ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
1 کارخانه 66 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرص(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
11.5رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,550
22رول1شهرکردبنگاه تهران 25,750
32رول1.25شهرکردبنگاه تهران 25,750
41.25رول1شهرکردبنگاه تهران 27,650
51.25رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,650
61.5رول1شهرکردبنگاه تهران 27,950
70.9رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,650
81رول1شهرکردبنگاه تهران 27,650
91رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,650
100.6رول1.25شهرکردبنگاه تهران 28,550
110.7رول1شهرکردبنگاه تهران 27,950
120.7رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,950
130.8رول1شهرکردبنگاه تهران 27,750
140.8رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,750
150.9رول1شهرکردبنگاه تهران 27,650
160.45رول1شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
170.45رول0.45شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
180.5رول1شهرکردبنگاه تهران 29,450
190.5رول1.25شهرکردبنگاه تهران 29,400
200.6رول1شهرکردبنگاه تهران 28,550
212رول1شهرکردکارخانه 25,600
222رول1.25شهرکردکارخانه 25,600
230.4رول1شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
240.4رول1.25شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
251رول1شهرکردکارخانه 27,500
261رول1.25شهرکردکارخانه 27,500
271.25رول1شهرکردکارخانه 27,500
281.25رول1.25شهرکردکارخانه 27,500
291.5رول1شهرکردکارخانه 27,800
301.5رول1.25شهرکردکارخانه 27,400
310.7رول1.25شهرکردکارخانه 27,800
320.8رول1شهرکردکارخانه 27,600
330.8رول1.25شهرکردکارخانه 27,600
340.9رول1شهرکردکارخانه 27,500
350.9رول1.25شهرکردکارخانه 27,500
360.7رول1شهرکردکارخانه 27,800
370.5رول1شهرکردکارخانه 29,300
380.5رول1.25شهرکردکارخانه 29,250
390.6رول1شهرکردکارخانه 28,400
400.6رول1.25شهرکردکارخانه 28,400
412رول1شهرکردبنگاه اصفهان 25,660
422رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 25,660
430.4رول1شهرکردکارخانه تماس بگیرید
440.4رول1.25شهرکردکارخانه تماس بگیرید
450.45رول1شهرکردکارخانه تماس بگیرید
460.45رول1.25شهرکردکارخانه تماس بگیرید
471رول1شهرکردبنگاه اصفهان 27,560
481رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 27,560
491.25رول1شهرکردبنگاه اصفهان 27,560
501.25رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 27,560
511.5رول1شهرکردبنگاه اصفهان 27,860
521.5رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 27,460
530.7رول1شهرکردبنگاه اصفهان 27,860
540.7رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 27,860
550.8رول1شهرکردبنگاه اصفهان 27,660
560.8رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 27,660
570.9رول1شهرکردبنگاه اصفهان 27,560
580.9رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 27,560
590.45رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
600.5رول1شهرکردبنگاه اصفهان 29,360
610.5رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 29,260
620.6رول1شهرکردبنگاه اصفهان 28,460
630.6رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 28,460
640.4رول1شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
650.4رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
660.45رول1شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0