قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه امروز

انواع ورق گالوانیزه

در صنعت فولاد به ورق های فولادی که توسط لایه روی جهت جلوگیری از خوردگی محصول پوشانده شده باشند ورق گالوانیزه گفته می شود. از موارد کاربرد این ورق می توان به لوله سازی، لوازم خانگی؛ ادوات کشاورزی و ساخت قفسه اشاره کرد. به دلیل تنوع زیاد این محصول و تفاوت کیفیت کالای کارخانجات داخلی و همچنین ورق های وارداتی؛ خرید ورق گالوانیزه برای مشتریان این محصول گاها دشوار می باشد. در ادامه تعدادی از نکات مهم در خصوص این محصول که پیش از خرید لازم است بدانید آورده شده است. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با مشاوران مرکزآهن از طریق شماره 03135155 تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام ورق بپیوندید

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

فروش ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه قیمت نمودار
1 0.3 رول 1000 روی اندود 14000
2 0.34 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
3 0.38 رول 1000 روی اندود 11800
4 0.43 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
5 0.45 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
6 0.45 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
7 0.48 رول 1250 روی اندود 9000
8 0.48 رول 1000 روی اندود 9400
9 0.58 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
10 0.58 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
11 0.68 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
12 0.68 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
13 0.7 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
14 0.7 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
15 0.88 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
16 0.98 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
17 0.98 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 10250
2 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 70 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 40 رول 1220 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه چین کلیک کنید

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 9980
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 8830
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8830
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه 8380
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8380
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 8120
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8080
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 7680
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7680
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 7780
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7980
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 7630
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7680
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 7680
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8030
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 7680
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7680
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7780
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7580
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 7680
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7680
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7680
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7680
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 10020
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8870
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8870
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8420
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8420
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8170
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8120
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7720
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7720
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7820
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8020
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7670
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7720
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7720
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8070
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7720
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7720
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7820
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7620
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7620
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7620
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7620
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7620
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8850
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8850
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8400
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8350
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8050
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8050
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8050
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8150
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8000
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8050
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8050
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8200
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7950
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7950
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8050
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7950
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
6 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9400
7 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9400
8 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
10 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
11 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8650
12 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8650
13 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8500
14 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8650
15 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8650
16 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8650
17 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8650
18 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8650
19 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8650
20 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
21 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
22 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8650
23 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8650
24 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8650
25 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
26 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
27 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
28 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
29 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
30 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
31 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
32 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9190
33 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
34 0.55 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
35 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران 8490
36 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران 8440
37 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران 8040
38 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
39 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
40 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران 8340
41 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران 7990
42 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران 8040
43 1 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
44 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
45 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران 8040
46 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران 8040
47 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران 8140
48 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
49 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
50 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
51 0.3 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
52 0.35 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
53 0.4 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
54 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
55 0.45 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
56 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
57 0.5 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
58 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
59 0.55 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
60 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
61 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 8430
62 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 8380
63 0.7 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
64 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
65 0.8 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
66 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
67 0.9 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
68 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
69 1 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
70 1 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
71 1.25 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
72 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
73 1.5 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
74 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
75 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
2 0.3 رول 1.25 سمنان کارخانه 13700
3 0.35 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
4 0.35 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
5 0.4 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
6 0.4 رول 1.25 سمنان کارخانه 10700
7 0.45 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
9 0.48 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
10 0.48 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
12 0.5 رول 1.25 سمنان کارخانه 9000
13 0.6 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
14 0.6 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 سمنان کارخانه 8300
16 0.7 رول 1.25 سمنان کارخانه 8300
17 0.8 رول 1 سمنان کارخانه 8300
18 0.8 رول 1.25 سمنان کارخانه 8300
19 0.9 رول 1 سمنان کارخانه 8300
20 0.9 رول 1.25 سمنان کارخانه 8300
21 1.25 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
22 1.25 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
23 1.5 رول 1 سمنان کارخانه 8300
24 1.5 رول 1.25 سمنان کارخانه 8300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ضخامت ورق گالوانیزه
نخستین موردی که پیش از خرید ورق گالوانیزه لازم است بدانید ضخامت محصول مورد نیاز می باشد. این ورق در ضخامت های 0.2 تا 5 میلی متر موجود بوده که با توجه به کاربرد ، بایستی ضخامت مورد نظر انتخاب گردد.
ضخامت پوشش روی ورق
به ضخامت پوشش گالوانیزه بر روی ورق، کوتینگ گفته می شود و یکی از فاکتورهای مهم پیش از خرید به حساب می آید. ورق هایی با ضخامت پوشش بالاتر، مقاومت بیشتری در برابر خوردگی از خود نشان می دهند. ورق های موجود در بازار اکثرا کوتینگ 120 دارند و برای خرید ورق گالوانیزه با درصد پوشش بالاتر نیاز به سفارش توسط مشتری می باشد.
مشخصات ظاهری ورق گالوانیزه
این محصول در ضخامت و عرض های مختلفی در کارخانجات مختلف تولید و روانه بازار مصرف می گردد و پیش از خرید لازم است در خصوص مشخصات محصول اطلاعات کاملی داشته باشید. در جداول ارائه شده مشخصات محصول بهترین کارخانجات تولیدی اعم از فولاد مبارکه، هفت الماس، کاشان و سمنان به همراه قیمت آورده شده است. برای مشاهده نوسانات مربوط به هر محصول طی روزهای اخیر کافی است روی آیکون نمودار کلیک نمایید. در نهایت به دلیل نوسانات بازار و برای اطمینان از قیمت نهایی محصول با کارشناسان مرکزآهن تماس حاصل فرمایید.

هیچ محصولی یافت نشد.