**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان کارخانه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4730
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4650
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4400
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4650
10 36 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن بنگاه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5020
2 14 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4780
3 16 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4680
4 18 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4590
5 20 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4630
6 22 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4590
7 25 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4590
8 28 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4390
9 32 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4680
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن A1

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
5 20 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
8 28 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن A4

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3600
5 20 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3600
6 22 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3600
7 25 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3600
8 28 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در بورس

قیمت جدید میلگرد آجدار

بازار آهن در روزهای اخیر به وضعیتی رسیده که نه می توان نظر قطعی در خصوص خریدن یا نخریدن داد و نه بر کسی واضح است که روند دستوری بازار تا چه مدت زمانی به طول خواهد انجامید! پس از روند کاهشی خصوصا در حوزه قیمت میلگرد که سبب امیدواری فعالان بازار گردید، مجددا شاهد روند صعودی قیمت ها در بازار هستیم که این امر خریداران این محصولات را در سردرگمی فرو برده است. روند افزایشی قیمت میلگرد و سایر مقاطع در بازار کنونی را می توان متاثر از دو عامل مهم دانست. یکی صعود مجدد قیمت طلا و دلار و دیگری حل نسبی مشکل بارگیری در بازار آهن آلات.

میلگرد بخریم یا نه

عوامل گفته شده در حال حاضر سبب افزایش میزان بارگیری و بالطبع روند صعودی قیمت محصولات گشته است که در نهایت موجب ورود مجدد بازار به فاز هیجانی و تصمیم های عجولانه برای خرید آهن آلات می گردد. دوستان و خریداران محترم در ادامه توجه شما را به چند واقعیت مهم در بازار جلب خواهیم کرد و امیدواریم تا حد امکان از خریدهای هیجانی دوری کنید. نکته نخست اینکه وضعیت بازار صادراتی آهن در حال حاضر بسیار نامساعد بوده و این امر در ادامه می تواند تاثیر زیادی بر روند کاهشی قیمت میلگرد و سایر مقاطع در بازار داخلی داشته باشد. ثانیا همان طور که مستحضرید با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و شروع مشکلات بارگیری هرگونه افزایش قیمت در حوزه آهن آلات تنها سبب ورود بیشتر این بازار به فاز رکود خواهد شد. به نظر می رسد سیاست فعلی دولت ایجاد یک دوره ثبات اقتصادی می باشد و لازمه این امر نیز گذر از یک دوره ثبات ارزی حداقل سه ماهه است! بنابراین تنها پیشنهاد ما به شما عزیزان این است که از هیجان بی مورد در سمت خرید میلگرد و سایر محصولات فولادی پرهیز کنید چرا که افزایش قیمت های این حوزه دستوری دیده شده و پوشالی می باشد.

قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4920
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4720
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4720
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4720
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4720
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد بافق یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4880
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4730
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4580
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4580
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4580
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4580
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4580
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4580
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ابرکوه یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4750
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4640
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4590
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4590
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4540
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در بورس

هیچ محصولی یافت نشد.