ورق سیاه نورد و لوله اهواز
1 کارخانه 13 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرض (cm)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
13رول60نورد و لوله اهوازکارخانه 17000
23.2رول60نورد و لوله اهوازکارخانه 17800
33.5رول60نورد و لوله اهوازکارخانه 18000
43.8رول60نورد و لوله اهوازکارخانه 18000
54رول60نورد و لوله اهوازکارخانه تماس بگیرید
68رول60نورد و لوله اهوازکارخانه تماس بگیرید
710رول60نورد و لوله اهوازکارخانه تماس بگیرید
812رول60نورد و لوله اهوازکارخانه تماس بگیرید
92رول60نورد و لوله اهوازکارخانه 19600
102.2رول60نورد و لوله اهوازکارخانه 19000
112.35رول60نورد و لوله اهوازکارخانه 18000
122.5رول60نورد و لوله اهوازکارخانه 18000
132.8رول60نورد و لوله اهوازکارخانه 17900
لینک های مفید