قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه امروز

انواع ورق گالوانیزه

در صنعت فولاد به ورق های فولادی که توسط لایه روی جهت جلوگیری از خوردگی محصول پوشانده شده باشند ورق گالوانیزه گفته می شود. از موارد کاربرد این ورق می توان به لوله سازی، لوازم خانگی؛ ادوات کشاورزی و ساخت قفسه اشاره کرد. به دلیل تنوع زیاد این محصول و تفاوت کیفیت کالای کارخانجات داخلی و همچنین ورق های وارداتی؛ خرید ورق گالوانیزه برای مشتریان این محصول گاها دشوار می باشد. در ادامه تعدادی از نکات مهم در خصوص این محصول که پیش از خرید لازم است بدانید آورده شده است. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با مشاوران مرکزآهن از طریق شماره 03135155 تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام ورق بپیوندید

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

فروش ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه قیمت نمودار
1 0.3 رول 1000 روی اندود 11150
2 0.34 رول 1000 روی اندود 10350
3 0.38 رول 1000 روی اندود 9300
4 0.38 رول 1250 روی اندود 9300
5 0.43 رول 1250 روی اندود 8800
6 0.45 رول 1250 روی اندود 8400
7 0.45 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
8 0.48 رول 1000 روی اندود 7950
9 0.48 رول 1250 روی اندود 7950
10 0.58 رول 1000 روی اندود 7850
11 0.58 رول 1250 روی اندود 7850
12 0.68 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
13 0.68 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
14 0.7 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
15 0.7 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
16 0.8 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
17 0.9 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
18 1 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
19 1.25 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 40 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 40 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 45 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 45 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 9200
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 8850
7 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 70 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 80 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه چین کلیک کنید

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 8670
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7770
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7870
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 7570
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7620
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 6670
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6770
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 6720
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6870
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 6770
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6720
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 6720
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6770
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 6670
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6770
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 6770
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6770
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 6820
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 6870
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7220
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7270
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8740
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7840
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7940
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7640
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7690
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6740
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6840
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6790
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6940
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6840
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6790
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6790
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6840
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6740
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6840
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6840
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6840
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 6890
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 6940
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7290
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7340
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8750
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7850
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7950
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7650
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7700
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6750
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6850
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6800
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6950
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6850
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6800
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6800
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6850
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6750
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6850
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6850
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6850
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 6900
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 6950
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7300
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7350
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 کاشان انبار اصفهان 12600
2 0.3 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 12600
3 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان 11900
4 0.35 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 11900
5 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9450
6 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9450
7 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8750
8 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8750
9 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8550
10 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8550
11 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
12 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
13 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
14 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7700
16 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7700
17 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7650
18 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7650
19 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7650
20 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7650
21 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7650
22 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7650
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7650
26 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 7650
27 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 7650
28 1.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
29 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
30 0.3 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
31 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
32 0.35 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
33 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
34 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
35 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
36 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
37 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
38 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
39 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
40 0.55 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
41 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
42 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
43 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
44 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
45 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
46 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
47 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
48 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
49 1 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
50 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
51 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
52 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
53 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
54 1.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
55 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
56 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
57 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
58 0.3 رول 1 کاشان کارخانه 12550
59 0.3 رول 1.25 کاشان کارخانه 12550
60 0.35 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
61 0.35 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
62 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 9400
63 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه 9400
64 0.45 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
65 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
66 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 8500
67 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 8500
68 0.55 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
69 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
70 0.6 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
71 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
72 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 7600
73 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 7600
74 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 7600
75 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 7600
76 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 7600
77 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 7600
78 1 رول 1 کاشان کارخانه 7600
79 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 7600
80 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 7600
81 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 7600
82 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 7600
83 1.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 7600
84 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
85 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
2 0.3 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
3 0.35 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
4 0.35 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
5 0.4 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
6 0.4 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
7 0.45 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
9 0.48 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
10 0.48 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
12 0.5 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
13 0.6 رول 1 سمنان کارخانه 7650
14 0.6 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 سمنان کارخانه 6850
16 0.7 رول 1.25 سمنان کارخانه 6850
17 0.8 رول 1 سمنان کارخانه 6750
18 0.8 رول 1.25 سمنان کارخانه 6750
19 0.9 رول 1 سمنان کارخانه 6750
20 0.9 رول 1.25 سمنان کارخانه 6750
21 1.25 رول 1 سمنان کارخانه 6650
22 1.25 رول 1.25 سمنان کارخانه 6650
23 1.5 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
24 1.5 رول 1.25 سمنان کارخانه 6650
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیشنهاد ویژه خرید ورق گالوانیزه کلیک کنید

شما همراهان گرامی می توانید با خط ویژه 03135155 داخلی 253-253 تماس بگیرید و از آخرین پیشنهاد های ویژه و قیمت ورق گالوانیزه اطلاع پیدا کنید.

کیفیت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

در شرکت فولاد مبارکه ورق های گرم نوردیده و سرد نوردیده برای کاربردهای مختلف و متنوعی تولید می گردند و قیمت ورق آهن بسته به کاربرد متفاوت می باشد.

اطلاع رسانی از آخرین قیمت ورق گاوانیزه

روزانه از ساعت 10 شما همراهان میتوانید قیمت روز ورق گالوانیزه را مشاهده فرمایید.جهت مشاوره خرید با شماره 03135155 داخلی 252 تماس حاصل فرمایید.

ضخامت ورق گالوانیزه
نخستین موردی که پیش از خرید ورق گالوانیزه لازم است بدانید ضخامت محصول مورد نیاز می باشد. این ورق در ضخامت های 0.2 تا 5 میلی متر موجود بوده که با توجه به کاربرد ، بایستی ضخامت مورد نظر انتخاب گردد.
ضخامت پوشش روی ورق
به ضخامت پوشش گالوانیزه بر روی ورق، کوتینگ گفته می شود و یکی از فاکتورهای مهم پیش از خرید به حساب می آید. ورق هایی با ضخامت پوشش بالاتر، مقاومت بیشتری در برابر خوردگی از خود نشان می دهند. ورق های موجود در بازار اکثرا کوتینگ 120 دارند و برای خرید ورق گالوانیزه با درصد پوشش بالاتر نیاز به سفارش توسط مشتری می باشد.
مشخصات ظاهری ورق گالوانیزه
این محصول در ضخامت و عرض های مختلفی در کارخانجات مختلف تولید و روانه بازار مصرف می گردد و پیش از خرید لازم است در خصوص مشخصات محصول اطلاعات کاملی داشته باشید. در جداول ارائه شده مشخصات محصول بهترین کارخانجات تولیدی اعم از فولاد مبارکه، هفت الماس، کاشان و سمنان به همراه قیمت آورده شده است. برای مشاهده نوسانات مربوط به هر محصول طی روزهای اخیر کافی است روی آیکون نمودار کلیک نمایید. در نهایت به دلیل نوسانات بازار و برای اطمینان از قیمت نهایی محصول با کارشناسان مرکزآهن تماس حاصل فرمایید.

هیچ محصولی یافت نشد.