خرپا
1 کارخانه 9 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۵:۱۲
ردیفنامسایز میلگرد فوقانیسایز میلگرد تحتانیمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1122φ12کارخانه اصفهان 12380
2122φ14کارخانه اصفهان 12150
3122φ16کارخانه اصفهان 12000
4142φ16کارخانه اصفهان 12000
5102φ12کارخانه اصفهان 12350
6102φ14کارخانه اصفهان 12500
7102φ16کارخانه اصفهان 12140
882φ8کارخانه اصفهان تماس بگیرید
9102φ10کارخانه اصفهان 12500
لینک های مفید