لوله درجه 2
1 کارخانه 7 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۲:۳۹
ردیفنامقطر (inch)pa_thickness-mmطول(m)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12 1/2"متغیر (2، 2.5، 3)متغییر از 5 تا 6.5بنگاه اصفهان 15000
21/2"متغیر (2، 2.5، 3)متغییر از 5 تا 6.5بنگاه اصفهان 15000
33/4"متغیر (2، 2.5، 3)متغییر از 5 تا 6.5بنگاه اصفهان 15000
41"متغیر (2، 2.5، 3)متغییر از 5 تا 6.5بنگاه اصفهان 15000
51 1/4"متغیر (2، 2.5، 3)متغییر از 5 تا 6.5بنگاه اصفهان 15000
61 1/2"متغیر (2، 2.5، 3)متغییر از 5 تا 6.5بنگاه اصفهان 15000
72متغیر (2، 2.5، 3)متغییر از 5 تا 6.5بنگاه اصفهان 15000
لینک های مفید