سیم آرماتور
1 کارخانه 6 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۱:۰۹
ردیفنامسایز (mm)حالتقیمتنمودارخرید
13کلاف 14600
24کلاف 14600
31.5کلاف 14900
42.5کلاف 14900
52.5کلاف 14800
61.5کلاف 14800
لینک های مفید