• این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

پیش از خرید میلگرد لازم است بدانید که میلگردها به دو دسته ساده و آجدار تقسیم بندی می شوند و نوع ساده فاقد آج بوده در صورتی که سه نوع دیگر دارای برآمدگی می باشند و مصارف متنوعی دارند. میلگردهای ساده با نام A1 در صنعت شناخته شده و در دسته میلگردهای نرم قرار می گیرد. سه نوع دیگر این محصول با نام های A2، A3 و A4 معرفی شده که دارای تنش جاری و گسیختگی بیشتری نسبت به میلگردهای ساده بوده و در موارد متعددی مورد استفاده قرار می گیرند. پیش از خرید لازم است ابتدا نیاز خود را شناخته و متناسب با نوع کاربرد محصول مورد نظر را انتخاب نمایید. همچنین برای سهولت هرچه بیشتر میزان تناژ مورد نظر خود را از پیش انتخاب نمایید. پس از انتخاب محصول، جهت حصول اطمینان با کارشناسان فروش مجموعه مشاوره نمایید. پس از انتخاب، قیمت میلگرد مورد نظر را از مراکز خرید معتبر استعلام نمایید. لازم به ذکر است بایستی پیش از پرداخت مبلغ مورد نظر از کارشناس فروش فاکتور دریافت نمایید و پس از ارسال تاییدیه، کارشناس مربوطه اقدام به خرید سفارش می نماید. توجه نمایید که پیش از تحویل کالا از پرداخت کامل مبلغ خودداری نمایید. پس از دریافت کالا از صحت وزن آن اطمینان یافته و محصول را به طور کامل بررسی نمایید و در صورت دارا بودن عیوب یا زنگ زدگی از تحویل آن خودداری کنید.

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان کارخانه

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

میلگرد ذوب آهن بنگاه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4510
2 14 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4490
3 16 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4610
4 18 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4460
5 20 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4460
6 22 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4460
8 28 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4410
9 32 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4165
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4530
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4480
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
4 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4630
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4580
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4480
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4400
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4400
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4400
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4300
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4400
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4400
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4400
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کارخانه فولاد میانه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم تماس بگیرید
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم تماس بگیرید
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 4370
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 4370
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 4370
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 4370
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 4370
9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 4370
10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 4370
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 4370
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
3 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کاشان کیلوگرم 4290
4 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کاشان کیلوگرم 4290
5 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4680
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4380
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4380
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4380
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4380
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4380
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4380
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4510
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4310
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4310
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4310
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4310
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4310
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4310
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4310
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4310
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
13 14 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
14 16 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
15 18 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4600
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4550
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4500
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4500
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4500
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4500
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4500
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4500
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4500
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4500
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه همدان کیلوگرم 4615
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه همدان کیلوگرم 4585
3 8 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم تماس بگیرید
4 10 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 4535
6 14 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 4485
7 16 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 4485
8 18 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 4485
9 20 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 4485
10 22 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 4485
11 25 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 4515
12 28 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 4515
13 32 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
5 20 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4700
8 28 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4410
9 32 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4770
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4680
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4480
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4360
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4360
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4310
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4310
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4310
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4310
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4310
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4310
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4330
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4330
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4280
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4280
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4280
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4280
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.