میلگرد اهواز
1 کارخانه 9 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۳:۵۸
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار تماس بگیرید
2A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 10850
3A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 10850
4A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 10850
5A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار 10850
6A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار 10850
7A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار تماس بگیرید
8A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 10850
9A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 10850
لینک های مفید