فولاد کاوه کاشان
1 کارخانه 6 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۲:۱۹
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت توماننمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم 12,550
2A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم 12,550
3A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم 12,550
4A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم 12,550
5A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
6A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0