0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

کاهش قیمت میلگرد وارداتی امارات

قیمت میلگرد وارداتی امارات در این هفته کاهش داشـته و با توجه به ضعف تقاضا کاهش قیمت های بیشـتر دور از انتظار نیست. بـه گـزارش خبرگزاری متال اکسپرت، قیمت میلگرد صادراتی ایران معادل ۳۹۲ تـا ۳۹۷ دلار در هـر تـن بود و قیمت میلگرد صادراتی چیـن نیز چیزی در حدود ۴۰۵ تـا ۴۱۰ دلار در هر تن اسـت.

علاوه بر این قیمت میلگرد صادراتی عمـان نیـز معادل ۴۲۰ تـا ۴۲۵ دلار در هر تن شـنیده شـد. بدیـن ترتیـب متوسـط قیمـت میلگرد وارداتـی امـارات از نـگاه خبرگزاری متال بولتن اخیر بـه ۳۹۲ تا ۴۲۰ دلار در هر تن رسـیده اسـت. در هـر حـال ایـن قیمت ها از سوی مشتریان برای خرید میلگرد مورد اسـتقبال واقـع نشـد چون بـا توجه بـه کاهش قیمت قراضه در ترکیه همـه ی خریداران منتظـر کاهش قیمت میلگرد هسـتند. طی یک هفتـه ی اخیر قیمـت میلگرد وارداتی در جنوب شـرق آسیا نزولی بوده است چرا کـه قیمت این محصول در بازار منطقه افت داشـته و رقابت در بازار واردات میلگرد شدید بود.

 به گزارش خبرگزاری متال اکسپرت، از روز جمعه بازار چین رسما بـرای یک هفتـه تعطیل می شود، از ایـن رو خریدارها همگی سیاسـت انتظار را در پیـش گرفته اند. متوسـط شـاخص متـال بولتن بـرای  قیمت میلگرد وارداتی جنوب شـرق آسیا حدود ۴۰۵ تـا ۴۳۰ دلار در هر تن ثبت شده است که ۵ تا ۱۰ دلار نسـبت بـه هفته ی قبل کاهش داشته است.

چندین کارخانه ی تولید کننده ی محصولات فولادی مصر، در مورد برخی از ارقام محصولات داخلی خود در ابتدای هفته ی جاری تجدید نظر کردند، که یکی از آن ها قیمت میلگرد بود. با این که بقیه ی تولید کنندگان انتظار داشتند که همان روند قبلی قیمت ها دنبال شود اما نهایتا، قیمت میلگرد داخلی این کشور در پی تقاضای کافی از سوی خریداران ، روند صعودی پیدا کرده است.

 کاهش میزان تقاضا و قیمت میلگرد و سیم مفتول کشورهای مستقل مشترک المنافع در بازارهای صادراتی

به تازگی قیمت تقاضا برای خرید میلگرد و محصولاتی مانند سیم مفتول کشورهای مستقل مشترک المنافع به مراتب نسبت به گذشته کاهش داشته است. به گفته ی منابع خبری در روز دوشنبه ۱ آگوست، قیمت سیم مفتول ایران در محدوده ی ۳۶۵-۳۷۰ دلار در هر تن دریای سیاه قرار داشت.

یک شرکت روسی قیمت سیم مفتول خود را معادل ۳۶۵ دلار به ازای هر تن فوب دریایی سیاه اعلام کرد. یکی از شرکت های این کشور هم با عرضه ی ۳ ميليون يورو سیم مفتول به ازاي هر تن فوب دریای سیاه، در حال ارائه ی این محصول به اروپا است، در حالي كه پيشنهادات مربوط به خرید سیم مفتول معادل ۳۱۵ يورو در هر تن بوده است. اما با این حال معامله ای انجام نشده است.

منابع خبری به خبرگزاری ها گفته اند که سطح پیشنهادات فعلی برای قیمت میلگرد بیش از پیش افزایش یافته است. در ارزیابی های هفتگی قیمت محصولات فولادی، هر دو محصول صادراتی میلگرد و سیم مفتول ایالات متحده در روز ۱ اوت، معادل ۳۵۰ تا ۳۵۵ دلار به ازی هر تن فوب دریای سیاه بود. منابع خبری معتقد هستند که سطح قیمت قابل اجرا در محدوده ارزیابی های فعلی قرار دارد.

صنایع فولاد امارات متحده عربی و اعلام قیمت سیم مفتول برای تحویل در ماه دسامبر

بزرگترین شرکت تولید کننده ی فولاد  (ESI) امارات متحده عربی قیمت سیم مفتول خود را برای تحویل درماه دسامبر اعلام کرد. این شرکت قیمت سیم مفتول خود را افزایش داد، و دلیل این کار هم افزایش هزینه ها و عدم رقابت با تامین کنندگان جایگزین است.
قیمت سیم مفتول امارات متحده ی عربی  با ضخامت ۶-۱۲ میلی متر معادل ۶۰۵ دلار در هر تن  است که نسبت به ماه گذشته ۴۴ دلار در هر تن افزایش پیدا کرده است.طبق گزارشات متال اکسپرت در حال حاضر هیچ تامین کننده ی دیگری برای مشتریان امارات برای خرید سیم مفتول، به جز امارات متحده ی عربی، وجود ندارد.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری