیلوگرمکارخانه 85000
5120*6000استیل مرکزی6کیلوگرمکارخانه 85000
630*30*30استیل مرکزی36کیلوگرمکارخانه اصفهان 80000
740*40*4استیل مرکزی46کیلوگرمکارخانه اصفهان 80000
850*50*5استیل مرکزی56کیلوگرمکارخانه اصفهان 80000
960*60*6استیل مرکزی66کیلوگرمکارخانه اصفهان 80000
1080*80*8استیل مرکزی86کیلوگرمکارخانه اصفهان 80000
1120*20*3استیل مرکزی36کیلوگرمکارخانه اصفهان 80000
1225*25*3استیل مرکزی36کیلوگرمکارخانه اصفهان 80000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۰:۰۴
ردیفنامسایزآنالیزحالتوزن(kg)قیمتنمودارخرید
160304L6 متری132.5 85000
265304L6 متری155.5 85000
380304L6 متری180 85000
480304L6 متری235 85000
525304L6 متری23 85000
630304L6 متری33 85000
740304L6 متری59 85000
850304L6 متری92 85000
955304L6 متری111 85000
1010304L6 متری5.5 85000
1112304L6 متری7.5 85000
1214.5304L6 متری8.5 85000
1320304L6 متری15 85000
143304L6 متری0.5 85000
155304L6 متری1.5 85000
166304L6 متری2.5 85000
178304L6 متری4 85000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۰:۰۴
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۰:۰۴
ردیفنامسایزآنالیزحالتوزن(kg)قیمتنمودارخرید
190316L6 متری297.5 تماس بگیرید
2120316L6 متری529 تماس بگیرید
3130316L6 متری620 تماس بگیرید
465316L6 متری155.5 110000
570316L6 متری180 110000
680316L6 متری235 110000
785316L6 متری26.5 تماس بگیرید
840316L6 متری59 110000
945316L6 متری75 110000
1050316L6 متری92 110000
1155316L6 متری111 110000
1260316L6 متری132.5 110000
1316316L6 متری9.5 110000
1420316L6 متری15 110000
1525316L6 متری23 110000
1628316L6 متری29 110000
1730316L6 متری33 110000
1815316L6 متری8.5 110000
195316L6 متری0.5 110000
2010316L6 متری4 110000
2114316L6 متری7.5 110000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۰:۰۵
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۴:۴۸
ردیفنامقیمتنمودارخرید
1 85000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۴:۴۸
ردیفنامقیمتنمودارخرید
1 80000
ردیفنامضخامت(mm)ابعاد(m)آلیاژحالتواحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
121*2304Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران 77000
231*2304Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران 77000
341*2304Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران 77000
451*2304Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید
511*2304Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران 77000
ردیفنامضخامت(mm)ابعاد(m)آلیاژحالتواحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
152*1316Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران 99000
212*1316Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران 99000
322*1316Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران 99000
432*1316Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران 99000
542*1316Lشیتکیلوگرمبنگاه تهران 99000

‌ لینک های مفید