قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه امروز

انواع ورق گالوانیزه

در صنعت فولاد به ورق های فولادی که توسط لایه روی جهت جلوگیری از خوردگی محصول پوشانده شده باشند ورق گالوانیزه گفته می شود. از موارد کاربرد این ورق می توان به لوله سازی، لوازم خانگی؛ ادوات کشاورزی و ساخت قفسه اشاره کرد. به دلیل تنوع زیاد این محصول و تفاوت کیفیت کالای کارخانجات داخلی و همچنین ورق های وارداتی؛ خرید ورق گالوانیزه برای مشتریان این محصول گاها دشوار می باشد. در ادامه تعدادی از نکات مهم در خصوص این محصول که پیش از خرید لازم است بدانید آورده شده است. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با مشاوران مرکزآهن از طریق شماره 03135155 تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام ورق بپیوندید

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

فروش ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه قیمت نمودار
1 0.3 رول 1000 روی اندود 11950
2 0.34 رول 1000 روی اندود 10950
3 0.38 رول 1000 روی اندود 10150
4 0.38 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
5 0.43 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
6 0.45 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
7 0.45 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
8 0.48 رول 1000 روی اندود 9050
9 0.48 رول 1250 روی اندود 9050
10 0.58 رول 1000 روی اندود 9050
11 0.58 رول 1250 روی اندود 9050
12 0.68 رول 1250 روی اندود 8050
13 0.68 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
14 0.7 رول 1000 روی اندود 7850
15 0.7 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
16 0.8 رول 1000 روی اندود 7850
17 0.9 رول 1000 روی اندود 7850
18 1 رول 1000 روی اندود 7850
19 1.25 رول 1000 روی اندود 7850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 40 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 40 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 45 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 45 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 9600
7 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 70 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 80 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه چین کلیک کنید

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 9360
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 9060
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9210
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 8560
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8560
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 7960
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7960
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 7860
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7860
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 7860
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7860
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 7860
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7860
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 7860
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7860
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 8160
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8060
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 7860
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 7860
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 8360
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8360
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9430
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9130
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9280
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8630
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8630
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8030
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8030
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7930
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7930
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7930
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7930
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7930
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7930
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7930
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7930
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8230
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8130
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7930
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 7930
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8430
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8430
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9450
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9150
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9300
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8650
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8650
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8050
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8050
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7950
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7950
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7950
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7950
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7950
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7950
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7950
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7950
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8250
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8150
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7950
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 7950
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8450
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8450
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 کاشان انبار اصفهان 13040
2 0.3 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 13040
3 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان 12040
4 0.35 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 12040
5 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9940
6 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9940
7 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9540
8 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9540
9 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9390
10 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9390
11 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8940
12 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8940
13 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8840
14 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8840
15 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8140
16 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8140
17 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8140
18 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8140
19 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8140
20 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8140
21 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8140
22 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8140
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8140
26 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8140
27 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8140
28 1.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
29 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
30 0.3 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
31 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
32 0.35 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
33 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
34 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
35 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
36 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
37 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
38 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
39 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
40 0.55 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
41 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
42 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
43 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
44 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
45 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
46 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
47 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
48 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
49 1 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
50 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
51 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
52 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
53 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
54 1.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
55 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
56 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
57 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
58 0.3 رول 1 کاشان کارخانه 12950
59 0.3 رول 1.25 کاشان کارخانه 12950
60 0.35 رول 1 کاشان کارخانه 11950
61 0.35 رول 1.25 کاشان کارخانه 11950
62 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 9850
63 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه 9850
64 0.45 رول 1 کاشان کارخانه 9450
65 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه 9450
66 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 9300
67 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 9300
68 0.55 رول 1 کاشان کارخانه 8850
69 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه 8850
70 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 8750
71 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 8750
72 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 8050
73 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 8050
74 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 8050
75 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 8050
76 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 8050
77 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 8050
78 1 رول 1 کاشان کارخانه 8050
79 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 8050
80 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 8050
81 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 8050
82 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 8050
83 1.5 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
84 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
85 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
2 0.3 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
3 0.35 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
4 0.35 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
5 0.4 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
6 0.4 رول 1.25 سمنان کارخانه 9800
7 0.45 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
9 0.48 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
10 0.48 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
12 0.5 رول 1.25 سمنان کارخانه 9200
13 0.6 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
14 0.6 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
16 0.7 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
17 0.8 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
18 0.8 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
19 0.9 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
20 0.9 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
21 1.25 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
22 1.25 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
23 1.5 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
24 1.5 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیشنهاد ویژه خرید ورق گالوانیزه کلیک کنید

شما همراهان گرامی می توانید با خط ویژه 03135155 داخلی 253-252 تماس بگیرید و از آخرین پیشنهاد های ویژه و قیمت ورق گالوانیزه اطلاع پیدا کنید.

کیفیت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

در شرکت فولاد مبارکه ورق های گرم نوردیده و سرد نوردیده برای کاربردهای مختلف و متنوعی تولید می گردند و قیمت ورق آهن بسته به کاربرد متفاوت می باشد.

اطلاع رسانی از آخرین قیمت ورق گاوانیزه

روزانه از ساعت 10 شما همراهان میتوانید قیمت روز ورق گالوانیزه را مشاهده فرمایید.جهت مشاوره خرید با شماره 03135155 داخلی 252 تماس حاصل فرمایید.

ضخامت ورق گالوانیزه
نخستین موردی که پیش از خرید ورق گالوانیزه لازم است بدانید ضخامت محصول مورد نیاز می باشد. این ورق در ضخامت های 0.2 تا 5 میلی متر موجود بوده که با توجه به کاربرد ، بایستی ضخامت مورد نظر انتخاب گردد.
ضخامت پوشش روی ورق
به ضخامت پوشش گالوانیزه بر روی ورق، کوتینگ گفته می شود و یکی از فاکتورهای مهم پیش از خرید به حساب می آید. ورق هایی با ضخامت پوشش بالاتر، مقاومت بیشتری در برابر خوردگی از خود نشان می دهند. ورق های موجود در بازار اکثرا کوتینگ 120 دارند و برای خرید ورق گالوانیزه با درصد پوشش بالاتر نیاز به سفارش توسط مشتری می باشد.
مشخصات ظاهری ورق گالوانیزه
این محصول در ضخامت و عرض های مختلفی در کارخانجات مختلف تولید و روانه بازار مصرف می گردد و پیش از خرید لازم است در خصوص مشخصات محصول اطلاعات کاملی داشته باشید. در جداول ارائه شده مشخصات محصول بهترین کارخانجات تولیدی اعم از فولاد مبارکه، هفت الماس، کاشان ، سمنان تاراز و… به همراه قیمت آورده شده است. برای مشاهده نوسانات مربوط به هر محصول طی روزهای اخیر کافی است روی آیکون نمودار کلیک نمایید. در نهایت به دلیل نوسانات بازار و برای اطمینان از قیمت نهایی محصول با کارشناسان مرکزآهن تماس حاصل فرمایید.

هیچ محصولی یافت نشد.