ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه امروز

انواع ورق گالوانیزه

در صنعت فولاد به ورق های فولادی که توسط لایه روی جهت جلوگیری از خوردگی محصول پوشانده شده باشند ورق گالوانیزه گفته می شود. از موارد کاربرد این ورق می توان به لوله سازی، لوازم خانگی؛ ادوات کشاورزی و ساخت قفسه اشاره کرد. به دلیل تنوع زیاد این محصول و تفاوت کیفیت کالای کارخانجات داخلی و همچنین ورق های وارداتی؛ خرید ورق گالوانیزه برای مشتریان این محصول گاها دشوار می باشد. در ادامه تعدادی از نکات مهم در خصوص این محصول که پیش از خرید لازم است بدانید آورده شده است. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با مشاوران مرکزآهن از طریق شماره 03135155 تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام ورق بپیوندید

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

فروش ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه قیمت نمودار
1 0.3 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
2 0.34 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
3 0.38 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
4 0.38 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
5 0.43 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
6 0.43 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
7 0.45 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
8 0.45 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
9 0.48 رول 1000 روی اندود 17600
10 0.48 رول 1250 روی اندود 17600
11 0.58 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
12 0.58 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
13 0.68 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
14 0.68 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
15 0.7 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
16 0.7 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
17 0.8 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
18 0.9 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
19 1 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
20 1.25 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 40 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 40 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 45 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 45 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 17800
7 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 70 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 80 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه چین کلیک کنید

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 17300
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 17300
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 17100
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 17100
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 17000
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 17000
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 16800
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 16800
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 16700
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 16700
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 16700
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 16700
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 16700
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 16700
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 17200
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 17200
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 17200
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 17200
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 17400
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 17400
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 17200
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 17200
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 17100
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 17100
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 16900
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 16900
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 16800
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 16800
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 16800
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 16800
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 16800
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 16800
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 17300
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 17300
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 17300
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 17300
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 17450
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 17450
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 17250
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 17250
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 17150
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 17150
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 16950
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 16950
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 16850
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 16850
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 16850
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 16850
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 16850
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 16850
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 17350
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 17350
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 17350
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 17350
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.3 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.35 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
6 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
7 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
8 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 18090
10 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 18090
11 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 17990
12 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 17990
13 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 17790
14 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 17790
15 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 17490
16 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 17490
17 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 14390
18 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 14390
19 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 17390
20 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 17390
21 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 17390
22 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 17390
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 17190
26 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 17190
27 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 17790
28 1.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
29 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
30 0.3 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
31 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
32 0.35 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
33 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
34 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
35 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
36 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
37 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران 18090
38 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران 18090
39 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران 17990
40 0.55 رول 1.25 کاشان انبار تهران 17990
41 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران 17790
42 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران 17790
43 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران 17490
44 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران 17490
45 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران 14390
46 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران 14390
47 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران 17390
48 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران 17390
49 1 رول 1 کاشان انبار تهران 17390
50 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران 17390
51 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران 17190
52 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران 17190
53 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران 17790
54 1.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
55 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
56 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
57 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
58 0.3 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
59 0.3 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
60 0.35 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
61 0.35 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
62 0.4 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
63 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
64 0.45 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
65 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
66 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 18000
67 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 18000
68 0.55 رول 1 کاشان کارخانه 17900
69 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه 17900
70 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 17700
71 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 17700
72 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 17400
73 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 17400
74 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 14300
75 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 14300
76 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 17300
77 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 17300
78 1 رول 1 کاشان کارخانه 17300
79 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 17300
80 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 17100
81 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 17100
82 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 17700
83 1.5 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
84 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
85 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
2 0.3 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
3 0.35 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
4 0.35 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
5 0.4 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
6 0.4 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
7 0.45 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
9 0.48 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
10 0.48 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 سمنان کارخانه 17500
12 0.5 رول 1.25 سمنان کارخانه 17500
13 0.6 رول 1 سمنان کارخانه 17200
14 0.6 رول 1.25 سمنان کارخانه 17200
15 0.7 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
16 0.7 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
17 0.8 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
18 0.8 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
19 0.9 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
20 0.9 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
21 1.25 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
22 1.25 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
23 1.5 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
24 1.5 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیشنهاد ویژه خرید ورق گالوانیزه کلیک کنید

شما همراهان گرامی می توانید با خط ویژه 03135155 داخلی 253-252 تماس بگیرید و از آخرین پیشنهاد های ویژه و قیمت ورق گالوانیزه اطلاع پیدا کنید.

کیفیت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

در شرکت فولاد مبارکه ورق های گرم نوردیده و سرد نوردیده برای کاربردهای مختلف و متنوعی تولید می گردند و قیمت ورق آهن بسته به کاربرد متفاوت می باشد.

اطلاع رسانی از آخرین قیمت ورق گاوانیزه

روزانه از ساعت 10 شما همراهان میتوانید قیمت روز ورق گالوانیزه را مشاهده فرمایید.جهت مشاوره خرید با شماره 03135155 داخلی 252 تماس حاصل فرمایید.

ضخامت ورق گالوانیزه
نخستین موردی که پیش از خرید ورق گالوانیزه لازم است بدانید ضخامت محصول مورد نیاز می باشد. این ورق در ضخامت های 0.2 تا 5 میلی متر موجود بوده که با توجه به کاربرد ، بایستی ضخامت مورد نظر انتخاب گردد.
ضخامت پوشش روی ورق
به ضخامت پوشش گالوانیزه بر روی ورق، کوتینگ گفته می شود و یکی از فاکتورهای مهم پیش از خرید به حساب می آید. ورق هایی با ضخامت پوشش بالاتر، مقاومت بیشتری در برابر خوردگی از خود نشان می دهند. ورق های موجود در بازار اکثرا کوتینگ 120 دارند و برای خرید ورق گالوانیزه با درصد پوشش بالاتر نیاز به سفارش توسط مشتری می باشد.
مشخصات ظاهری ورق گالوانیزه
این محصول در ضخامت و عرض های مختلفی در کارخانجات مختلف تولید و روانه بازار مصرف می گردد و پیش از خرید لازم است در خصوص مشخصات محصول اطلاعات کاملی داشته باشید. در جداول ارائه شده مشخصات محصول بهترین کارخانجات تولیدی اعم از فولاد مبارکه، هفت الماس، کاشان ، سمنان تاراز و… به همراه قیمت آورده شده است. برای مشاهده نوسانات مربوط به هر محصول طی روزهای اخیر کافی است روی آیکون نمودار کلیک نمایید. در نهایت به دلیل نوسانات بازار و برای اطمینان از قیمت نهایی محصول با کارشناسان مرکزآهن تماس حاصل فرمایید.

هیچ محصولی یافت نشد.