• این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

پیش از خرید میلگرد لازم است بدانید که میلگردها به دو دسته ساده و آجدار تقسیم بندی می شوند و نوع ساده فاقد آج بوده در صورتی که سه نوع دیگر دارای برآمدگی می باشند و مصارف متنوعی دارند. میلگردهای ساده با نام A1 در صنعت شناخته شده و در دسته میلگردهای نرم قرار می گیرد. سه نوع دیگر این محصول با نام های A2، A3 و A4 معرفی شده که دارای تنش جاری و گسیختگی بیشتری نسبت به میلگردهای ساده بوده و در موارد متعددی مورد استفاده قرار می گیرند. پیش از خرید لازم است ابتدا نیاز خود را شناخته و متناسب با نوع کاربرد محصول مورد نظر را انتخاب نمایید. همچنین برای سهولت هرچه بیشتر میزان تناژ مورد نظر خود را از پیش انتخاب نمایید. پس از انتخاب محصول، جهت حصول اطمینان با کارشناسان فروش مجموعه مشاوره نمایید. پس از انتخاب، قیمت میلگرد مورد نظر را از مراکز خرید معتبر استعلام نمایید. لازم به ذکر است بایستی پیش از پرداخت مبلغ مورد نظر از کارشناس فروش فاکتور دریافت نمایید و پس از ارسال تاییدیه، کارشناس مربوطه اقدام به خرید سفارش می نماید. توجه نمایید که پیش از تحویل کالا از پرداخت کامل مبلغ خودداری نمایید. پس از دریافت کالا از صحت وزن آن اطمینان یافته و محصول را به طور کامل بررسی نمایید و در صورت دارا بودن عیوب یا زنگ زدگی از تحویل آن خودداری کنید.

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان کارخانه

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

میلگرد ذوب آهن بنگاه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 10900
2 14 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 10850
3 16 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 10850
4 18 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 10350
5 20 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 10350
6 22 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 10350
7 25 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 10350
8 28 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 10350
9 32 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 10350
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد نرمال کارخانه ذوب آهن اصفهان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 9620
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 9620
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 9620
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


جدیدترین قیمت میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10550
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10450
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
4 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10450
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10300
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10300
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10300
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10300
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10300
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10300
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10300
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کارخانه فولاد میانه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم تماس بگیرید
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم تماس بگیرید
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 10150
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 10150
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 10150
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 10150
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 10150
9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم تماس بگیرید
10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 10150
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 10150
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد فولاد کاوه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کاشان کیلوگرم 10010
3 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کاشان کیلوگرم 10010
4 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کاشان کیلوگرم 10010
5 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کاشان کیلوگرم 10010
6 25 شاخه اجدار A3 کارخانه کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد زاگرس بروز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 10380
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 10280
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 10080
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 10080
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 10080
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 10080
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 10080
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 10080
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد ابهر -سیادن

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 10250
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 10250
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 10350
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 10350
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 10250
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 10250
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 10200
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 10200
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 10200
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 10200
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
13 14 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
14 16 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
15 18 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آناهیتا گیلان امروز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 10800
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 10700
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 10500
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 10500
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 10500
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 10500
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 10500
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 10500
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 10500
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 10500
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 10500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد راد همدان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه همدان کیلوگرم 10855
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه همدان کیلوگرم 10735
3 8 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم تماس بگیرید
4 10 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 10555
6 14 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 10505
7 16 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 10505
8 18 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 10505
9 20 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 10505
10 22 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 10505
11 25 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 10535
12 28 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 10535
13 32 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 10625
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد A4 ذوب آهن

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 7000
5 20 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
8 28 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت روز میلگرد بافق یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 11020
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 10670
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 10300
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 10140
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 10140
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 10020
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 10020
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 10020
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 10020
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 10020
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 10020
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد ابرکوه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 10150
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 9950
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 9850
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 9850
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 9850
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


آیا امکان خرید 4 ، 5 سایز میلگرد در یک ظرفیت وجود دارد ؟

امکان خرید 4-5 سایز در یک ظرفیت از بعضی از کارخانه ها وجود دارد و نیاز به گرفتن تاییدیه دارد ولی همچین امکانی در کارخانه هایی مثل ذوب آهن ، نیشابور و … وجود ندارد

آیا امکان خرید مستقیم میلگرد از خود کارخانه و ارتباط مستقیم وجود دارد ؟

ما نماینده ی فروش کارخانه هستیم و شما با اطمینان خاطر با فاکتور رسمی و بدون نیاز به پیگیری های مستقیم از کارخانه میتوانید بار خود را تحویل بگیرید .

بارگیری میلگرد از کارخانه چند روزه انجام میشود ؟ آیا امکان بارگیری در همان روز و ارسال وجود دارد ؟

بارگیری ها معمولا 2 ،3 روزه کاری طول میکشد اما در صورتی که در بارگیری تعجیل وجود داشته باشد و در شرایطی که تسویه حساب کامل در همان روز صورت گیرد بعضا امکان اعلام بار و بارگیری در همان روز وجود دارد

آیا امکان پرداخت حضوری و یا بعد از رویت بار وجود دارد ؟

بله امکان پرداخت حضوری وجود دارد همچنین امکان تسویه حساب کامل بعد از رویت بار در مواردی نیز وجود دارد اما باید مبلغی به عنوان بیعانه (حداقل 2/3 مبلغ کل فاکتور) را پرداخت نموده و بعد از اعلام وزن بار مابقی مبلغ پرداخت گردد.

نکته قابل توجه دیگری که پیش از خرید میلگرد بایستی به آن دقت نمایید کاربرد این محصول با توجه به سازه مورد نظر شما می باشد. به طور کلی قبل از خرید هریک از مقاطع فولادی در خصوص کاربرد آن دانش کافی را کسب نمایید برای مثال میلگردها عموما در جای جای سازه از کف ساختمان گرفته تا ستون ها مورد استفاده قرار می گیرند و از سازه در برابر نیروهای کششی محافظت می کند ولی تیرآهن ها در سازه نقش مهم دیگری را ایفا کرده و تنش های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی ناشی از بارهای وارد بر آن و وزن خود تیر را تحمل می نمایند. از دیگر کاربردهای میلگرد می توان به میلگرد خاموت ( جهت جلوگیری از بیرون زدگی میلگردها در اثر عمل نیروهای برشی)، میلگرد سنجاقک ( جهت تقویت برشی خاموت ها و اتصال کامل بین میلگرد و خاموت)، میلگرد خرک ( جهت قرار دادن دو شبکه افقی متوالی با فاصله های معین در داخل بتن) و میلگرد رکابی ( جهت در امتداد نگه داشتن میلگردهای طولی یا عمودی در بتن ریزی دیوارها) اشاره نمود. همچنین پیش از خرید لازم است با توجه به کاربرد مورد نظر خود، به مشخصات میلگرد مصرفی از لحاظ مکانیکی دقت کنید. برای مثال میلگردهای ساده و انواع آجدار دارای خصوصیات مکانیکی متفاوتی بوده از این رو کاربردهای مختلفی نیز دارند. تنش جاری میلگردهای ساده 2300 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی آن ها 3800 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد. همچنین میلگردهای A2 که در دسته میلگردهای آجدار قرار دارند دارای تنش جاری 3000 و تنش گسیختگی 5000 می باشند. دسته بندی که شامل میلگردهای A3 است تنش جاری 4000 و تنش گسیختگی 6000 را دارا می باشد بنابراین پیش از خرید لازم است با توجه به نوع سازه هر یک از میلگردهای ذکر شده را انتخاب نمایید.

هیچ محصولی یافت نشد.