فولاد کاوه کاشان
1 کارخانه 6 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۳:۲۶
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3شاخه 12 متری16شاخه آجدار 11500
2A3شاخه 12 متری18شاخه آجدار 11500
3A3شاخه 12 متری20شاخه آجدار 11500
4A3شاخه 12 متری22شاخه آجدار 11500
5A3شاخه 12 متری25شاخه آجدار تماس بگیرید
6A3شاخه 12 متری14شاخه آجدار تماس بگیرید

‌ لینک های مفید