میلگرد آریا ذوب
1 کارخانه 13 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۱۱:۱۵
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت توماننمودارخرید
1A2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
2A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم 13,600
3A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم 13,600
4A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم 13,600
5A3کارخانهشاخه 12 متری30شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
6A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم 13,600
7A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم 13,600
8A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم 13,600
9A2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم 13,900
10A3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
11A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
12A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم 13,900
13A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم 13,600
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0