قیمت رول گالوانیزه چین
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۱:۰۹
ردیف نام ضخامت(mm) حالت عرض(m) کارخانه محل بارگیری قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 0.3 رول 1.25 چین بنگاه تهران 25,950 2,336
2 0.4 رول 1.25 چین بنگاه تهران 25,750 2,318
3 5 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
4 5 رول 1.25 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
5 2.5 رول 1.25 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
6 3 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
7 3 رول 1.25 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
8 4 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
9 4 رول 1.25 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
10 0.55 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
11 0.6 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
12 2 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
13 2 رول 1.25 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
14 2.5 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
15 0.5 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
16 0.22 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
17 0.25 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
18 0.3 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
19 0.35 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
20 0.4 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
21 0.45 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
22 4 رول 1.25 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
23 5 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
24 5 رول 1.25 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
25 0.14 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
26 0.2 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
27 2.5 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
28 2.5 رول 1.25 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
29 3 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
30 3 رول 1.25 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
31 4 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
32 0.5 رول 1 چین بنگاه تهران 25,750 2,318
33 0.55 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
34 0.6 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
35 2 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
36 2 رول 1.25 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
37 0.22 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
38 0.25 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
39 0.3 رول 1 چین بنگاه تهران 25,950 2,336
40 0.4 رول 1 چین بنگاه تهران 25,750 2,318
41 0.14 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
42 0.2 رول 1 چین بنگاه تهران تماس بگیرید -
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن اپلیکیشن دانلود مستقیم اندروید دانلود از بازار دانلود از آی اپس شبکه اجتماعی 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0