قیمت رول گالوانیزه چین
1 کارخانه 42 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرض(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
10.3رولچینبنگاه تهران 26,200
20.4رولچینبنگاه تهران 26,100
35رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
45رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
52.5رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
63رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
73رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
84رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
94رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
100.55رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
110.6رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
122رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
132رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
142.5رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
150.5رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
160.22رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
170.25رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
180.3رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
190.35رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
200.4رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
210.45رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
224رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
235رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
245رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
250.14رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
260.2رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
272.5رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
282.5رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
293رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
303رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
314رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
320.5رولچینبنگاه تهران 26,100
330.55رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
340.6رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
352رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
362رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
370.22رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
380.25رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
390.3رولچینبنگاه تهران 26,200
400.4رولچینبنگاه تهران 26,100
410.14رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
420.2رولچینبنگاه تهران تماس بگیرید
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0