0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

ثبات قیمت سیم آرماتور و رشد قیمت میلگرد بازار داخلی ترکیه

قیمت سیم آرماتور کشور ترکیه در بازار داخلی طی هفته جاری ثابت باقی مانده است در حالی که قیمت میلگرد در بازار این کشور تا تاریخ ۳۰ ماه نوامبر روند صعودی داشته است که علت این امر افزایش هزینه های قراضه آهنی و شمش بوده است. ارزیابی ها از قیمت میلگرد در بازار داخلی کشور ترکیه به میزان ۵۵۰-۵۴۰ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۵۴۵-۵۳۵ دلار به ازای هر تن قبلی افزایش یافته است. قیمت میلگرد در بازار داخلی ترکیه در منطقه ازمیر و اسکندرون به میزان ۵۵۰-۵۴۵ دلار به ازای هر تن بوده در حالی که قیمت این محصول در منطقه کارابوک به میزان ۵۶۰-۵۵۰ دلار به ازای هر تن گزارش شده است. در منطقه استانبول نیز قیمت این محصول در محدوده ۵۴۰ دلار به ازای هر تن بوده است و در برخی نقاط نیز این قیمت به میزان ۵۷۰ دلار به ازای هر تن گزارش شده است. کارخانه عمده در منطقه مرمره نیز قیمت میلگرد پیشنهادی خود را به میزان ۵۴۶-۵۴۱ دلار به ازای هر تن اعلام کرده است و قیمت سیم آرماتور در این منطقه نیز به میزان ۵۸۹-۵۷۵ دلار به ازای هر تن گزارش شده است. با این حال قیمت سیم آرماتور در بازار داخلی طی هفته گذشته ثابت باقی مانده است. ارزیابی ها از قیمت سیم آرماتور در بازار داخلی کشور ترکیه به میزان ۵۸۰-۵۷۰ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی ثابت باقی مانده است.

ثبات قیمت سیم آرماتور و میلگرد در بازار صادراتی ترکیه

قیمت سیم آرماتور و میلگرد در بازار صادراتی کشور ترکیه طی هفته جاری ثابت بوده است ولی بازار صادراتی اندکی سردرگم بوده است چراکه قیمت قراضه آهنی در این بازار روند صعودی داشته است و سبب سردرگمی تولیدکنندگان برای تعیین قیمت سیم آرماتور و سایر محصولات شده است. تولیدکنندگان محصولات فولادی در کشور ترکیه قیمت میلگرد صادراتی خود را به میزان ۵۴۰-۵۳۰ دلار به ازای هر تن اعلام کرده اند در حالی که خریداران قیمت هایی در محدوده ۵۲۰-۵۱۰ دلار به ازای هر تن را پذیرفته اند. ارزیابی ها از قیمت میلگرد صادراتی از این منطقه به میزان ۵۳۰-۵۲۰ دلار به ازای هر تن تا تاریخ ۳۰ ماه نوامبر بوده است. این در حالی است که با افزایش قیمت قراضه آهنی انتظار می رود که قیمت سیم آرماتور و میلگرد در این کشور افزایش بیشتری یابد.

هم چنین شایعاتی شنیده شده است که میلگرد در بازار صادراتی این کشور به قیمت ۵۴۰-۵۳۵ دلار به ازای هر تن به کشورهای آفریقایی به فروش رسیده است. ولی به نظر می رسد که این محموله ها به ظرفیت کم بوده اند. به گفته منابع خبری در حال حاضر میزان تقاضا زیاد نمی باشد تقاضای داخلی برای خرید میلگرد و افزایش قیمت قراضه آهنی سبب افزایش قیمت میلگرد صادراتی این کشور گشته است. ولی افزایش قیمت اصلی زمانی رخ خواهد داد که کشور آمریکا نیز به بازار میلگرد کشور ترکیه بازگردد. قیمت ها در بازار صادراتی کشور چین نیز در حال افزایش می باشد که علت این امر تقاضای قوی در بازار داخلی این کشور می باشد. بنابراین در این بخش نیز بازار مطلوب به نظر می رسد. ولی بایستی خریداران واقعی نیز به بازار برگشته تا بازار مجددا تقویت گردد. با این حال قیمت سیم آرماتور صادراتی کشور ترکیه نیز طی هفته گذشته ثابت باقی مانده است. ارزیابی متال بولتن از قیمت سیم آرماتور صادراتی به خارج از کشور ترکیه به میزان ۵۶۰-۵۵۰ دلار به ازای هر تن ثابت باقی مانده است.

قیمت میلگرد ابر کوه یزد

ثبات قیمت سیم آرماتور در بازار آرام کشورهای اروپایی

قیمت سیم آرماتور در بازار داخلی کشورهای اروپایی طی هفته جاری ثابت باقی مانده است که علت این امر فعالیت خرید کم در بازار داخلی این کشورها بوده است. ارزیابی ها از قیمت سیم آرماتور در جنوب اروپا به میزان ۵۲۰-۵۰۰ یورو به ازای هر تن بوده است و این قیمت در بازار کشورهای شمال اروپا به میزان ۵۴۰-۵۲۰ یورو به ازای هر تن بوده است. در حال حاضر قیمت این محصول در سرتاسر کشور اروپا ثابت بوده است. هرچند انتظار می رود که قیمت سیم آرماتور طی هفته های آینده در کشورهای اروپایی افزایش یابد و با فرارسیدن سال جدید این قیمت به اوج خود برسد.

طبق برنامه ریزی های انجام گرفته قرار است تا ماه ژانویه قیمت این محصول به میزان ۲۰-۱۵ یورو به ازای هر تن افزایش یابد. هم چنین به گفته منابع خبری با توجه به افزایش قیمت الکترود گرافیتی و قیمت قراضه آهنی در سه ماهه اول سال آینده و هم چنین افزایش میزان تقاضا می توان گفت قیمت سیم آرماتور افزایش بیشتری خواهد یافت. هم چنین افزایش قیمت این محصول به میزان ۱۵ یورو به ازای هر تن در شمال اروپا مشاهده می شود. ارزیابی ها از قیمت وارداتی به شمال اروپا نیز به میزان ۵۲۰-۵۱۰ یورو به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۵۲۰-۵۱۵ یورو به ازای هر تن قبلی افت کرده است. هم چنین ارزیابی ها از قیمت وارداتی به جنوب اروپا به میزان ۴۹۰-۴۸۰ یورو به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۴۹۰-۴۷۵ یورو به ازای هر تن افزایش یافته است.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری