هاش سبک
1 کارخانه 19 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۲:۵۶
ردیفنامسایزطول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریواحد قیمتقیمتنمودارخرید
155121992بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
260122136بنگاه تهرانکیلوگرم 30000
336121344بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
440121500بنگاه تهرانکیلوگرم 30000
545121680بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
650121860بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
73012999بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
832121172بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
934121260بنگاه تهرانکیلوگرم 30000
102212606بنگاه تهرانکیلوگرم 28500
112412702بنگاه تهرانکیلوگرم 28500
122612764بنگاه تهرانکیلوگرم 28500
132812875بنگاه تهرانکیلوگرم 28500
141412297بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
151612365بنگاه تهرانکیلوگرم 23000
161812426بنگاه تهرانکیلوگرم 15500
172012508بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
181012201بنگاه تهرانکیلوگرم 30000
191212239بنگاه تهرانکیلوگرم 30000
لینک های مفید