ناودانی شکفته مشهد
1 کارخانه 3 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزکارخانهآنالیزطول(m)وزن(kg)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
180*6000شکفته مشهدst37628کیلوگرمکارخانه 13400
280*6000شکفته مشهدst37671کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
360*6000شکفته مشهدst37619کیلوگرمکارخانه 13400
لینک های مفید