ناودانی انبار اصفهان
1 کارخانه 12 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزوزن(kg)آنالیزطول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1240*12000288st3712کیلوگرمبنگاه اصفهان تماس بگیرید
2160*600085st376شاخهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
3140*6000135st376شاخهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
480*600030-40st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 14250
5100*600040-50st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 14250
6120*600050-65st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 14250
7140*600068-75st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 14250
8160*6000170st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 14250
9180*12000196st3712کیلوگرمبنگاه اصفهان تماس بگیرید
10200*12000221st3712کیلوگرمبنگاه اصفهان تماس بگیرید
11220*12000252st3712کیلوگرمبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1260*600024-30st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 14250
لینک های مفید