قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه امروز

انواع ورق گالوانیزه

در صنعت فولاد به ورق های فولادی که توسط لایه روی جهت جلوگیری از خوردگی محصول پوشانده شده باشند ورق گالوانیزه گفته می شود. از موارد کاربرد این ورق می توان به لوله سازی، لوازم خانگی؛ ادوات کشاورزی و ساخت قفسه اشاره کرد. به دلیل تنوع زیاد این محصول و تفاوت کیفیت کالای کارخانجات داخلی و همچنین ورق های وارداتی؛ خرید ورق گالوانیزه برای مشتریان این محصول گاها دشوار می باشد. در ادامه تعدادی از نکات مهم در خصوص این محصول که پیش از خرید لازم است بدانید آورده شده است. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با مشاوران مرکزآهن از طریق شماره 03135155 تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام ورق بپیوندید

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

فروش ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه قیمت نمودار
1 0.3 رول 1000 روی اندود 13000
2 0.34 رول 1000 روی اندود 12000
3 0.38 رول 1000 روی اندود 10700
4 0.38 رول 1250 روی اندود 10700
5 0.43 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
6 0.45 رول 1250 روی اندود 9700
7 0.45 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
8 0.48 رول 1000 روی اندود 9600
9 0.48 رول 1250 روی اندود 9600
10 0.58 رول 1000 روی اندود 9300
11 0.58 رول 1250 روی اندود 9300
12 0.68 رول 1250 روی اندود 8500
13 0.68 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
14 0.7 رول 1000 روی اندود 8500
15 0.7 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
16 0.8 رول 1000 روی اندود 8500
17 0.9 رول 1000 روی اندود 8500
18 1 رول 1000 روی اندود 8500
19 1.25 رول 1000 روی اندود 8500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 40 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 40 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 45 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 45 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 9600
7 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 70 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 80 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه چین کلیک کنید

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 9510
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 9460
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9510
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 8710
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8710
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 8360
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8260
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 8260
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8260
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 8260
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8360
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 8160
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8160
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 8260
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8260
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 8560
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8460
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 8760
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8560
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 8860
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8760
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9580
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9530
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9580
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8780
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8780
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8430
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8330
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8330
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8330
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8330
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8430
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8230
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8230
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8330
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8330
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8630
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8530
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8830
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8630
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8930
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8830
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9600
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9550
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9600
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8800
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8800
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8450
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8350
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8350
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8350
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8350
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8450
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8250
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8250
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8350
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8350
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8650
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8550
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8850
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8650
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8950
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.3 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.35 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 10190
6 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 10190
7 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9890
8 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9890
9 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9790
10 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9790
11 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9290
12 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9290
13 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9190
14 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9190
15 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8590
16 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8590
17 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8590
18 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8590
19 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8690
20 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8690
21 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8690
22 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8690
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8690
26 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8690
27 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8690
28 1.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
29 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
30 0.3 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
31 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
32 0.35 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
33 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران 10160
34 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران 10160
35 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران 9860
36 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9860
37 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران 9760
38 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9760
39 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران 9260
40 0.55 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9260
41 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران 9160
42 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9160
43 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران 8560
44 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران 8560
45 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران 8560
46 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران 8560
47 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران 8660
48 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران 8660
49 1 رول 1 کاشان انبار تهران 8660
50 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران 8660
51 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران 8660
52 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران 8660
53 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران 8660
54 1.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
55 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
56 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
57 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
58 0.3 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
59 0.3 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
60 0.35 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
61 0.35 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
62 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 10100
63 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه 10100
64 0.45 رول 1 کاشان کارخانه 9800
65 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه 9800
66 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 9700
67 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 9700
68 0.55 رول 1 کاشان کارخانه 9200
69 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه 9200
70 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 9100
71 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 9100
72 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 8500
73 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 8500
74 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 8500
75 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 8500
76 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 8600
77 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 8600
78 1 رول 1 کاشان کارخانه 8600
79 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 8600
80 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 8600
81 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 8600
82 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 8600
83 1.5 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
84 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
85 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
2 0.3 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
3 0.35 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
4 0.35 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
5 0.4 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
6 0.4 رول 1.25 سمنان کارخانه 9800
7 0.45 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
9 0.48 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
10 0.48 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
12 0.5 رول 1.25 سمنان کارخانه 9200
13 0.6 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
14 0.6 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
16 0.7 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
17 0.8 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
18 0.8 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
19 0.9 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
20 0.9 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
21 1.25 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
22 1.25 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
23 1.5 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
24 1.5 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیشنهاد ویژه خرید ورق گالوانیزه کلیک کنید

شما همراهان گرامی می توانید با خط ویژه 03135155 داخلی 253-252 تماس بگیرید و از آخرین پیشنهاد های ویژه و قیمت ورق گالوانیزه اطلاع پیدا کنید.

کیفیت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

در شرکت فولاد مبارکه ورق های گرم نوردیده و سرد نوردیده برای کاربردهای مختلف و متنوعی تولید می گردند و قیمت ورق آهن بسته به کاربرد متفاوت می باشد.

اطلاع رسانی از آخرین قیمت ورق گاوانیزه

روزانه از ساعت 10 شما همراهان میتوانید قیمت روز ورق گالوانیزه را مشاهده فرمایید.جهت مشاوره خرید با شماره 03135155 داخلی 252 تماس حاصل فرمایید.

ضخامت ورق گالوانیزه
نخستین موردی که پیش از خرید ورق گالوانیزه لازم است بدانید ضخامت محصول مورد نیاز می باشد. این ورق در ضخامت های 0.2 تا 5 میلی متر موجود بوده که با توجه به کاربرد ، بایستی ضخامت مورد نظر انتخاب گردد.
ضخامت پوشش روی ورق
به ضخامت پوشش گالوانیزه بر روی ورق، کوتینگ گفته می شود و یکی از فاکتورهای مهم پیش از خرید به حساب می آید. ورق هایی با ضخامت پوشش بالاتر، مقاومت بیشتری در برابر خوردگی از خود نشان می دهند. ورق های موجود در بازار اکثرا کوتینگ 120 دارند و برای خرید ورق گالوانیزه با درصد پوشش بالاتر نیاز به سفارش توسط مشتری می باشد.
مشخصات ظاهری ورق گالوانیزه
این محصول در ضخامت و عرض های مختلفی در کارخانجات مختلف تولید و روانه بازار مصرف می گردد و پیش از خرید لازم است در خصوص مشخصات محصول اطلاعات کاملی داشته باشید. در جداول ارائه شده مشخصات محصول بهترین کارخانجات تولیدی اعم از فولاد مبارکه، هفت الماس، کاشان ، سمنان تاراز و… به همراه قیمت آورده شده است. برای مشاهده نوسانات مربوط به هر محصول طی روزهای اخیر کافی است روی آیکون نمودار کلیک نمایید. در نهایت به دلیل نوسانات بازار و برای اطمینان از قیمت نهایی محصول با کارشناسان مرکزآهن تماس حاصل فرمایید.

هیچ محصولی یافت نشد.