صنایع مفتولی
13 کارخانه 185 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴:۰۶
ردیفنامابعاد(m)چشمه(cm)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12*12*2کارخانه اصفهان 15700
22*14*4کارخانه اصفهان 15700
32*12*2کارخانه تهران 15500
42*14*4کارخانه تهران 15500
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴:۰۶
ردیفناممفتول(mm)چشمه(cm)عرص(m)طول(m)حالتمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
146*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18500
22.76*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18500
336*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18500
42.56*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18500
535*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18500
645*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18500
72.26*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18800
82.46*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18500
92.54*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
102.74*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
1134*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
1244*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
132.45*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18500
142.55*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18500
152.75*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18500
162.56*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18800
172.76*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18800
1836*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18800
1946*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18800
202.24*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
212.44*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
222.55*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18800
232.75*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18800
2435*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18800
2545*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18800
262.26*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 19000
272.46*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18800
282.54*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
292.74*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
3034*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
3144*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
322.45*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18800
332.24*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
342.44*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۲:۰۷
ردیفناممفتول(mm)چشمه(cm)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
11.8"1/2 1کارخانه تهران تماس بگیرید
21.2"1/2 1کارخانه تهران تماس بگیرید
31.5"1/2 1کارخانه تهران تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۲:۰۷
ردیفناممفتول(mm)چشمه(cm)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
11.88*10کارخانه اصفهان تماس بگیرید
228*10کارخانه اصفهان تماس بگیرید
338*10کارخانه تهران تماس بگیرید
428*10کارخانه تهران تماس بگیرید
51.88*10کارخانه تهران تماس بگیرید
61.86*6کارخانه اصفهان تماس بگیرید
71.96*10کارخانه اصفهان تماس بگیرید
826*8کارخانه اصفهان تماس بگیرید
938*10کارخانه اصفهان تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴:۰۶
ردیفناموزن(kg)چشمه(inch)عرص(m)طول(m)حالتقیمتنمودارخرید
1نیمه سنگین3.41.245رول 230000
2سنگین3.41.245رول 290000
3سبک3.41.245رول 180000
4نیمه سنگین3.41.245رول 240000
5سنگین3.41.245رول 300000
6سبک3.41.245رول 180000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۱:۵۱
ردیفنامستونچشمه(cm)وزن (گرم)عرض (cm)طول (cm)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
113123060240کارخانه تماس بگیرید
213124060240کارخانه تماس بگیرید
313127060240کارخانه تماس بگیرید
413130060240کارخانه تماس بگیرید
513138060240کارخانه تماس بگیرید
613121060240کارخانه تماس بگیرید
713112060240کارخانه 33500
813115060240کارخانه تماس بگیرید
913116060240کارخانه تماس بگیرید
1013117060240کارخانه تماس بگیرید
1113120060240کارخانه تماس بگیرید
1213106060240کارخانه تماس بگیرید
1313108060240کارخانه تماس بگیرید
1413109060240کارخانه تماس بگیرید
1513110060240کارخانه تماس بگیرید
1613111060240کارخانه تماس بگیرید
171398060240کارخانه تماس بگیرید
1813100060240کارخانه تماس بگیرید
1913101060240کارخانه تماس بگیرید
2013102060240کارخانه 31400
2113104060240کارخانه تماس بگیرید
2213105060240کارخانه تماس بگیرید
231391060240کارخانه تماس بگیرید
241392060240کارخانه تماس بگیرید
251393060240کارخانه تماس بگیرید
261395060240کارخانه 29600
271396060240کارخانه تماس بگیرید
281397060240کارخانه تماس بگیرید
291385060240کارخانه تماس بگیرید
301387060240کارخانه تماس بگیرید
311388060240کارخانه 29000
321389060240کارخانه تماس بگیرید
331390060240کارخانه تماس بگیرید
341381060240کارخانه تماس بگیرید
351382060240کارخانه تماس بگیرید
361383060240کارخانه تماس بگیرید
371380060240کارخانه تماس بگیرید
381375060240کارخانه تماس بگیرید
391377060240کارخانه تماس بگیرید
401379060240کارخانه تماس بگیرید
411380060240کارخانه 28200
421366060240کارخانه تماس بگیرید
431369060240کارخانه تماس بگیرید
441370060240کارخانه تماس بگیرید
451371060240کارخانه تماس بگیرید
461373060240کارخانه تماس بگیرید
471365060240کارخانه تماس بگیرید
481360060240کارخانه 24000
491361060240کارخانه تماس بگیرید
501370060240کارخانه تماس بگیرید
511362060240کارخانه تماس بگیرید
521365060240کارخانه تماس بگیرید
531350060240کارخانه تماس بگیرید
541352060240کارخانه تماس بگیرید
551354060240کارخانه تماس بگیرید
561255060240کارخانه تماس بگیرید
571356060240کارخانه تماس بگیرید
581360060240کارخانه 21000
591337060240کارخانه تماس بگیرید
601340060240کارخانه تماس بگیرید
611346060240کارخانه تماس بگیرید
621350060240کارخانه تماس بگیرید
631332060240کارخانه تماس بگیرید
641335060240کارخانه تماس بگیرید
651336060240کارخانه تماس بگیرید
661343060240کارخانه 18500
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۲:۲۹
ردیفنامسایز (mm)حالتقیمتنمودارخرید
13کلاف 14800
24کلاف 14800
31.5کلاف 14800
42.5کلاف 14800
52.5کلاف 14800
61.5کلاف 14800
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴:۰۶
ردیفنامنوعمفتول(mm)وزن(kg)ابعاد(m)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
1خطی2*2/520-26150-200کارخانه تهران 17500
2خطی2*2/520-25150-200کارخانه اصفهان 17800
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴:۰۶
ردیفنامنوعمفتول(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
1مسطح 3 دور2.5طول درخواستیمتغیرکارخانه تماس بگیرید
2مسطح 4 دور2.5طول درخواستیمتغیرکارخانه تماس بگیرید
3تبری 602.58-Julمتغیرکارخانه 265000
4سوزنی 902.58-Julمتغیرکارخانه 250000
5تبری 902.58-Julمتغیرکارخانه 295000
6مسطح 1/5 دور2.5طول درخواستیمتغیرکارخانه تماس بگیرید
7مسطح 2 دور2.5طول درخواستیمتغیرکارخانه تماس بگیرید
8سوزنی 602.58-Julمتغیرکارخانه 200000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۲:۳۰
ردیفنامحالتسایزقیمتنمودارخرید
1شاخه100 تماس بگیرید
2کلاف85 13800
3شاخه90 14000
4شاخه95 تماس بگیرید
5کلاف65 13800
6کلاف70 13800
7کلاف75 13800
8کلاف80 13800
9کلاف55 13800
10کلاف60 13800
ردیفنامضخامت(mm)حالتمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
11.6کلافکارخانه تهران تماس بگیرید
22کلافکارخانه تهران 17900
34کلافکارخانه تهران 17500
42.2کلافکارخانه تهران 17700
52.5کلافکارخانه تهران 17500
62.7کلافکارخانه تهران 17500
73کلافکارخانه تهران 17500
84کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
90.35کلافکارخانه تهران تماس بگیرید
100.4کلافکارخانه تهران تماس بگیرید
110.48کلافکارخانه تهران تماس بگیرید
120.5کلافکارخانه تهران تماس بگیرید
130.85کلافکارخانه تهران تماس بگیرید
141.2کلافکارخانه تهران تماس بگیرید
151.8کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
162کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
172.2کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
182.5کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
192.7کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
203کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
211.2کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
221.5کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
231.6کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۶:۰۳
ردیفنامقطر(mm)حالتوزن (گرم)قیمتنمودارخرید
16.5شاخه یک متری258 15100
27شاخه یک متری300 15100
37.5شاخه یک متری344 15100
48شاخه یک متری391 15100
54.5شاخه یک متری124 15100
65شاخه یک متری153 15100
75.5شاخه یک متری185 15100
86شاخه یک متری220 15100
92شاخه یک متری24.5 15500
102.5شاخه یک متری38 15400
113شاخه یک متری55 15200
123.5شاخه یک متری75 15200
134شاخه یک متری98 15100
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۲:۳۱
ردیفنامسایز (mm)حالتقیمتنمودارخرید
14.8کلاف 13700

‌ لینک های مفید