کرکره گالوانیزه فولاد
1 کارخانه 2 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتابعاد(m)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
150کرکره1/25×طول درخواستیبنگاه اصفهان 24200
250کرکره1/25×طول درخواستیبنگاه تهران تماس بگیرید
لینک های مفید