ردیفنامضخامت(mm)حالتعرض(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
11.5رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,500
22رول1شهرکردبنگاه تهران 27,150
32رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,150
41.25رول1شهرکردبنگاه تهران 27,300
51.25رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,300
61.5رول1شهرکردبنگاه تهران 27,500
70.9رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,700
81رول1شهرکردبنگاه تهران 27,100
91رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,100
100.6رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,900
110.7رول1شهرکردبنگاه تهران 27,750
120.7رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,750
130.8رول1شهرکردبنگاه تهران 27,500
140.8رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,500
150.9رول1شهرکردبنگاه تهران 27,700
160.45رول1شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
170.45رول0.45شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
180.5رول1شهرکردبنگاه تهران 28,500
190.5رول1.25شهرکردبنگاه تهران 28,500
200.6رول1شهرکردبنگاه تهران 27,900
212رول1شهرکردکارخانه 27,550
222رول1.25شهرکردکارخانه 27,550
230.4رول1شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
240.4رول1.25شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
251رول1شهرکردکارخانه 27,350
261رول1.25شهرکردکارخانه 27,350
271.25رول1شهرکردکارخانه 27,550
281.25رول1.25شهرکردکارخانه 27,550
291.5رول1شهرکردکارخانه 27,550
301.5رول1.25شهرکردکارخانه 27,550
310.7رول1.25شهرکردکارخانه 28,000
320.8رول1شهرکردکارخانه 27,750
330.8رول1.25شهرکردکارخانه 27,750
340.9رول1شهرکردکارخانه 27,950
350.9رول1.25شهرکردکارخانه 27,950
360.7رول1شهرکردکارخانه 28,000
370.5رول1شهرکردکارخانه 28,750
380.5رول1.25شهرکردکارخانه 28,750
390.6رول1شهرکردکارخانه 28,150
400.6رول1.25شهرکردکارخانه 28,150
412رول1شهرکردبنگاه اصفهان 26,810
422رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 26,810
430.4رول1شهرکردکارخانه تماس بگیرید
440.4رول1.25شهرکردکارخانه تماس بگیرید
450.45رول1شهرکردکارخانه تماس بگیرید
460.45رول1.25شهرکردکارخانه تماس بگیرید
471رول1شهرکردبنگاه اصفهان 26,760
481رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 26,760
491.25رول1شهرکردبنگاه اصفهان 26,960
501.25رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 26,960
511.5رول1شهرکردبنگاه اصفهان 27,160
521.5رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 27,160
530.7رول1شهرکردبنگاه اصفهان 27,410
540.7رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 27,410
550.8رول1شهرکردبنگاه اصفهان 27,160
560.8رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 27,160
570.9رول1شهرکردبنگاه اصفهان 27,360
580.9رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 27,360
590.45رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
600.5رول1شهرکردبنگاه اصفهان 28,160
610.5رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 28,160
620.6رول1شهرکردبنگاه اصفهان 27,560
630.6رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 27,560
640.4رول1شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
650.4رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
660.45رول1شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن اپلیکیشن دانلود مستقیم اندروید دانلود از بازار دانلود از آی اپس شبکه اجتماعی 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0