میلگرد سیرجان
1 کارخانه 16 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۱۰:۴۱
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت توماننمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 13,000
2A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 13,000
3A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 13,000
4A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 13,000
5A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 13,000
6A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 13,000
7A2کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار تماس بگیرید
8A2کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار تماس بگیرید
9A2کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار تماس بگیرید
10A2کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار تماس بگیرید
11A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 13,100
12A2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار تماس بگیرید
13A2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 13,200
14A2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 13,100
15A2کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 13,000
16A2کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 13,000
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0