ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
1 کارخانه 66 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرص(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
11.5رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,450
22رول1شهرکردبنگاه تهران 25,650
32رول1.25شهرکردبنگاه تهران 25,650
41.25رول1شهرکردبنگاه تهران 27,550
51.25رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,550
61.5رول1شهرکردبنگاه تهران 27,850
70.9رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,550
81رول1شهرکردبنگاه تهران 27,550
91رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,550
100.6رول1.25شهرکردبنگاه تهران 28,450
110.7رول1شهرکردبنگاه تهران 27,850
120.7رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,850
130.8رول1شهرکردبنگاه تهران 27,650
140.8رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,650
150.9رول1شهرکردبنگاه تهران 27,550
160.45رول1شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
170.45رول0.45شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
180.5رول1شهرکردبنگاه تهران 29,350
190.5رول1.25شهرکردبنگاه تهران 29,300
200.6رول1شهرکردبنگاه تهران 28,450
212رول1شهرکردکارخانه 25,500
222رول1.25شهرکردکارخانه 25,500
230.4رول1شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
240.4رول1.25شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
251رول1شهرکردکارخانه 27,400
261رول1.25شهرکردکارخانه 27,400
271.25رول1شهرکردکارخانه 27,400
281.25رول1.25شهرکردکارخانه 27,400
291.5رول1شهرکردکارخانه 27,700
301.5رول1.25شهرکردکارخانه 27,300
310.7رول1.25شهرکردکارخانه 27,700
320.8رول1شهرکردکارخانه 27,500
330.8رول1.25شهرکردکارخانه 27,500
340.9رول1شهرکردکارخانه 27,400
350.9رول1.25شهرکردکارخانه 27,400
360.7رول1شهرکردکارخانه 27,700
370.5رول1شهرکردکارخانه 29,200
380.5رول1.25شهرکردکارخانه 29,150
390.6رول1شهرکردکارخانه 28,300
400.6رول1.25شهرکردکارخانه 28,300
412رول1شهرکردبنگاه اصفهان 25,560
422رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 25,560
430.4رول1شهرکردکارخانه تماس بگیرید
440.4رول1.25شهرکردکارخانه تماس بگیرید
450.45رول1شهرکردکارخانه تماس بگیرید
460.45رول1.25شهرکردکارخانه تماس بگیرید
471رول1شهرکردبنگاه اصفهان 27,460
481رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 27,460
491.25رول1شهرکردبنگاه اصفهان 27,460
501.25رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 27,460
511.5رول1شهرکردبنگاه اصفهان 27,760
521.5رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 27,360
530.7رول1شهرکردبنگاه اصفهان 27,760
540.7رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 27,760
550.8رول1شهرکردبنگاه اصفهان 27,560
560.8رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 27,560
570.9رول1شهرکردبنگاه اصفهان 27,460
580.9رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 27,460
590.45رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
600.5رول1شهرکردبنگاه اصفهان 29,260
610.5رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 29,160
620.6رول1شهرکردبنگاه اصفهان 28,360
630.6رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 28,360
640.4رول1شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
650.4رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
660.45رول1شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0