نبشی انبار اصفهان
1 کارخانه 14 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۵:۴۷
ردیفنامسایزوزن(kg)آنالیزطول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1120*120*12130st376کیلوگرمبنگاه اصفهان تماس بگیرید
2150*150*15170st376کیلوگرمبنگاه اصفهان تماس بگیرید
350*50*418st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 14350
450*50*523st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 14350
560*60*527st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 14350
660*60*633st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 14350
780*80*752st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 13650
880*80*858st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 13650
9100*100*1090st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 13900
10120*120*11120st376کیلوگرمبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1130*30*38st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 14350
1240*40*311st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 14350
1340*40*415st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 14350
1450*50*315st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 14350
لینک های مفید