خرپا
1 کارخانه 9 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۲:۲۴
ردیفنامسایز میلگرد فوقانیسایز میلگرد تحتانیمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1122φ12کارخانه اصفهان 13130
2122φ14کارخانه اصفهان 12900
3122φ16کارخانه اصفهان 12750
4142φ16کارخانه اصفهان 12780
5102φ12کارخانه اصفهان 13200
6102φ14کارخانه اصفهان 12900
7102φ16کارخانه اصفهان 12890
882φ8کارخانه اصفهان تماس بگیرید
9102φ10کارخانه اصفهان 13450

‌ لینک های مفید