ورق مسی
1 کارخانه 7 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۳:۵۶
ردیفنامضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
13شیت2000*660باهنربنگاه تهران 200000
24شیت2000*660باهنربنگاه تهران 200000
35شیت2000*660باهنربنگاه تهران 200000
40.4شیت2000*660باهنربنگاه تهران 200000
51شیت2000*660باهنربنگاه تهران 200000
62شیت2000*660باهنربنگاه تهران 200000
70.3شیت2000*660باهنربنگاه تهران 200000

‌ لینک های مفید