مرکزآهن

خط ویژه 35155-031

انواع توری

انواع توری

همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس ۳۵۱۵۵-۰۳۱

قیمت فنس

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 2.2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 2.5 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
27 2.2 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 9000
5 2.7 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
28 2.4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 9000
7 3 3*3 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
8 3 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
9 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8800
11 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
6 2.7 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8800
13 4.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
14 4.75 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
15 2.2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
16 2.2 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
17 2.2 8*8 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
18 2.4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
19 2.8 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
20 2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
21 2.4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
22 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
23 2.7 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
24 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
25 2.4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
26 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
10 3 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8800
12 4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8800
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


Call Now Button