میلگرد سیرجان
1 کارخانه 16 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۰:۰۷
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت توماننمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار تماس بگیرید
2A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 14,330
3A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 14,330
4A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 14,330
5A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 14,330
6A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار تماس بگیرید
7A2کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار تماس بگیرید
8A2کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار تماس بگیرید
9A2کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار تماس بگیرید
10A2کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار تماس بگیرید
11A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 14,515
12A2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار 14,610
13A2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 14,515
14A2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار تماس بگیرید
15A2کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار تماس بگیرید
16A2کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار تماس بگیرید
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0