هاش سنگین
1 کارخانه 19 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۲:۵۴
ردیفنامسایزطول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریpa_price-unitقیمتنمودارخرید
150122244بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
255122388بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
360122544بنگاه تهرانکیلوگرم 24000
434121608بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
536121704بنگاه تهرانکیلوگرم 24500
640121860بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
745122052بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
832121524بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
928121236بنگاه تهرانکیلوگرم 21500
1030121404بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
112212858بنگاه تهرانکیلوگرم 21500
122412999بنگاه تهرانکیلوگرم 21500
1326121116بنگاه تهرانکیلوگرم 21500
141412405بنگاه تهرانکیلوگرم 17300
151612512بنگاه تهرانکیلوگرم 16000
161812615بنگاه تهرانکیلوگرم 14500
172012736بنگاه تهرانکیلوگرم 17500
181012245بنگاه تهرانکیلوگرم 24500
191212321بنگاه تهرانکیلوگرم 24500

‌ لینک های مفید