ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه امروز

انواع ورق گالوانیزه

در صنعت فولاد به ورق های فولادی که توسط لایه روی جهت جلوگیری از خوردگی محصول پوشانده شده باشند ورق گالوانیزه گفته می شود. از موارد کاربرد این ورق می توان به لوله سازی، لوازم خانگی؛ ادوات کشاورزی و ساخت قفسه اشاره کرد. به دلیل تنوع زیاد این محصول و تفاوت کیفیت کالای کارخانجات داخلی و همچنین ورق های وارداتی؛ خرید ورق گالوانیزه برای مشتریان این محصول گاها دشوار می باشد. در ادامه تعدادی از نکات مهم در خصوص این محصول که پیش از خرید لازم است بدانید آورده شده است. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با مشاوران مرکزآهن از طریق شماره 03135155 تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام ورق بپیوندید

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

فروش ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه قیمت نمودار
1 0.3 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
2 0.34 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
3 0.38 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
4 0.38 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
5 0.43 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
6 0.43 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
7 0.45 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
8 0.45 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
9 0.48 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
10 0.48 رول 1250 روی اندود 9950
11 0.58 رول 1000 روی اندود 9800
12 0.58 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
13 0.68 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
14 0.68 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
15 0.7 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
16 0.7 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
17 0.8 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
18 0.9 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
19 1 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
20 1.25 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 40 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 40 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 45 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 45 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 12900
7 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 70 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 80 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 90 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه چین کلیک کنید

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 12650
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 12650
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 12750
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 12750
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 12850
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 12850
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.3 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.35 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
6 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
7 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
8 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 13600
10 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 13600
11 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 13400
12 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 13400
13 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 13400
14 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 13400
15 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 13200
16 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 13200
17 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 13200
18 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 13200
19 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 13200
20 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 13200
21 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 13200
22 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 13200
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 13200
26 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 13200
27 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 13200
28 1.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
29 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
30 0.3 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
31 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
32 0.35 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
33 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
34 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
35 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
36 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
37 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران 13560
38 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران 13560
39 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران 13360
40 0.55 رول 1.25 کاشان انبار تهران 13360
41 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران 13360
42 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران 13360
43 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران 13160
44 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران 13160
45 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران 13160
46 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران 13160
47 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران 13160
48 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران 13160
49 1 رول 1 کاشان انبار تهران 13160
50 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران 13160
51 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران 13160
52 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران 13160
53 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران 13160
54 1.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
55 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
56 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
57 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
58 0.3 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
59 0.3 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
60 0.35 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
61 0.35 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
62 0.4 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
63 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
64 0.45 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
65 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
66 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 13500
67 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 13500
68 0.55 رول 1 کاشان کارخانه 13300
69 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه 13300
70 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 13300
71 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 13300
72 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 13100
73 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 13100
74 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 13100
75 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 13100
76 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 13100
77 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 13100
78 1 رول 1 کاشان کارخانه 13100
79 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 13100
80 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 13100
81 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 13100
82 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 13100
83 1.5 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
84 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
85 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
2 0.3 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
3 0.35 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
4 0.35 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
5 0.4 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
6 0.4 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
7 0.45 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
9 0.48 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
10 0.48 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 سمنان کارخانه 12900
12 0.5 رول 1.25 سمنان کارخانه 12900
13 0.6 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
14 0.6 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
15 0.7 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
16 0.7 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
17 0.8 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
18 0.8 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
19 0.9 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
20 0.9 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
21 1.25 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
22 1.25 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
23 1.5 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
24 1.5 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیشنهاد ویژه خرید ورق گالوانیزه کلیک کنید

شما همراهان گرامی می توانید با خط ویژه 03135155 داخلی 253-252 تماس بگیرید و از آخرین پیشنهاد های ویژه و قیمت ورق گالوانیزه اطلاع پیدا کنید.

کیفیت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

در شرکت فولاد مبارکه ورق های گرم نوردیده و سرد نوردیده برای کاربردهای مختلف و متنوعی تولید می گردند و قیمت ورق آهن بسته به کاربرد متفاوت می باشد.

اطلاع رسانی از آخرین قیمت ورق گاوانیزه

روزانه از ساعت 10 شما همراهان میتوانید قیمت روز ورق گالوانیزه را مشاهده فرمایید.جهت مشاوره خرید با شماره 03135155 داخلی 252 تماس حاصل فرمایید.

ضخامت ورق گالوانیزه
نخستین موردی که پیش از خرید ورق گالوانیزه لازم است بدانید ضخامت محصول مورد نیاز می باشد. این ورق در ضخامت های 0.2 تا 5 میلی متر موجود بوده که با توجه به کاربرد ، بایستی ضخامت مورد نظر انتخاب گردد.
ضخامت پوشش روی ورق
به ضخامت پوشش گالوانیزه بر روی ورق، کوتینگ گفته می شود و یکی از فاکتورهای مهم پیش از خرید به حساب می آید. ورق هایی با ضخامت پوشش بالاتر، مقاومت بیشتری در برابر خوردگی از خود نشان می دهند. ورق های موجود در بازار اکثرا کوتینگ 120 دارند و برای خرید ورق گالوانیزه با درصد پوشش بالاتر نیاز به سفارش توسط مشتری می باشد.
مشخصات ظاهری ورق گالوانیزه
این محصول در ضخامت و عرض های مختلفی در کارخانجات مختلف تولید و روانه بازار مصرف می گردد و پیش از خرید لازم است در خصوص مشخصات محصول اطلاعات کاملی داشته باشید. در جداول ارائه شده مشخصات محصول بهترین کارخانجات تولیدی اعم از فولاد مبارکه، هفت الماس، کاشان ، سمنان تاراز و… به همراه قیمت آورده شده است. برای مشاهده نوسانات مربوط به هر محصول طی روزهای اخیر کافی است روی آیکون نمودار کلیک نمایید. در نهایت به دلیل نوسانات بازار و برای اطمینان از قیمت نهایی محصول با کارشناسان مرکزآهن تماس حاصل فرمایید.

هیچ محصولی یافت نشد.