تیرآهن لانه زنبوری
1 کارخانه 9 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزوزن هر شاخه (kg)کارخانهمحل بارگیریواحدقیمتنمودارخرید
124375ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهان 4550000
227425ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهان تماس بگیرید
330507ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهان تماس بگیرید
418225ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهان 2510000
520275ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهان 3450000
622325ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهان 3850000
712125ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهان تماس بگیرید
814155ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهان 1900000
916195ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهان 2250000
لینک های مفید