قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه امروز

انواع ورق گالوانیزه

در صنعت فولاد به ورق های فولادی که توسط لایه روی جهت جلوگیری از خوردگی محصول پوشانده شده باشند ورق گالوانیزه گفته می شود. از موارد کاربرد این ورق می توان به لوله سازی، لوازم خانگی؛ ادوات کشاورزی و ساخت قفسه اشاره کرد. به دلیل تنوع زیاد این محصول و تفاوت کیفیت کالای کارخانجات داخلی و همچنین ورق های وارداتی؛ خرید ورق گالوانیزه برای مشتریان این محصول گاها دشوار می باشد. در ادامه تعدادی از نکات مهم در خصوص این محصول که پیش از خرید لازم است بدانید آورده شده است. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با مشاوران مرکزآهن از طریق شماره 03135155 تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام ورق بپیوندید

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

فروش ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه قیمت نمودار
1 0.3 رول 1000 روی اندود 12430
2 0.34 رول 1000 روی اندود 11430
3 0.38 رول 1000 روی اندود 10320
4 0.43 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
5 0.43 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
6 0.45 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
7 0.45 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
8 0.48 رول 1250 روی اندود 8330
9 0.48 رول 1000 روی اندود 8430
10 0.58 رول 1250 روی اندود 8030
11 0.58 رول 1000 روی اندود 8220
12 0.68 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
13 0.68 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
14 0.7 رول 1000 روی اندود 7730
15 0.7 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
16 0.88 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
17 0.98 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
18 0.98 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 8500
2 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 8500
3 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 8150
4 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 8150
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 70 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 7400
9 40 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 9200
10 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 7400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه چین کلیک کنید

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 9200
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 8250
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8350
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 7900
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8000
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 7200
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7150
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 7150
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7200
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 7150
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7150
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 7150
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7150
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 7150
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7200
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7150
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7200
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 7150
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7150
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7350
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7350
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9270
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8320
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8420
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7970
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8070
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7270
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7220
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7220
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7270
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7220
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7220
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7220
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7220
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7220
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7270
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7220
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7270
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7220
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7220
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7420
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7420
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9240
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8290
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8390
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7940
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8040
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7240
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7190
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7190
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7240
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7190
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7190
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7190
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7190
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7190
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7240
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7190
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7240
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7190
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7190
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7390
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7390
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 10340
3 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 10340
4 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9240
5 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9240
6 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9140
7 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9140
8 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
10 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8340
11 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8340
12 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8340
13 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8340
14 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8240
15 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8240
16 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8140
17 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8140
18 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8140
19 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8140
20 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
21 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
22 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8140
23 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8140
24 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8140
25 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
26 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
27 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
28 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
29 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
30 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
31 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
32 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
33 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
34 0.55 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
35 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
36 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
37 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
38 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
39 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
40 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
41 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
42 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
43 1 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
44 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
45 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
46 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
47 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
48 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
49 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
50 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
51 0.3 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
52 0.35 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
53 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 10320
54 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه 10320
55 0.45 رول 1 کاشان کارخانه 9220
56 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه 9220
57 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 9120
58 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 9120
59 0.55 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
60 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
61 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 8320
62 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 8320
63 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 8320
64 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 8320
65 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 8220
66 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 8220
67 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 8120
68 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 8120
69 1 رول 1 کاشان کارخانه 8120
70 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 8120
71 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 8120
72 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 8120
73 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 8120
74 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
75 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
2 0.3 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
3 0.35 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
4 0.35 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
5 0.4 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
6 0.4 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
7 0.45 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
9 0.48 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
10 0.48 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 سمنان کارخانه 8220
12 0.5 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
13 0.6 رول 1 سمنان کارخانه 7920
14 0.6 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 سمنان کارخانه 7220
16 0.7 رول 1.25 سمنان کارخانه 7220
17 0.8 رول 1 سمنان کارخانه 7220
18 0.8 رول 1.25 سمنان کارخانه 7220
19 0.9 رول 1 سمنان کارخانه 7220
20 0.9 رول 1.25 سمنان کارخانه 7220
21 1.25 رول 1 سمنان کارخانه 7220
22 1.25 رول 1.25 سمنان کارخانه 7220
23 1.5 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
24 1.5 رول 1.25 سمنان کارخانه 7220
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیشنهاد ویژه خرید ورق گالوانیزه کلیک کنید

شما همراهان گرامی می توانید با خط ویژه 03135155 داخلی 253-253 تماس بگیرید و از آخرین پیشنهاد های ویژه و قیمت ورق گالوانیزه اطلاع پیدا کنید.

کیفیت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

در شرکت فولاد مبارکه ورق های گرم نوردیده و سرد نوردیده برای کاربردهای مختلف و متنوعی تولید می گردند و قیمت ورق آهن بسته به کاربرد متفاوت می باشد.

اطلاع رسانی از آخرین قیمت ورق گاوانیزه

روزانه از ساعت 10 شما همراهان میتوانید قیمت روز ورق گالوانیزه را مشاهده فرمایید.جهت مشاوره خرید با شماره 03135155 داخلی 252 تماس حاصل فرمایید.

ضخامت ورق گالوانیزه
نخستین موردی که پیش از خرید ورق گالوانیزه لازم است بدانید ضخامت محصول مورد نیاز می باشد. این ورق در ضخامت های 0.2 تا 5 میلی متر موجود بوده که با توجه به کاربرد ، بایستی ضخامت مورد نظر انتخاب گردد.
ضخامت پوشش روی ورق
به ضخامت پوشش گالوانیزه بر روی ورق، کوتینگ گفته می شود و یکی از فاکتورهای مهم پیش از خرید به حساب می آید. ورق هایی با ضخامت پوشش بالاتر، مقاومت بیشتری در برابر خوردگی از خود نشان می دهند. ورق های موجود در بازار اکثرا کوتینگ 120 دارند و برای خرید ورق گالوانیزه با درصد پوشش بالاتر نیاز به سفارش توسط مشتری می باشد.
مشخصات ظاهری ورق گالوانیزه
این محصول در ضخامت و عرض های مختلفی در کارخانجات مختلف تولید و روانه بازار مصرف می گردد و پیش از خرید لازم است در خصوص مشخصات محصول اطلاعات کاملی داشته باشید. در جداول ارائه شده مشخصات محصول بهترین کارخانجات تولیدی اعم از فولاد مبارکه، هفت الماس، کاشان و سمنان به همراه قیمت آورده شده است. برای مشاهده نوسانات مربوط به هر محصول طی روزهای اخیر کافی است روی آیکون نمودار کلیک نمایید. در نهایت به دلیل نوسانات بازار و برای اطمینان از قیمت نهایی محصول با کارشناسان مرکزآهن تماس حاصل فرمایید.

هیچ محصولی یافت نشد.