قیمت ورق استیل
ورق های استنلس استیل یا ورق های ضد زنگ در بازار اصطلاحا ورق استیل نامیده می شوند. این ورق ها حاوی درصدی فلز کروم بوده و مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارند. درصد کروم موجود در این محصولات به کاربرد ورق بستگی داشته و از 50-10 درصد می باشند. علاوه بر عنصر کروم، عناصری اعم از آلومینیوم، سیلیسیم و تیتانیوم نیز در ورق استیل موجود می باشد.
این محصولات به دو صورت ورق استیل نگیر (سری 300) و ورق استیل بگیر (سری 400) در بازار موجود می باشد. ورق های استیل نگیر خاصیت مغناطیسی نداشته و حاوی عناصر آهن، کروم، نیکل و کربن بوده و استیل های بگیر خاصیت مغناطیسی داشته و درصد کربنی متفاوت نسبت به ورق استیل نگیر دارند. این محصولات در انواع مختلف دارای کاربردهای متفاوتی نیز می باشند.

ورق استیل 304

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 شیت نگیر مات 1*2 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
2 0.4 شیت نگیر مات 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
3 0.5 شیت نگیر مات 1*2 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
4 0.5 شیت نگیر مات 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
5 0.6 شیت نگیر مات 1.25 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
6 0.6 شیت نگیر مات 1.5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
7 0.7 شیت نگیر مات 1.25 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
8 0.7 شیت نگیر مات 1.5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
9 0.8 شیت نگیر مات 1.25 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
10 0.8 شیت نگیر مات 1.5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
11 1.2 شیت نگیر مات 1*2 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
12 1.2 شیت نگیر مات 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
13 1.5 شیت نگیر مات 1.25 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
14 1.5 شیت نگیر مات 1.5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
15 2 شیت نگیر مات 1.25 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
16 2 شیت نگیر مات 1.5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
17 3 شیت نگیر مات 1.25 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
18 3 شیت نگیر مات 1.5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
19 4 شیت نگیر مات 1*2 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
20 4 شیت نگیر مات 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
21 5 شیت نگیر مات 1*2 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
22 5 شیت نگیر مات 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
23 0.4 شیت نگیر براق 1*2 خارجی انبار اصفهان تماس بگیرید
24 0.4 شیت نگیر براق 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
25 0.5 شیت نگیر براق عرض 1000 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
26 0.5 شیت نگیر براق عرض1250 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
27 0.6 شیت نگیر براق عرض1000 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
28 0.6 شیت نگیر براق عرض1250 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
29 0.7 شیت نگیر براق عرض1000 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
30 0.7 شیت نگیر براق عرض1250 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
31 0.8 شیت نگیر براق عرض1000 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
32 0.8 شیت نگیر براق عرض1250 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
33 0.5 شیت نگیر براق 1*2 خارجی انبار اصفهان تماس بگیرید
34 1.2 شیت نگیر براق 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
35 0.6 شیت نگیر براق 1*2 خارجی انبار اصفهان تماس بگیرید
36 1.5 شیت نگیر براق 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
37 0.7 شیت نگیر براق 1*2 خارجی انبار اصفهان تماس بگیرید
38 2 شیت نگیر براق 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
39 3 شیت نگیر براق 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
40 3 شیت نگیر براق 1/5*3 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
41 4 شیت نگیر براق 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
42 4 شیت نگیر براق 1/5*3 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
43 5 شیت نگیر براق 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
44 5 شیت نگیر براق 1/5*3 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
45 0.4 شیت نگیر خشدار 1*2 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
46 0.4 شیت نگیر خشدار 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
47 0.5 شیت نگیر خشدار 1*2 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
48 0.5 شیت نگیر خشدار 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
49 0.6 شیت نگیر خشدار 1*2 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
50 0.6 شیت نگیر خشدار 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
51 0.7 شیت نگیر خشدار 1*2 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
52 0.7 شیت نگیر خشدار 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
53 0.8 شیت نگیر خشدار 1*2 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
54 0.8 شیت نگیر خشدار 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
55 0.8 شیت نگیر 1*2 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
56 0.8 شیت نگیر 3*1/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
57 4 شیت نگیر عرض 1000 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
58 1 شیت نگیر 1/22*2/44 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
59 1.25 شیت نگیر 2*1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
60 1.25 شیت نگیر 1/22*2/44 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
61 1.5 شیت نگیر 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
62 1 شیت نگیر 2*1 خارجی انبار تهران 48500
63 1.5 شیت نگیر 1/22*2/44 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
64 2 شیت نگیر 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
65 5 شیت نگیر عرض 1000 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
66 2 شیت نگیر 1/5*3 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
67 2 شیت نگیر 2*1 خارجی انبار تهران 48500
68 2.5 شیت نگیر 2*1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
69 3 شیت نگیر 2*1 خارجی انبار تهران 48500
70 3 شیت نگیر 3*1/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
71 3 شیت نگیر 6*1/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
72 6 شیت نگیر عرض 1000 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
73 4 شیت نگیر 2*1 خارجی انبار تهران 48500
74 4 شیت نگیر عرض1250 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
75 4 شیت نگیر 1/25*2/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
76 4 شیت نگیر عرض 1500 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
77 4 شیت نگیر 3*1/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
78 4 شیت نگیر 6*1/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
79 7 شیت نگیر عرض 1000 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
80 5 شیت نگیر عرض 1250 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
81 10 شیت نگیر 2*1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
82 10 شیت نگیر 3*1/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
83 20 شیت نگیر 6*1/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
84 25 شیت نگیر 3*1/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
85 30 شیت نگیر 6*1/5 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
86 6 شیت نگیر مات 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
87 7 شیت نگیر مات 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
88 8 شیت نگیر مات 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
89 9 شیت نگیر مات 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
90 1 شیت نگیر مات 1.25 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
91 1.5 شیت نگیر مات 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
92 2 شیت نگیر مات 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
93 3 شیت نگیر مات 1 خارجی انبار تهران تماس بگیرید
94 1 شیت نگیر براق 1*2 خارجی انبار اصفهان تماس بگیرید
95 2 شیت نگیر براق 1*2 خارجی انبار اصفهان تماس بگیرید
96 3 شیت نگیر براق 1*2 خارجی انبار اصفهان تماس بگیرید
97 4 شیت نگیر براق 1*2 خارجی انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق استیل 316

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 1 شیت نگیر مات 2*1 خارجی انبار اصفهان 69000
2 2 شیت نگیر مات 2*1 خارجی انبار اصفهان 69000
3 3 شیت نگیر مات 2*1 خارجی انبار اصفهان 69000
4 4 شیت نگیر مات 2*1 خارجی انبار اصفهان 69000
5 5 شیت نگیر مات 2*1 خارجی انبار اصفهان 69000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


برای مثال ورق استیل نگیر 304 دارای کاربردهای صنعتی بوده و ورق 316 در صنایع غذایی، پزشکی و دریایی مورد استفاده قرار می گیرند. در سری 400 نیز ورق های 410 مقاومت بالایی در برابر خوردگی و سایش داشته و ورق های 420 کاربرد زیادی در لوازم آشپزخانه دارند. در ساخت بدنه هواپیما، کامیون و لوازم الکتریکی نیز از ورق استیل 430 استفاده می گردد.
در هنگام خرید ورق استیل دقت به مقاومت به خوردگی؛ خواص مکانیکی و حرارتی محصول ضروری می باشد. لازم به ذکر است ورق های استیل در دماهای بالا تا هزار درجه سانتی گراد و دماهای پایین تا منفی 200 درجه سانتی گراد مقاومت خوبی نشان داده و به راحتی قابل استفاده می باشند. این محصولات براساس استاندارد بین المللی ASTM تولید گشته و از ضخامت 0.4 تا 20 میلی متر و ابعاد مختلف در بازار مصرف موجود است.
شما عزیزان می توانید جهت مشاوره خرید و اطلاع از قیمت روز ورق استیل با مشاوران مرکزآهن از طریق شماره 03135155 تماس حاصل فرمایید.

هیچ محصولی یافت نشد.