هاش سبک
1 کارخانه 19 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۰۷:۲۸
ردیفنامسایزطول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریواحد قیمتقیمتنمودارخرید
155121992بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
260122136بنگاه تهرانکیلوگرم 22500
336121344بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
440121500بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
545121680بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
650121860بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
73012999بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
832121172بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
934121260بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
102212606بنگاه تهرانکیلوگرم 21000
112412702بنگاه تهرانکیلوگرم 21000
122612764بنگاه تهرانکیلوگرم 21000
132812875بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
141412297بنگاه تهرانکیلوگرم 16300
151612365بنگاه تهرانکیلوگرم 16500
161812426بنگاه تهرانکیلوگرم 13000
172012508بنگاه تهرانکیلوگرم 17000
181012201بنگاه تهرانکیلوگرم 23000
191212239بنگاه تهرانکیلوگرم 23000

‌ لینک های مفید