فولاد کاوه کاشان
1 کارخانه 6 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۱۱:۵۲
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3شاخه 12 متری16شاخه آجدار 10400
2A3شاخه 12 متری18شاخه آجدار 10400
3A3شاخه 12 متری20شاخه آجدار 10400
4A3شاخه 12 متری22شاخه آجدار 10400
5A3شاخه 12 متری25شاخه آجدار تماس بگیرید
6A3شاخه 12 متری14شاخه آجدار تماس بگیرید
لینک های مفید