میلگرد پارس آرمان
1 کارخانه 5 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۲:۰۷
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3شاخه 12 متری12شاخه آجدار تماس بگیرید
2A2شاخه 12 متری10شاخه آجدار 11550
3A2شاخه 12 متری12شاخه آجدار 11550
4A3شاخه 12 متری10شاخه آجدار تماس بگیرید
5A2شاخه 12 متری8شاخه آجدار 11950

‌ لینک های مفید