0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

ثبات قیمت میلگرد صادراتی جنوب اروپا به دنبال کاهش میزان فعالیت خرید الجزایر

قیمت میلگرد صادراتی جنوب اروپا طی هفته گذشته ثابت بوده است. به گفته منابع خبری علت ثبات قیمت میلگرد صادراتی این منطقه کاهش میزان فعالیت خرید میلگرد واردکنندگان الجزایر بوده است. ارزیابی متال بولتن از قیمت میلگرد صادراتی جنوب اروپا به میزان ۵۰۰-۴۹۰ یورو (۵۸۷-۵۷۵ دلار) به ازای هر تن ثابت بوده است و این ارزیابی ها براساس پیشنهادات میلگرد و معاملات صورت گرفته در کشورهای ایتالیا، یونان و اسپانیا بوده است. هم چنین معامله ای در کشور اسپانیا شنیده شده که قیمت میلگرد در آن به میزان ۵۰۵ یورو به ازای هر تن بوده است. در حال حاضر بازار میلگرد صادراتی کشورهای اروپایی آرام می باشد. با این حال به گفته منابع خبری پیش فروش میلگرد این مناطق برای ماه های اکتبر و نوامبر به اتمام رسیده است. پیش بینی می شود که قیمت میلگرد وارداتی به الجزایر طی روزهای آتی کاهش یابد چراکه قیمت میلگرد در بازار داخلی الجزایر روند نزولی را در پیش گرفته است.

قیمت میلگرد ارزیابی متال بولتن وارداتی به الجزایر به میزان ۱۰ یورو به ازای هر تن افزایش یافته است و به قیمت ۵۲۵-۵۱۵ یورو به ازای هر تن رسیده است چراکه در اکثر معاملات منعقد شده قیمت میلگرد به میزان ۵۲۰ یورو به ازای هر تن گزارش شده است. به گفته منابع خبری اخیرا قیمت میلگرد در بازار داخلی الجزایر روند نزولی را در پیش گرفته است و علت این امر کاهش قیمت دینار الجزایر نمی باشد بلکه کاهش قیمت میلگرد در این منطقه به علت کاهش قیمت قراضه آهنی بیان شده است. نرخ دینار الجزایر به میزان ۱ دلار معادل ۸۹/۱۱۲ دینار در تاریخ ۴ ماه اکتبر رسیده است در حالی که این نرخ به میزان ۱ دلار معادل ۶۷/۱۱۰ دینار به ازای هر تن در تاریخ ۴ ماه سپتامبر بوده است. واردکنندگان میلگرد در کشور الجزایر به فعالیت خرید میلگرد را در اواسط ماه سپتامبر، ماه ها پس از صدور مجوز واردات میلگرد به این کشور، ادامه دادند. وزارت بازرگانی الجزایر مجوز واردات میلگرد اضافی به میزان ۴۰۰۰۰۰ تن را در تاریخ ۱۲ ماه سپتامبر صادر کرده است و مجوز میزان میلگرد وارداتی برای باقی مانده سال ۲۰۱۷ به میزان ۱ میلیون تن گزارش شده است.

این در حالی است که ارزیابی ها از قیمت میلگرد در بازار داخلی جنوب اروپا به میزان ۵۳۵-۵۱۰ یورو به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت میلگرد اعلام شده قبلی ثابت بوده است. این ارزیابی ها براساس پیشنهادات قیمت میلگرد و معاملات منعقد شده در اسپانیا و ایتالیا بوده است. با این حال به نظر می رسد که تولیدکنندگان میلگرد در اروپا در نظر دارند قیمت میلگرد تولیدی خود را به میزان بیشتری افزایش دهند و علت این امر افزایش هزینه های الکترود گرافیتی، افزایش قیمت نسوز و فروآلیاژها در ماه های اخیر می باشد. با این حال قیمت الکترود گرافیتی در هفته گذشته مابین ۴۰۰۰۰-۲۲۰۰۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده در حالی که قیمت این محصول در سال ۲۰۱۶ به میزان ۲۰۰۰ دلار به ازای هر تن بوده است. افزایش ناگهانی قیمت الکترود گرافیتی بر قیمت محصولات فولادی در بازار جهانی تاثیر بسزایی داشته است.

نوسانات قیمت سیم مفتولی در بازار داخلی اروپا به دنبال افزایش تقاضا

قیمت سیم مفتولی در بازار داخلی شمال و جنوب اروپا طی هفته گذشته به طور چشمگیری ثابت بوده است. ارزیابی هفتگی متال بولتن از قیمت سیم مفتولی در بازار داخلی شمال اروپا طی هفته گذشته به میزان ۱۰ یورو به ازای هر تن افزایش یافته است و به قیمت ۵۵۰-۵۳۵ یورو (۶۴۶-۶۲۸ دلار) به ازای هر تن رسیده است. این در حالی است که قیمت سیم مفتولی در این منطقه تا تاریخ ۲۷ ماه سپتامبر به میزان ۵۵۰-۵۲۵ یورو به ازای هر تن بوده است. با این حال تولیدکنندگان این محصول امیدوارند بتوانند قیمت سیم مفتولی تولیدی خود را به علت افزایش قیمت الکترود گرافیتی، نسوز و فروآلیاژها به میزان بیشتری افزایش دهند.

ارزیابی ها از قیمت سیم مفتولی در جنوب اروپا نیز به میزان ۵۳۰-۵۲۰ یورو به ازای هر تن گزارش شده است که نسبت به قیمت قبلی ثابت باقی مانده است. قیمت قراضه آهنی روند نزولی دارد ولی افزایش قیمت الکترود گرافیتی و فروآلیاژها در مقابل افزایش شدید میزان تقاضا برای سیم مفتولی سبب ثبات قیمت این محصول گردیده است. ارزیابی ها از قیمت قراضه آهنی در شمال اروپا به میزان ۲۹۵ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۲۴/۳۰۰ دلار به ازای هر تن برای این محصول در هفته قبل از آن کاهش یافته است. بازار صادراتی سیم مفتولی در جنوب اروپا نیز نسبتا آرام بود است و ارزیابی ها از قیمت سیم مفتولی صادراتی این منطقه به میزان ۵۱۰-۵۰۵ دلار به ازای هر تن گزارش شده که نسبتا ثابت بوده است. هم چنین ارزیابی ها از قیمت سیم مفتولی وارداتی به این کشورها نیز به میزان ۵ یورو به ازای هر تن افزایش یافته و به قیمت ۵۰۰-۴۹۰ یورو به ازای هر تن رسیده است.

کانال تلگرام مرکزآهن جهت عضویت

بازار میلگرد داخلی شمال اروپا

قیمت میلگرد در بازار داخلی شمال اروپا طی هفته گذشته ثابت بوده است چراکه تولیدکنندگان این محصول به دنبال افزایش تقاضا مصرف کنندگان نهایی تصمیم به افزایش قیمت های پیشنهادی خود گرفته اند. ارزیابی ها از قیمت میلگرد در بازار داخلی شمال اروپا به میزان ۵۸۰-۵۴۵ یورو (۶۸۱-۶۴۰ دلار) به ازای هر تن ثابت بوده است. این ارزیابی ها براساس قیمت میلگرد پیشنهادی و معاملات انجام شده در کشورهای آلمان و هلند بوده است. کارخانجات تولید میلگرد در شمال اروپا پیش فروش خود برای ماه اکتبر را به اتمام رسانده اند و در حال مذاکره برای پیش فروش میلگرد برای ماه نوامبر می باشد و تصمیم دارد برای این ماه قیمت میلگرد پیشنهادی خود را افزایش دهد. به گفته منابع خبری در تاریخ ۴ ماه اکتبر، افزایش قیمت الکترودهای گرافیتی، نسوز و فروآلیاژها طی ماه های اخیر منجر به افزایش هزینه تولید میلگرد حدودا به میزان ۵۰ یورو به ازای هر تن نسبت به سال گذشته گردیده است. به گفته برخی تاجران این منطقه کاهش میزان عرضه میلگرد در بازار داخلی سبب شده که تاجران میلگرد را از میزان موجودی ذخیره خود به فروش رسانده که این امر سبب کاهش میزان موجودی میلگرد گشته است. ارزیابی ها از قیمت قراضه آهنی در شمال اروپا به میزان ۲۹۵ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۲۴/۳۰۰ دلار به ازای هر تن قبلی کاهش یافته است. کاهش شدید در قیمت قراضه آهنی در این منطقه به علت کاهش میزان تقاضا بوده است. هم چنین ارزیابی ها از قیمت شمش صادراتی کشور ترکیه نیز به میزان ۵۴۰-۵۳۰ دلار به ازای هر تن تا تاریخ ۲۸ ماه سپتامبر بوده است که از ماه آوریل سال ۲۰۱۴ تاکنون بالاترین قیمت اعلام شده، بوده است. بنابراین افزایش قیمت مواد اولیه و نیز شمش وارداتی به اروپا سبب افزایش قیمت میلگرد در این کشورها گردیده است.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود
پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید
0
سوالات و نظرات کاربران
نمایش موافق ترین ها
  0
  سوالات و نظرات کاربران
  اختیاری
  اشتراک گذاری