ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه امروز

انواع ورق گالوانیزه

در صنعت فولاد به ورق های فولادی که توسط لایه روی جهت جلوگیری از خوردگی محصول پوشانده شده باشند ورق گالوانیزه گفته می شود. از موارد کاربرد این ورق می توان به لوله سازی، لوازم خانگی؛ ادوات کشاورزی و ساخت قفسه اشاره کرد. به دلیل تنوع زیاد این محصول و تفاوت کیفیت کالای کارخانجات داخلی و همچنین ورق های وارداتی؛ خرید ورق گالوانیزه برای مشتریان این محصول گاها دشوار می باشد. در ادامه تعدادی از نکات مهم در خصوص این محصول که پیش از خرید لازم است بدانید آورده شده است. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با مشاوران مرکزآهن از طریق شماره 03135155 تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام ورق بپیوندید

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

فروش ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه قیمت نمودار
1 0.3 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
2 0.34 رول 1000 روی اندود 12500
3 0.38 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
4 0.38 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
5 0.43 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
6 0.45 رول 1250 روی اندود 10100
7 0.45 رول 1000 روی اندود 10100
8 0.48 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
9 0.48 رول 1250 روی اندود 9500
10 0.58 رول 1000 روی اندود 9400
11 0.58 رول 1250 روی اندود 9400
12 0.68 رول 1250 روی اندود 9100
13 0.68 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
14 0.7 رول 1000 روی اندود 9100
15 0.7 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
16 0.8 رول 1000 روی اندود 9100
17 0.9 رول 1000 روی اندود 9100
18 1 رول 1000 روی اندود 9100
19 1.25 رول 1000 روی اندود 9100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 40 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 40 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 45 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 45 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 10100
7 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 70 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 80 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه چین کلیک کنید

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 10360
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 9660
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9660
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 9460
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9460
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 9160
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9160
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 9160
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9260
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 9060
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9060
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 9060
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9060
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 9060
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9060
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 9260
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9160
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 9060
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9060
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 9260
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9260
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 10430
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9730
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9730
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9530
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9530
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9230
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9230
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9230
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9330
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9130
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9130
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9130
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9130
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9130
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9130
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9330
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9230
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9130
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9130
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9330
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9330
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 10450
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9750
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9750
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9550
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9550
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9250
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9250
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9250
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9350
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9150
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9150
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9150
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9150
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9150
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9150
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9350
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9250
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9150
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9150
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9350
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9350
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.3 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.35 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 11090
6 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 11090
7 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 10390
8 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 10390
9 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 10290
10 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 10290
11 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 10190
12 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 10190
13 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 10090
14 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 10090
15 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9840
16 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9840
17 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9840
18 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9840
19 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9740
20 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9740
21 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9740
22 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9740
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9740
26 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9740
27 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9740
28 1.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
29 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
30 0.3 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
31 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
32 0.35 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
33 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران 11006
34 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران 11006
35 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران 10306
36 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران 10306
37 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران 10206
38 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران 10206
39 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران 10106
40 0.55 رول 1.25 کاشان انبار تهران 10106
41 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران 10006
42 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران 10006
43 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران 9756
44 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9756
45 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران 9756
46 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9756
47 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران 9656
48 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9656
49 1 رول 1 کاشان انبار تهران 9656
50 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9656
51 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران 9656
52 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9656
53 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران 9656
54 1.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
55 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
56 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
57 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
58 0.3 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
59 0.3 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
60 0.35 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
61 0.35 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
62 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 11000
63 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه 11000
64 0.45 رول 1 کاشان کارخانه 10300
65 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه 10300
66 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 10200
67 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 10200
68 0.55 رول 1 کاشان کارخانه 10100
69 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه 10100
70 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 10000
71 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 10000
72 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 9750
73 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 9750
74 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 9750
75 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 9750
76 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 9650
77 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 9650
78 1 رول 1 کاشان کارخانه 9650
79 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 9650
80 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 9650
81 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 9650
82 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 9650
83 1.5 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
84 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
85 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
2 0.3 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
3 0.35 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
4 0.35 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
5 0.4 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
6 0.4 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
7 0.45 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
9 0.48 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
10 0.48 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 سمنان کارخانه 9430
12 0.5 رول 1.25 سمنان کارخانه 9430
13 0.6 رول 1 سمنان کارخانه 9370
14 0.6 رول 1.25 سمنان کارخانه 9370
15 0.7 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
16 0.7 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
17 0.8 رول 1 سمنان کارخانه 9170
18 0.8 رول 1.25 سمنان کارخانه 9170
19 0.9 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
20 0.9 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
21 1.25 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
22 1.25 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
23 1.5 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
24 1.5 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیشنهاد ویژه خرید ورق گالوانیزه کلیک کنید

شما همراهان گرامی می توانید با خط ویژه 03135155 داخلی 253-252 تماس بگیرید و از آخرین پیشنهاد های ویژه و قیمت ورق گالوانیزه اطلاع پیدا کنید.

کیفیت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

در شرکت فولاد مبارکه ورق های گرم نوردیده و سرد نوردیده برای کاربردهای مختلف و متنوعی تولید می گردند و قیمت ورق آهن بسته به کاربرد متفاوت می باشد.

اطلاع رسانی از آخرین قیمت ورق گاوانیزه

روزانه از ساعت 10 شما همراهان میتوانید قیمت روز ورق گالوانیزه را مشاهده فرمایید.جهت مشاوره خرید با شماره 03135155 داخلی 252 تماس حاصل فرمایید.

ضخامت ورق گالوانیزه
نخستین موردی که پیش از خرید ورق گالوانیزه لازم است بدانید ضخامت محصول مورد نیاز می باشد. این ورق در ضخامت های 0.2 تا 5 میلی متر موجود بوده که با توجه به کاربرد ، بایستی ضخامت مورد نظر انتخاب گردد.
ضخامت پوشش روی ورق
به ضخامت پوشش گالوانیزه بر روی ورق، کوتینگ گفته می شود و یکی از فاکتورهای مهم پیش از خرید به حساب می آید. ورق هایی با ضخامت پوشش بالاتر، مقاومت بیشتری در برابر خوردگی از خود نشان می دهند. ورق های موجود در بازار اکثرا کوتینگ 120 دارند و برای خرید ورق گالوانیزه با درصد پوشش بالاتر نیاز به سفارش توسط مشتری می باشد.
مشخصات ظاهری ورق گالوانیزه
این محصول در ضخامت و عرض های مختلفی در کارخانجات مختلف تولید و روانه بازار مصرف می گردد و پیش از خرید لازم است در خصوص مشخصات محصول اطلاعات کاملی داشته باشید. در جداول ارائه شده مشخصات محصول بهترین کارخانجات تولیدی اعم از فولاد مبارکه، هفت الماس، کاشان ، سمنان تاراز و… به همراه قیمت آورده شده است. برای مشاهده نوسانات مربوط به هر محصول طی روزهای اخیر کافی است روی آیکون نمودار کلیک نمایید. در نهایت به دلیل نوسانات بازار و برای اطمینان از قیمت نهایی محصول با کارشناسان مرکزآهن تماس حاصل فرمایید.

هیچ محصولی یافت نشد.