ورق مسی
1 کارخانه 7 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۵:۳۳
ردیفنامضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
13شیت2000*660باهنربنگاه تهران 224000
24شیت2000*660باهنربنگاه تهران 224000
35شیت2000*660باهنربنگاه تهران 224000
40.4شیت2000*660باهنربنگاه تهران 224000
51شیت2000*660باهنربنگاه تهران 224000
62شیت2000*660باهنربنگاه تهران 224000
70.3شیت2000*660باهنربنگاه تهران 224000
لینک های مفید