ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت قیمت نمودار
1 سیم تسمه 1.5 کلاف 3800
2 سیم تسمه 2.5 کلاف 3800
3 زیگزاگ 5 شاخه 3480
4 حرارتی 5 کلاف 3480
5 سیم فابریک 1.5 کلاف 3900
6 سیم فابریک 2.5 کلاف 3900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خبرهای مرتبط به بازار محصولات مفتولی

نوسانات قیمت میلگرد و سیم مفتولی صادراتی چین ، افزایش قیمت میلگرد و سیم مفتولی ، قیمت سیم مفتولی و میلگرد چین ، ارزیابی هفتگی قیمت سیم مفتولی و قیمت میلگرد ، افزایش قیمت ورق سرد، سیم مفتولی و قیمت میلگرد تولید خارجی

منبع خبرها بولتن نیوز

هیچ محصولی یافت نشد.