نحوه قیمت گذاری و عرضه انواع میلگرد اصفهان

2 سال پیش1966بازدید0دیدگاه0امتیاز (0 رای)
نحوه قیمت گذاری و عرضه انواع میلگرد اصفهان

نحوه قیمت گذاری میلگرد ساده و آجدار در بازار

در بازار در طول مدت هفته گذشته با توجه افزایش تدریجی قیمت آهن آلات از جمله قیمت میلگرد آجدار فروخته شده توسط بازار و عرضه به قرار زیر است: در بازار اصفهان در طول دو روز گذشته قیمت میلگرد ساده سایز 12 تا 50  با قیمت 2580 تومان به ازای هر کیلو در بازار ارائه شد و این در حالی است که قیمت میلگرد ساده از کارخانه کویر کاشان با قیمت 2560 تومان به ازای هر کیلو در بازار فروخته شد .

از طرفی قیمت میلگرد آجدار برای کارخانه ذوب آهن و برای سایزهای 12 و14 با آنالیز A3 و با قیمت 2655 تومان به ازای هرکیلو بود است از طرفی قیمت ها برای میلگرد آجدار با آنالیز A3 و برای میلگرد 16 با قیمت 2600 تومان به ازای هر کیلو بوده است در این مدت قیمت میلگرد آجدار با آنالیزA3 و برای میلگرد 18 تا 32 با قیمت 23850 تومان به ازای هر کیلو در بازار معامله شده است .

در این زمان قیمت میلگرد آجدار کارخانه کویر کاشان آنالیز A2  برای گرد با سایز 8 با قیمت 2400 تومان به ازای هر کیلو بوده است و قیمت میلگرد آجدار با سایز 10 و12 با قیمت 2300 تومان به ازای هر کیلو معامله شده است .

ازاین رو قیمت در روزهای گذشته برای میلگرد با آنالیز A3  کارخانه کویر کاشان برای سایز 8 و 10 با قیمت 2460 تومان به ازای هر کیلو بوده است لذا در این مدت قیمت برای میلگرد 12 و14 با قیمت 2390 تومان به ازای هر کیلو در اصفهان بوده است .قیمت میلگرد آجدار با آنالیز A3  برای میلگرد با سایز 18 تا 32 با قیمت 2340 تومان به ازای هر کیلو بوده است .

میلگرد مرکزآهن

عرضه انواع میلگرد کارخانجات اصفهان

در کارخانه کویر کاشان و برای میلگرد با آنالیزA4  برای میلگرد سایز 10 با قیمت 2580 تومان به ازای هر کیلو و برای میلگرد آجدار با سایز 12 تا 16 با قیمت 2480 تومان به ازای هر کیلو و برای میلگرد A4 با سایز 18 تا 32 با قیمت 2460 تومان به ازای هر کیلو در اصفهان و درب کارخانه بوده است .

در اصفهان و برای میلگرد ابرکوه یزد برای میلگرد با آنالیز A3  و با سایز 10 با قیمت 2330 تومان به ازای هر کیلو و برای همین آنالیز میلگرد آجدار با سایز 14 و 16 با قیمت 2250 تومان به ازای هر کیلو و برای میلگرد آجدار این کارخانه با سایزهای 18 تا 32 با قیمت 2220 تومان به ازای هر کیلو درب کارخانه معامله شده است

در این زمان قیمت ها برای میلگرد آجدار کیان کاشان با سایز 10 و 12 و برای میلگرد با آنالیز A2  با قیمت 2200 تومان به ازای هر کیلو در اصفهان معامله شده است .

پیش بینی روند قیمت میلگرد آجدار  در هفته جاری

از طرفی قیمت ها برا ی میلگرد آجدار با آنالیز A3  کارخانه شاهین بناب برای سایزهای 8 با قیمت 2460 تومان و برا ی سایز 10 با قیمت 2430 تومان به ازای هر کیلو بفروش رسید و قیمت ها برای میلگرد شاهین بناب با سایز 12 تا 32 به ازای هر کیلو با قیمت 2320 تومان به فروش رسید . برا ی میلگرد آجدار با آنالیز A3  وبرای سایز8 به ازای هر کیلو با قیمت 2320 تومان برا ی هر کیلو تحویلی در اصفهان به فروش رسید.

عرضه میلگرد آجدار در اصفهان برای کارخانه میلگرد سازی فولاد بردسیر کرمان برای آنالیز A2  سایز 10 با قیمت 2340 تومان به ازای هر کیلو و برای میلگرد با سایز 12 با قیمت 2280 تومان به ازای هر کیلو و برای میلگرد 16 با قیمت 2270 تومان به ازای هر کیلو و برای میلگرد با سایز 10 به ازای هر کیلو با قیمت 2430 تومان و برای میلگرد آجدار با سایز 12 با قیمت 2300 تومان به ازای هر کیلو معامله شده است . قیمت میلگرد آجدار آنالیز A3  برای سایز 25 با قیمت 2290 تومان به ازای هر کیلو بوده است .

قیمت های ارائه شده در بازار نسبت به روزهای گذشته با 20 تا 70 تومان افزایش برای میلگرد آجدار به ازای هر کیلو برای هر بعضی از کارخانه ها بفروش رسیده است که این خود نشان دهنده رشد و گران تر شدن قیمت میلگرد در بازار میلگرد آجداربوده است.

سوالات و نظرات کاربرانشما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
بارگذاری مجدد